Domů

Adopce - Seznam dětí

:


» Naléhavě hledá rodiče

Celkem: 275 dětí
1 2 3 ... 14 Další

Emmaculate Akinyi Asowa

Dívka
4 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52570
Emmaculate je čtvrtým potomkem v rodině o pěti dětech. Její otec je rybář a matka je v domácnosti. Kromě své ženy a pěti dětí se otec stará také o další dvě děti, které jsou sirotci. Průměrný měsíční příjem rodiny je okolo 3200 Kshs (cca 800 Kč), což je opravdu málo k nasycení rodiny a k zaplacení školného dětem. Rodina bydlí v třípokojovém hliněném domku, který jim patří. Vodu získávají z jezera, vaří na dříví či uhlí a svítí petrolejkou. Emmaculate je v současnosti v dobrém zdravotním stavu. Dívka by měla v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

George Otieno Owino

Chlapec
4 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52591
George je druhým nejmladším členem rodiny. Má celkem 8 sourozenců. Jeho otec rybaří, zatímco matka je v domácnosti. Nicméně, průměrný měsíční příjem, který rodina dostává (okolo 2300 Kshs.), je opravdu velmi málo na zajištění základních životních potřeb celé rodině a na zaplacení školného dětem. Rodina žije v třípokojovém hliněném domě, který jim patří. Vaří na dřevu, svítí petrolejkou nebo skrz malý solární panel a vodu získávají z jezera. George je momentálně v dobrém zdravotním stavu. Chlapec by měl v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Gifton Amisi

Chlapec
4 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52563
Gifton pochází z polygamní rodiny, kdy jeho otec má dvě manželky. V jejich domě je Gifton nejmladším členem rodiny. Má dva starší sourozence - Chelsea (nar. 2005), Ursla (nar. 2008). Otec je rybářem a matka prodává ryby. Pětičlenná rodina žije v třípokojovém hliněném domku, který jim patří. Vaří na dříví a uhlí, svítí petrolejkou a vodu získávají z jezera. Druhá manželka žije v odděleném domě s pěti dětmi a otec je jediný, kdo financuje jejich studium. Průměrný čistý měsíční příjem Giftonovy rodiny je 1500 Kshs (cca 375 Kč), což je velmi málo na pokrytí základních životních potřeb rodiny. Gifton si rád hraje se svými kamarády. Je v dobrém zdravotním stavu. Chlapec by měl v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Sharon Achieng Okinyi

Dívka
4 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52569
Sharon je momentálně nejmladší členkou rodiny. Má jednoho sourozence - Joy Purity Atieno Okinyi (nar. 2011). Otec rybaří, zatímco matka je v domácnosti. Jejich průměrný měsíční příjem je okolo 2300 Kshs (cca 575 Kč), což není dost na zajištění jídla a zaplacení školného. Rodina žije v třípokojovém hliněném domku, který jim patří. Vodu získávají z jezera, vaří na dřevu a svítí petrolejkou. Sharon je v dobrém zdravotním stavu, až na občasné problémy s ušima. Sharon ráda tvoří rukama. Dívka by měla v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Vena Adda Atieno Otieno

Dívka
4 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52590
Vena je nejmladším členem rodiny. Má jednoho bratra - Vincent Omodni Otieno (nar. 2011). Otec, jenž je jediným živitelem rodiny, je rybářem, zatímco matka je v domácnosti. Průměrný měsíční příjem, který otec získá rybařením (okolo 3000 Kshs.), je velmi málo na zajištění základních životních potřeb celé rodině. Rodina bydlí v třípokojovém hliněném domě, který jim patří. Vodu získávají z jezera, vaří na dřevu či uhlí a svítí petrolejkou. Vena je momentálně v dobrém zdravotním stavu. Moc ráda zpívá a tančí. Dívka by měla v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Christine Caren

Dívka
5 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52587
Christine pochází z polygamní rodiny, kde její matka je první ženou jejího otce. Rodina má pět dětí, z nichž Christine je nejmladším potomkem. V domě druhé ženy pak žijí další dvě děti. Otec si vydělává rybařením, zatímco matka je v domácnosti. Kromě jeho dětí se otec také stará o jiné děti z chudých rodin a dále také o své sourozence, kteří jsou sirotky stejně jako on. Nicméně, měsíční příjem, který otec dostává, není dostatečný na zajištění základních životních potřeb celé rodině. Christinina rodina žije v třípokojovém polohliněném domku, který jim patří. Vaří na dřevu, svítí petrolojekou či skrz malý solární panel a vodu získávají z jezera. Christine je momentálně v dobrém zdravotním stavu s výjimkou příležitostné malárie. Dívka by měla v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Sandra Blessings Odumbe

Dívka
5 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52567
Sandra pochází z polygamní rodiny, kde její matka je druhou ženou jejího otce. Sandra má dva sourozence - Renick Omondi (nar. 2004), Phelishia Reggy Odumbe (nar. 2013). Se svou první ženou má Sandřin otec 4 další děti. Sandřin otec se živí jako drobný farmármář a její matka je v domácnosti. Jejich měsíční příjem okolo 1500 Kshs (cca 375 Kč) je velmi málo na zajištění vzdělaní všem dětem a poskytnutí základních životních potřeb celé rodině. Rodina žije v dvoupokojovém hliněném domě, který jim patří. Vodu získávají z jezera, k vaření používají dřevo či uhlí a svítí petrolejkou a skrz malý solární panel. Sandra je v dobrém zdravotním stavu až na příležitostnou malárii. Dívka by měla v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Vincent Junior Ochieng

Chlapec
5 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52572
Vincent je nejmladším členem rodiny. Má dva sourozence - Alphonce Otieno Ochieng (nar. 2005) a Michael Odhiambo Ochieng (nar. 2010). Otec, jenž je jediným živitelem rodiny, je rybářem, zatímco matka se stará o domácnost. Průměrný měsíční příjem rodiny je okolo 2000 Kshs. (cca 500 Kč), což je velmi málo na zajíštění jídla pro celou rodinu a na zaplaceního školného dětem. Rodina žije v dvoupokojovém hliněném domě, který jim patří. Vodu získávají z jezera, vaří na ohni a svítí petrolejkou. Vincent rád zpívá. Momentálně je v dobré zdravotní kondici. Chlapec by měl v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Bruno Maximillan Opiyo

Chlapec
6 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52588
Bruno pochází z polygamní rodiny. Je nejmladším potomkem z celkem šesti dětí. Otec se snaží příležitostně vydělávat, zatímco matka je v domácnosti. Jejich průměrný měsíční příjem se pohybuje okolo 2000 Kshs., což není dost na poskytnutí základních životních potřem všem členům rodiny. Brunův otec není schopen se postarat o všechny své děti, a tak se o Bruna stará jeho teta, která je v domácnosti a musí se též starat o své vlastní děti. Rodina bydlí v třípokojovém hliněném domě, který jim patří. Vaří na dřevu, svítí petrolejkou a vodu získávají ze studni. Bruno je momentálně v dobrém zdravotním stavu. Chlapec by měl v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Emmanuel Otieno Otieno

Chlapec
6 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52585
Emmanuel je třetím potomkem rodiny. Má tři sourozence - Simon Ochieng Otieno (nar. 2007), Doncarlos Oketch Otieno (nar. 2010), Ashley Ammany Otieno (nar. 2014). Jejich matka je ženou v domácnosti, zatímco otec se snaží příležitostně vydělávat na životbytí. Průměrný měsíčné příjem, který rodina dostává (okolo 1000 Kshs.), je však velmi málo na uživení celé rodiny a zaplacení školného dětem. Rodina žije v třípokojovém hliněném domě, který jim patří. Na vaření používají dřevo či uhlí, svítí petrolejkou a vodu získávají ze studny. Emmanuel je momentálně v dobrém zdravotním stavu s výjimkou příležitostné malárie. Chlapec by měl v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Happy Rooney Omondi

Chlapec
6 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52371
Happy se narodil 28.4.2011. Má tři sourozence: Milka má čtyři sourozence: Felix (nar. 2002), Chris (2004) a Sheryl (2005). Otec měl dvě manželky, ale jedna zemřela, a tak má Happy další tři nevlastní bratry: Michael (1998), Maxwel (2002) a Benard (2003). Otec Wilson Otieno prodává ryby a matka Jenipher Adhiambo farmaří. Jejich průměrný měsíční příjem je 6000 KES. Celkem šest členů žije ve vlastním třípokojovém polo-hliněném domě. Vaří na dříví a ke svícení používají kerosin. Chlapec je zdravý.

Michael Odhiambo Ondiek

Chlapec
6 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52573
Michael je nejmladším členem rodiny. Má dva sourozence - David Owino Ondiek (nar. 1992), Conslate Akoth Ondiek (nar. 1996). Otec je taxikářem na motorce [Boda boda]. Rodiče nežijí spolu a děti zůstali s otcem, který se díky svému povolání o ně nemůže starat. O děti se tudíž stará babička. Průměrný měsíční příjem rodiny je okolo 2500 Kshs. (cca 625 Kč), což je velmi málo na zaplacení školného všem dětem (2 sourozenci jsou již na vysoké škole) a na uživení rodiny. Rodina bydlí v třípokojovém polo-hliněném domě, který jim patří. Používají dřevo na vaření, petrolejku na svícení a vodu získávají z jezera. Michael je momentálně v dobrém zdravotním stavu. Chlapec by měl v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Penina Achieng Panyako

Dívka
6 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52291
Penina Achieng Panyako se narodila v roce 2011 a pochází z polygamní rodiny, kde její matka je poslední ženou jejího otce. Otec, který byl jediným živitelem rodiny, zemřel a zanechal tak matku samotnou v péči o děti. Dívčina matka je prodavačka ryb, ale její výdělek je příliš malý na zajištění jídla pro děti a na zaplacení školného. Penina má 3 starší sourozence. Žijí v třípokojovém hliněném domku, používají dřevo na vaření, petrolejovou lampu na svícení a vodu berou z jezera. Dívka je zdravá. Od roku 2015 nastoupí Penina do školky v Island of Hope School.

Rayan Junior Ogwella

Chlapec
6 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52574
Rayan je nejmladším členem rodiny. Má dva sourozence - Lilian Achieng Ogwela (nar. 2008), Derick Ochieng Ogwela (nar. 2010). Otec je zedníkem, zatímco matka prodává ryby. Průměrný měsíční příjem rodiny je okolo 2000 Kshs. (cca 500 Kč), což je velmi málo na poskytnutí základních životních potřeb celé rodině. Kromě dětí se rodiče starají ještě o tři další osoby, které na tom nejsou finančně dobře. Rodina žije v dvoupokojovém hliněném domě, který jim patří. Vodu získávají z jezera, k vaření používají dřevo a svítí malým solárním panelem. Ryan moc rád hraje fotbal. Momentálně je v dobrém zdravotním stavu. Chlapec by měl v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Wendy Atieno Otieno

Dívka
7 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52586
Wendy pochází z polygamní rodiny, kde její matka je první ženou otce. Wendy má dva sourozence - Janet (nar. 2006) a Calmax (nar. 2005), a také čtyři sestřenice/bratrance. Průměrný měsíční příjem, který rodina dostává (okolo 6000 Kshs.), je velmi malý na uživení tak velké rodiny. Rodina bydlí v dvoupokojovém hliněném domě, který jim patří. Vodu získávají z jezera, vaří na dřevu a svítí malým solárním panelem. Wendy je momentálně v dobrém zdravotním stavu. Dívka by měla v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Aquilline Awuor Ochieng

Dívka
8 let
Naléhavě hledá rodiče
Číslo dítěte: 52550
Aquilline je poloviční sirotek. Její otec, který byl živitelem rodiny, zemřel a zanechal tak matku, která prodává zeleninu u silnice, aby se postarala o rodinu. Vydělává pouze 2600 Kshs (cca 650 Kč/měsíc) což je velmi málo a nestačí ani na každodenní jídlo pro děti. Děti také často nemohou chodit do školy protože nemají na zaplacení školních poplatků a dalších poplatků. Žijí v polozděném domku, který patří rodině. V domku je 5 lidí. Aquilline má 3 sourozence, kteří jsou v roce 2016 následujícího věku: BostonOchieng - 12 let, Flavian Ruth - 10 let, Naomi Shereza - 8 let. Vaří na dříví, svítí kerosínovou lampou a vodu berou z jezera. Aquilline je zdravá, kromě občasné malárie. Dívka bude umístěna do sirotčince na Ostrově Naděje, potřebuje podpořit částkou 16.800 Kč/rok (1.400 Kč/měsíc) nebo 660 Eur/rok (55 Eur/měsíc).

Bencason Argwengs Ouma

Chlapec
9 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52131
Bencason Argwengs Ouma se narodil 26. 7. 2008. Žije v oblasti Kisumu ve vesnici Nyangera s oběma rodiči. Je nejmladší ze 4 sourozenců. Otec rybaří, ale má nepravidelný a vemi nízký příjem kolem asi 2,000 Ksh měsíčně. Další děti jsou: Dave Castro, John Okinyi a Brian Otieno. Všichni bydlí ve 2 místnostech, kde vaří na dříví a svítí petrolejovou lampou. Vodu si nosí přímo z Viktoriina jezera. Chlapec je zdravý.

Stanley Odhiambo Ooro

Chlapec
9 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52204
Otec je rybář, ale rybaření mu nezajišťuje pravidelný plat. Příjem rodiny je tak malý aby zajistil potřeby rodiny. Stanley má jednoho staršího vlastního bratra a rodiče se ještě starají o další tři potřebné děti.

Stanley Owire Ken

Chlapec
9 let
Naléhavě hledá rodiče
Číslo dítěte: 52271
Stanley se narodil v roce 2008 a má mladší sestru Natashu Ashiambo Ken. Otec byl jediným živitelem rodiny a po jeho smrti zůstaly děti jen s matkou. Po čase matka od rodiny utekla, takže děti se dostaly do péče k nemocné babičce. Ta se o děti stará a platí jim školné. Kromě Stanleyho a jeho sestry se babička stará o další děti, takže celkově je v rodině 6 členů, kteří žijí v pětipokojovém hliněném domku. Používají dřevo na vaření, petrolej na svícení a pro vodu si chodí k jezeru. Stanley má problémy s očima. Kvůli situaci doma bylo dítě vybráno na umístění do sirotčince "Ostrov naděje" na Rusinga Island, kde by mělo co nejdříve najít svůj nový domov i začít chodit do školy. (Adopce tohoto dítka je zvýšena na částku 16800,- Kč/660 EUR ročně, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo v sirotčinci.)

Vena Anyango Mboya

Dívka
9 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52127
Vena Anyango Mboya chodí do školy na Island of Hope. Narodila se 14. 7. 2008. Bydlí v oblasti Kisumu ve vesnici Ufira s oběma rodiči. Je jedináček. Měsíčně má rodina příjem asi 5,000 Ksh. Domek, kde bydlí si pronajímají. Doma vaří na dříví a svítí petrolejkou. Vodu si nosí z jezera. Dívka je zdravá.
1 2 3 ... 14 Další

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Základní částka na podporu jednoho dítěte činí 7200 Kč (300 Eur) za rok.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.