Domů

Adopce - Nokris Odhiambo Limumba

Zpět
Číslo dítěte: 51968
Chlapec,
Není adoptován
Město, čtvrť: Kisumu Rusinga
Země: Kenya
Matka: zemřela, zemřela
Otec: zemřel, zemřel
Opatrovník: Jonsia Miruka, farmář
Popis situace: Nokris má 5 sourozenců: Fogan, Abi, Pamela, Steven a Ayub. Žil u své babičky, která se o něj starala a ostatní děti jsou u ostatních příbuzných. Babička však nebyla schopna zajistit dostatek peněž na všechny základní potřeby a školné. Proto Nokris v rode 2009 nastoupil do sirotčince na Ostrově Naděje, kde dnes bydlí a chodí do školy. Z tohoto důvod upotřebuje podpořit vyšší částkou, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo. Babička má malý domek o třech místnostech z hlíny. Živí je malá farma, ale babička vzhledem ke svému stáří na její obdělávání již nestačí. Navíc se stará ještě o další tři děti.
Kontakt: Mirka Mrňáková, mirka.mrnakova@adopceafrika.cz, tel. +420 728 216 230

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Základní částka na podporu jednoho dítěte činí 7200 Kč (300 Eur) za rok.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.