Domů

Adopce - Seznam dětí

:


» Naléhavě hledá rodiče

Celkem: 7 dětí
1

Joseph Ochieng

Chlapec
13 let
Naléhavě hledá rodiče
Číslo dítěte: 52659
Otec, který byl jediným živitelem rodiny, zemřel. Maminka nemá zaměstnání, stará se o rodinu a domácnost. Dětem nedokázala zajistit jídlo a školní výdaje. Proto prvorozená dcera Quinter odešla ze školy a vdala se. Joseph nyní žije se svojí sestrou, která má své 2 děti. V jednopokojovém hliněném domku teď bydlí pět lidí. Rodina vaří na ohni, svítí petrolojkou a vodu berou z pramene. Josephova matka se stará o další své dvě děti – starší Dorine a mladšího Joshuu, ale je to náročné protože je zcela odkázaná na dary příbuzných a sousedů. Celá rodina je zdravá, kromě Josepha, který má problémy s dýcháním. Chlapec půjde v roce 2018 do 7. třídy základní školy. Kvůli situaci v rodině bylo dítě vybráno na umístění do sirotčince "Ostrov naděje" na Rusinga Island (projekt Centra Narovinu), kde by mělo najít nový domov a začít chodit do školy. Adopce tohoto dítka je zvýšena na částku 16.800 Kč/660 EUR ročně, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo v sirotčinci.

Manas Okomo Otieno

Chlapec
16 let
Naléhavě hledá rodiče
Číslo dítěte: 52655
Manas je prostřední ze tří sourozenců. Má staršího bratra Austina a mladšího bratra Steva. Oba rodiče zemřeli a chlapci zůstali se svojí starou babičkou. Babička je plně závislá na darech dobrodinců, sousedů a příbuzných. Všichni jsou na tom zdravotně dobře. Žijí v hliněném domku se dvěmi místnostmi. Vaří na ohni, ke svícení používají petrolejku a světlo čerpají i z malého solárního panelu. Pro vodu chodí k jezeru. Kvůli situaci v rodině bylo dítě vybráno na umístění do sirotčince "Ostrov naděje" na Rusinga Island, kde by mělo najít nový domov a začít chodit do školy. Chlapec půjde v roce 2018 do 5. třídy základní školy. Adopce tohoto dítka je zvýšena na částku 16.800,- Kč/660 EUR ročně, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo v sirotčinci.

Tacquine Okoth Omogo

Chlapec
16 let
Naléhavě hledá rodiče
Číslo dítěte: 51775
Taquine je sirotek a má 2 sestry: Everlyne a nevlastní Sarah. Žijí u tety, která je jejich opatrovnice. Bydlí v jejím 4 pokojovém domku z hlíny. Teta prodává ryby a snaží se zaopatřit rodinu. Je to pro ni ale velmi náročné zajistit vše potřebné a ještě vyšetřit na školné. Když je jezero zavřené a nesmí se lovit, je rodina prakticky bez příjmu. Proto v roce 2007 nastoupil Tacquine do sirotčince v Komunitním centru Ostrov Naděje (projekt Centra Narovinu). V roce 2018 bude v 8. třídě základní školy. Adopce tohoto dítka je zvýšena na částku 16.800,- Kč/660 EUR ročně, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo v sirotčinci.

Charles Munuve Mutiso

Chlapec
17 let
Naléhavě hledá rodiče
Číslo dítěte: 41081
Charlesův otec zemřel na AIDS a matka trpěla vážnými psychickými problémy a od rodiny odešla. Charles má čtyři sourozence. Bratr Musyimi je také v našem adopčním programu pod č. 41082. Charles je v sirotčinci v Komunitním centru Ostrov Naděje (projekt Centra Narovinu) a začal zde chodit i na střední školu. V roce 2018 nastoupil do druhého ročníku. Je to velmi šikovný chlapec. Adopce chlapce je zvýšena na částku 16.800 Kč/660 EUR ročně, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo v sirotčinci.

Regan Otieno

Chlapec
18 let
Naléhavě hledá rodiče
Číslo dítěte: 51776
Regan má 5 sourozenců: Cosmase, Lindu, Johna, Sabian a Thomase. Bydlí v babiččině polohliněném domku ve 2 místnostech. Babička sbírá dříví na zátop, a tak se snaží uživit rodinu. Její manžel již nemůže pracovat. Stěží zajistí základní potřeby, natož aby pravidelně platila školné za všechny děti. Proto Regan nastoupil v roce 2007 do sirotčince v Komunitním centru Ostrov Naděje (projekt Centra Narovinu). V roce 2018 zde za čal studovat střední školu. Adopce tohoto dítka je zvýšena na částku 16,800 Kč/660 Eur ročně, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo v sirotčinci.

Tofiq Abdhalla

Chlapec
19 let
Naléhavě hledá rodiče
Číslo dítěte: 40987
Tofiq žije s rodiči ve třípokojovém hliněném domě, který jim patří. Vaří na ohni a ke svícení používají petrolejku. Vodu berou z kohoutku. Rodiče mají 4 děti a příjem asi 7,500 ksh měsíčně (cca 1,800 Kč). Oba se velmi snaží, aby uživili své děti. Chlapec by potřeboval podpořit čátkou minimálně 14,400 Kč (600 Eur) za rok, protože rodina nemá prostředky na doplácení školného. Chlapec rád pomáhá rodičůmi a ve škole ho nejvíc baví čtení knih. Až vyroste, rád by se stal vojákem. V roce 2018 by měl nastoupit do 3. ročníku střední školy.

Penina Akoth Odhiambo

Dívka
24 let
Naléhavě hledá rodiče
Číslo dítěte: 50865
Penina je sirotek a se svými pěti sourozenci žije u nevlastní babičky na ostrově Rusinga na Viktoriině jezeře. Sourozenci se jmenují Boaz, Taquine (nevlastní), Winty, Alice a Cynthia. Dívka sama má dítě. Rodina vlastní hliněný domek o dvou místnostech, kde všichni bydlí. Babička farmaří, ale výnosy jsou malé. Navíc je už stará a nemůže příliš pracovat. Hlavní příjem tak zajišťuje strýc, který se ale zároveň stará o svou vlastní rodinu. Když není dostatek peněz, děti do školy nechodí. Dívka chodí do 3. ročníku internátní střední školy (stav v roce 2018). Dívka by potřebovala podporu 4,800 Kč/200 Eur na trimestr, aby zvládla pokrýt školní poplatky.
1

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Základní částka na podporu jednoho dítěte činí 7200 Kč (300 Eur) za rok.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.