Domů

Adopce - Seznam dětí

:


» Naléhavě hledá rodiče

Celkem: 246 dětí

Sophy Umazi Vitengeni

Dívka
21 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 41019
Sophy žije s oběma rodiči, kteří vydělají 6000ksh měsíčně a živí celkem 8 rodinných příslušníků. Žijí ve třípokojovém hliněném vlastním domě, který je teď ve špatném stavu. Otec je schopen pokrýt svým příjmem pouze stravu, navíc nemá stálou práci. Vaří na dřevěném uhlí, svítí petrolejkou, vodu používájí z místního vodovodu. Starší děti, které nemohou chodit do školy, jelikož rodina nemá přijem na zaplacení školného, pomáhají otci vydělat na jídlo. Dívka je ve 3. ročníku střední školy, chybí jí tedy 1 rok k dokončení středoškolských studií (stav k 2017).

Boaz Odira

Chlapec
22 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 5044
Boaz se narodil 22. 8. 1995. Je z polygamní rodiny, jeho otec měl dvě ženy. Žije se svou matkou a vlastními a nevlastními sourozenci na ostrově Rusinga na Viktoriině jezeře. Rodina žije ve vlastním hliněném domku o dvou místnostech. Boaz má tři vlastní sourozence: Samwela (ID 50333), Doris a Pauline (ID 51722) a čtyři nevlastní: Molly, Joyce (ID 51530), Evaline (ID 5042) a Emmaculate (ID 51082). Maminka, která je živí, pracuje jako číšnice v malém hotelu. Příjem má sice pravidelný, ale nevelký a pro tak početnou rodinu nedostatečný. Někdy navíc dostává peníze po částech a se zpožděním, v závislosti na výdělku hotelu. Je to neustálý boj, aby se rodina udržela pohromadě a děti mohly chodit do školy.

Dancan Omondi

Chlapec
22 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 41576
Dancan žije s matkou a 3 sourozenci: Stephenem, Margaret a Serfine (ta je také v adopci pod č. 41577). Otec jim zemřel v r. 2009. Matka se snaží uživit rodinu drobným podnikáním (prodej). Doma se vaří na dřevěném uhlí, svítí petrolejovou lampou a vodu berou z vodovodu v ulici za poplatek. Bydlí v dvoupokojovém příbytku z hlíny. Dancan trpí chudokrevností.

George Ogejo Odede

Chlapec
22 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 51334
Geroge má ovdovělou matku a 3 sourozence: Caleb, Michael a Maurine . Nejstaší syn je ženatý a nežije s nimi. Matka se stará o malé políčko, ale výnosy nejsou dostatečné na uživení rodiny a udržení dětí na škole. Mají malý hliněný domek o dvou místnostech, kde není elektřina, vodu berou z jezera a svítí petrolejem. George rád hraje fotbal a poznává nové kamarády. Ve škole ho baví matematika a sociální vědy. Chtěl by být lékařem.

Magdaline Benter

Dívka
22 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 41502
Magdaline Benter má 5 sourozenců a to Lucy Akinyi, Dan Omondi, Claris Anyango (také v adopci ID 41566), Joseph Otieno a Antony Odhiambo. Narodila se 20. ledna 1995. Žije u své matky ve vesnici. Otec zemřel v roce 2012. Žijí v dvoupokojovém hliněném domku, používají dřevo na vaření, petrolejku pro osvětlení a vodu berou z řeky. Magdalenina matka je farmářka a vydělá 5000 Ksh měsíčně. Magdalena měla zranění v pase, které je špatně zhojené a nemůže proto dělat těžkou práci. Dívka ráda sleduje filmy a ve škole ji nejvíc baví kroužek poezie. Ráda by se stala učitelkou. V roce 2018 by měla nastoupit do 4. ročníku střední školy.

Maraga Washe

Chlapec
22 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 41049
Maraga žije s oběma rodiči, jejichž společný čistý měsíční příjem je 6000 ksh. Žijí ve vlastním hliněném trojpokojovém domě se sedmi závislými osobami. Na vaření používají dřevo, na svícení petrolejku a vodu z kohoutku. Dítě je v dobrém zdravotním stavu. Otec je živitel rodiny. Občas, když vydělá málo, jsou děti bez jídla. Jeho snem je stát se někým, kdo by mohl pomáhat ostatním rodinám nebo lidem, kteří potřebují pomoci.

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Základní částka na podporu jednoho dítěte činí 7200 Kč (300 Eur) za rok.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.