Domů

Adopce - Seznam dětí

:


» Naléhavě hledá rodiče

Celkem: 287 dětí

Vaida Awuor

Dívka
17 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 51328
Vaida má 7 sourozenců a bydlí v polohliněném domku ve třech místnostech. Vodu berou z řeky a vaří na dříví. Sestra Priscilla žije s tetou, která rodině vypomáhá. Matka prodává ryby a s nestálým a nízkým příjmem je těžké se postarat o početnou rodinu, když otec zemřel.

Victor Olangu

Chlapec
17 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 41238
Victor zůstává u babičky spolu s dalšími osiřelými dětmi z rodiny. Jeho rodiče se rozešli a nechali ho babičce. S ní bydlí ve 2 místnostech hliněného domku, kde vaří na dříví, svítí petrolejkou a vodu si nosí ze studny. Babička je již stará a nezvládá se starat o početnou rodinu. Victor je zdravý.

Volenter Awino

Dívka
17 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 51418
Violetav roce 2014 ukončila ZŠ Island of Hope Humanist School. Žije s rodiči na ostrově Rusinga Island. Otec je farmář a a matka prodává ryby. Dívka má 4 starší sourozence: Janet, Daudi, Vivian a Mercy. Rodina má příjem asi 5,000 Ksh na měsíc a to rozhodně nestačí na to, aby děti posílali pravidelně do školy. Celkem 7 lidí bydlí v hliněném domku ve 3 místnostech, kde vaří na dříví, svítí petrolejovou lampou a vodu berou z Viktoriina jezera. Dívka je zdravá.

Winnie Njoki

Dívka
17 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 41813
Winnie žije s oběma rodiči v Nairobi, má 6 sourozenců. Otec je zedník a matka farmaří, měsíčně vydělají asi 7000 Ksh (cca 1750 kč). 7členná rodina žije v hliněném jednopokojovém domku v pronájmu, vaří na kamnech, svítí petrolejkou a vodu berou z vodovodu. Dívka ráda zpívá a sportuje.

Apollo Omondi Aliwa

Chlapec
18 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 51157
Apollo Omondi chodí na ZŠ Duha Primary. Otec zemřel v r. 2000 a stará se o něj matka. Ta se znovu vdala a má dvojčata Stephena a Lilianu. Dále má ještě vlastní sestru Judith, která chodí do školy. Rodina má příjem asi 1,600 Ksh (400 kč) na měsíc. 5 lidí bydlí v jedné místnosti z hlíny, vaří na dříví, svítí petrolejem a vodu berou z vrtu. Apollo je zdráv.

Austine Odiwuor

Chlapec
18 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 40874
Austine má oba rodiče a 5 sourozenců: starší je Jasper (již pracuje a žije samostatně), Nicholas (studovat učiliště), a Victor, Irene a mladší Henry, kteří také studují. Měsíčně má rodina příjem asi 750 Kč, bydlí v hliněném domku o 4 místnostech. Doma vaří na dříví, svítí petrolejkami a vodu berou z řeky. Austine je zdravý ale než mu bylo 5 let, měl problém s dýchacími cestami. Austine se učí velmi dobře. Rád čte, plave, jezdí na kole a má velký přehled o fotbalových mužstvech.

Biano Konde Lugho

Chlapec
18 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 41349
Biano se narodil 28. 11. 1999 a je jedináček. Žije s rodiči a dalšími 2 příbuznými. Vaří na dřevěném uhlí a svítí petrolejkou, vodu nosí ze studny. Příjem, asi 15 000 Ksh měsíčně, zajišťuje maminka. Biano má zdravotní problémy s očima.

Bovin Iritu

Chlapec
18 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 40725
Bovin žije s otcem, nevlastní matkou a dvěma sourozenci v pronájmu v jedné místnosti. Jeho rodiče se rozešli v r. 2003, matka se na péči o děti nijak nepodílí. Otec pracuje příležitostně jako tesař, jeho příjem je pouze 5000 šilinků (asi 1250 Kč) měsíčně, což na potřeby rodiny a domácnosti nestačí. Nevlastní matka je v domácnosti. Doma vaří na dřevěném uhlí a svítí petrolejkami. Vodu kupují od prodavačů vody. Chlapec rád hraje fotbal. Má dva sourozence, kteří jsou také v adopcích - Godfreyho (40722) a Mauline (40728). V lednu 2015 nastoupil na střední školu.

Brighton Olumula

Chlapec
18 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 41818
Brightone Olumula se narodil 1999 v Emakale Village, Kilingili a je vychovávan pouze matkou. Jeho matka Bondina Iminza se narodila 5.10.1972 a pere pro ostatní. Má další děti mladší než Brighton: Derrick Olwanu, Agnes Musimbi, Erick Isioli a Maurine Minaya. Všichni jsou ve škole. Její měsíční příjem je 2000 Ksh, což rodině nestačí. Žijí v polozděném domě ve dvou pokojích, celkem 7 osob. Používají dřevo na vaření, petrolejku na světlo a pramen vody na vaření, pití a praní. Její manžel dávno zemřel a byla zanechána bez příjmu.

Calvin Otieno

Chlapec
18 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 41179
Calvine žije v Nairobi, má 3 další sourozence. Oba rodiče mají AIDS, ale děti jsou zdravé. Chlapec má rád fotbal a rád vyrábí korálky. Měsíčně žijí jen z 5000 šilinků (cca 1250kč), V pronajaté hliněné chýši s nimi bydlí i bratranec. Doma vaří na dřevěném uhlí, svítí elektřinou a vodu berou ze sítě.

Cammulance Kavere

Dívka
18 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 51471
Carlmyles má pět sourozenců: Humprey, Hilda, Calvin, Hillary a nejmladší, nevlastní sourozenec, God'swill. Rodina má čtyřpokojový domek z hlíny, kde vaří na dříví, vodu berou z řeky a svítí petrolejkou. Otec je pastor a jeho příjem se odvíjí od milodarů v kostele, což rozhodně nestačí na školní poplatky pro všechny děti.

Cavine Odhiambo Ochieng

Chlapec
18 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 51979
Kevin žije u babičky. Má 5 sourozenců, kteří jsou u ostatních příbuzných. Rodina bydlí ve 2 hliněných místnostech, kde vaří na dříví, svítí petrolejkou a vodu nosí z jezera. Dítě je zdravé.

Claudia Musimbi

Dívka
18 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52212
Claudia se narodila v roce 1999 a má 3 sourozence: Vincent (ID 52213) je starší bratr, Walter je mladší bratr a Britin je mladší nevlastní sestra. Rodiče se rozvedli v roce 2007 a všechny děti žijí se svobodnou matkou Monicou Muhanji Ngeri. Matka prodává zeleninu na místním trhu ve slumu, aby aspoň trochu zajistila svoji rodinu. Rodina bydlí v jednopokojovém domku ve slumu v městečku zvaném Eldoret.

Clinton Otieno

Chlapec
18 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 51343
Clinton má 6 sourozenců, z nichž Boniface je také v adopci pod č. 51643. Rodina žije ve 3 místnostech polohliněného domku. Matka pracuje na malém políčku a část výnosu prodává na trhu a část je pro vlastní potřebu. Jsou ale hodně závsilí na nejistých klimatických podmínkách a tak je každý den menší bitva o přežití.

Cynthia Awino Okech

Dívka
18 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 41391
Cynthia žije s oběma rodiči v Oyugis, oblast Kakangutu West. Od roku 2016 studuje na střední škole. Rodiče farmaří. Dívka má 3 sourozence: Violet (žije s babičkou), Ida (chodí na ZŠ) a Maurine Akoth. Rodina má příjem asi 5000 šilinků (cca 1250 kč), bydlí v hliněném domku o 2 místnostech, doma vaří na dříví, svítí petrolejkami a vodu berou z pramene. Cynthia má problémy se zuby.

Delon Hastings Otieno

Chlapec
18 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52095
Delon se narodil 26. 8. 1999. Má sestru Mary Molvine Achieng nar. 1998, která je již na SŠ. A další 3 bratry Lowel Odhiambo nar. 2000, Colfax Ochieng nar. 2003 – všichni chodí do školy a nejmladší je John Stockton Otieno nar. 2011. Bydlí s nimi ještě další dvě osiřelé děti z rodiny. Společně sdílí 3 místnosti hliněného domku. Otec je rybář a matka v domácnosti. Měsíčně má rodina příjem jen kolem 4500 Ksh.

Dickens Oketch

Chlapec
18 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 41382
Dickens žije s rodiči, otec Bismas je svářeč a matka se stará o drobné hospodářství. Má tři sourozence. Měsíčně mají do rodiny příjem asi 7000 šilinků (cca 1750 kč). Celkem šest lidí bydlí ve vlastním polohliněném domku ve dvou místnostech. Vaří na dříví, svítí lampami a vodu čerpají z vrtu. Dickens je zdravý. Ráda hraje fotbal a chtěl by být inženýrem.

Dickson Njuguna

Chlapec
18 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 40593
Dickson žije s prarodiči a s 2 dalšími sourozenci, setra Mary je také v programu adopcí ( pod č. 40594) Maminka je nyní v nemocnici kvůli zranění na noze a cukrovce. Dědeček prodává suvenýry ve stánku a vydělá asi 15000 Ksh (cca 3000kč). V pronájmu za 4000 Ksh. bydlí 5 lidí ve dvou místnostech, vaří na dřev uhlí, svítí elektřinou a vodu berou ze sítě. Chlapec má astma. Rád si hraje s hračkami, které si sám vyrobí. Chtěl by se stát inženýrem.

Dinah Wasike

Dívka
18 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 40736
Dina se narodila r. 1999 a má 5 sourozenců. Bydlí s rodiči. Jeden ze sourozenců je také v programu adopcí. Otec pracuje jako ostraha a matka je v domácnosti. Bydlí v pronájmu ve 3 místnostech, doma vaří na dřevěném uhlí a svítí petrolejkou, vodu nosí z vodovodu. Přijmy rodiny nejsou dostačující na pokrytí nutných výdajů. Dívka je zdravá.

Elizabeth S. Sumba

Dívka
18 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 41229
Elizabeth je sirotek a má 4 sourozence. Všichni žijí s tetou, která se jich ujala po smrti rodičů. Teta je drobná obchodnice a měsíčně vydělá asi 4500 Ksh. Celkem živí 10 lidí a všichni bydlí ve 2 místnostech hliněného domku, kde vaří na dříví, svítí petrolejkou a vodu si nosí z řeky. Elizabeth je zdravá a ráda chodí do školy. Dívka je v 1. ročníku střední školy, k dokončení středoškolských studií jí tedy chybí 3 roky (stav 2017).

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Základní částka na podporu jednoho dítěte činí 7200 Kč (300 Eur) za rok.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.