Domů

Adopce - Seznam dětí

:


» Naléhavě hledá rodiče

Celkem: 282 dětí
1 2 3 ... 15 Další

Emmaculate Akinyi Asowa

Dívka
4 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52570
Emmaculate je čtvrtým potomkem v rodině o pěti dětech. Její otec je rybář a matka je v domácnosti. Kromě své ženy a pěti dětí se otec stará také o další dvě děti, které jsou sirotci. Průměrný měsíční příjem rodiny je okolo 3200 Kshs (cca 800 Kč), což je opravdu málo k nasycení rodiny a k zaplacení školného dětem. Rodina bydlí v třípokojovém hliněném domku, který jim patří. Vodu získávají z jezera, vaří na dříví či uhlí a svítí petrolejkou. Emmaculate je v současnosti v dobrém zdravotním stavu. Dívka by měla v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

George Otieno Owino

Chlapec
4 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52591
George je druhým nejmladším členem rodiny. Má celkem 8 sourozenců. Jeho otec rybaří, zatímco matka je v domácnosti. Nicméně, průměrný měsíční příjem, který rodina dostává (okolo 2300 Kshs.), je opravdu velmi málo na zajištění základních životních potřeb celé rodině a na zaplacení školného dětem. Rodina žije v třípokojovém hliněném domě, který jim patří. Vaří na dřevu, svítí petrolejkou nebo skrz malý solární panel a vodu získávají z jezera. George je momentálně v dobrém zdravotním stavu. Chlapec by měl v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Gifton Amisi

Chlapec
4 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52563
Gifton pochází z polygamní rodiny, kdy jeho otec má dvě manželky. V jejich domě je Gifton nejmladším členem rodiny. Má dva starší sourozence - Chelsea (nar. 2005), Ursla (nar. 2008). Otec je rybářem a matka prodává ryby. Pětičlenná rodina žije v třípokojovém hliněném domku, který jim patří. Vaří na dříví a uhlí, svítí petrolejkou a vodu získávají z jezera. Druhá manželka žije v odděleném domě s pěti dětmi a otec je jediný, kdo financuje jejich studium. Průměrný čistý měsíční příjem Giftonovy rodiny je 1500 Kshs (cca 375 Kč), což je velmi málo na pokrytí základních životních potřeb rodiny. Gifton si rád hraje se svými kamarády. Je v dobrém zdravotním stavu. Chlapec by měl v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Charles Ochieng Ooko

Chlapec
4 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52592
Charles je nejmladším členem rodiny. Má jednu sestru - Roseline Adhiambo (nar. 2010). Otec si vydělává příležitostnou prací a matka pracuje jako hospodyně. Rodiče však již nejsou spolu a děti se odstěhovaly s matkou do domu, kde pracuje. Příjem matky je však opravdu nedostačující na uživení rodiny a zaplacení školného dětem, proto si Charlese vzala do opatrovnictví jeho teda. Ta má ale také vlastní děti a navíc se stará o další děti pocházející z chudých rodin, a tak příjem, který získává prodáváním ryb (okolo 2300 Kshs.), také nestačí na zajištění základních životních potřeb všem dětem a placení školného. Celkem třináct lidí závislých na tomto příjmu žije v této rodině. Rodina bydlí v třípokojovém hliněném domě, který jim patří. Vaří na dřevu, svítí petrolejkou či skrz malým solární panel a vodu získávají z jezera. Charles je momentálně v dobrém zdravotním stavu. Chlapec by měl v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Kevin Maxton Ogolla

Chlapec
4 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52579
Kevin pochází z polygamní rodiny, kdy jeho matka je již druhou ženou Kevinova otce. První však zemřela a zanechala po sobě děti, o které se teď stará Kevinova matka. Mimo to má Kevin ještě dva vlastní sourozence - Rooney Okoth Ogolla (nar. 2010), Junior Otieno Ogolla (nar. 2014). Kevinův otec je tesař, zatímco matka je v domácnosti. Průměrný měsíční příjem rodiny je okolo 1800 Kshs, což je velmi málo na poskytnutí základních životních potřeb celé rodině, kde 9 lidí je závislých na tomto příjmu. Rodina žije v jednopokojovém hliněném domě, který jim patří. Vodu získávají z jezera, vaří na dřevu a svítí petrolejkou a skrz malý solární panel. Kevin je momentálně v dobrém zdravotním stavu. Chlapec by měl v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Sharon Achieng Okinyi

Dívka
4 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52569
Sharon je momentálně nejmladší členkou rodiny. Má jednoho sourozence - Joy Purity Atieno Okinyi (nar. 2011). Otec rybaří, zatímco matka je v domácnosti. Jejich průměrný měsíční příjem je okolo 2300 Kshs (cca 575 Kč), což není dost na zajištění jídla a zaplacení školného. Rodina žije v třípokojovém hliněném domku, který jim patří. Vodu získávají z jezera, vaří na dřevu a svítí petrolejkou. Sharon je v dobrém zdravotním stavu, až na občasné problémy s ušima. Sharon ráda tvoří rukama. Dívka by měla v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Ted Raymond Omondi

Chlapec
4 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52578
Ted je v současnosti nejmladším členem rodiny. Má jednoho sourozence - Britney Ashline Anyango (nar. 2011). Otec je jediným živitelem rodiny, ale je astmatikem, a tak nemůže jít pokaždé chytat ryby. Průměrný měsíční příjem rodiny je okolo 1300 Kshs (cca 325 Kč), což není dostatečně na zajištění základních životních potřeb pro celou rodinu. V rodině je pět lidí zavislých na tomto příjmu. Žijí v dvoupokojovém hliněném domku, vodu získávají z jezera, vaří na dřevu a svítí petrolejkou či malým solárním panelem. Kromě příležitostné malárie je Ted momentálně v dobrém zdravotním stavu. Chlapec by měl v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Vena Adda Atieno Otieno

Dívka
4 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52590
Vena je nejmladším členem rodiny. Má jednoho bratra - Vincent Omodni Otieno (nar. 2011). Otec, jenž je jediným živitelem rodiny, je rybářem, zatímco matka je v domácnosti. Průměrný měsíční příjem, který otec získá rybařením (okolo 3000 Kshs.), je velmi málo na zajištění základních životních potřeb celé rodině. Rodina bydlí v třípokojovém hliněném domě, který jim patří. Vodu získávají z jezera, vaří na dřevu či uhlí a svítí petrolejkou. Vena je momentálně v dobrém zdravotním stavu. Moc ráda zpívá a tančí. Dívka by měla v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Whitney Britney Odoyo

Dívka
4 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52580
Whitney je momentálně nejmladší členkou rodiny. Má dva sourozence - Henry Elvis (nar. 2008), Moreno Ocampo (nar. 2011). Otec je rybářem, zatímco matka ryby prodává. Příjem rodiny je však velmi nízký (na uživení rodiny a poskytnutí základních životních potřeb všem členům. Rodina žije v jednopokojovém hliněném domě, který jim patří. Vodu získávají z jezera, vaří na uhlí či dřevu a svítí petrolejkou a malým solárním panelem. Witney je momentálně v dobrém zdravotním stavu, až na příležitostnou malárii, která jí občas obtěžuje. Oba její rodiče jsou však HIV pozitivní a berou léky. Dívka by měla v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Christine Caren

Dívka
5 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52587
Christine pochází z polygamní rodiny, kde její matka je první ženou jejího otce. Rodina má pět dětí, z nichž Christine je nejmladším potomkem. V domě druhé ženy pak žijí další dvě děti. Otec si vydělává rybařením, zatímco matka je v domácnosti. Kromě jeho dětí se otec také stará o jiné děti z chudých rodin a dále také o své sourozence, kteří jsou sirotky stejně jako on. Nicméně, měsíční příjem, který otec dostává, není dostatečný na zajištění základních životních potřeb celé rodině. Christinina rodina žije v třípokojovém polohliněném domku, který jim patří. Vaří na dřevu, svítí petrolojekou či skrz malý solární panel a vodu získávají z jezera. Christine je momentálně v dobrém zdravotním stavu s výjimkou příležitostné malárie. Dívka by měla v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Mary Stephany Abuya

Dívka
5 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52334
Mary má jednu starší sestru Kate. Otec rybaří, musí si však pronajímat sítě, zatímco matka prodává cereálie, jako např. sušenou kukuřici, podél silnice. Průměrný měsíční příjem rodiny je 3400 Ksh. Celkem čtyři lidé žijí ve dvoupokojovém hliněném domku. Vodu si nosí z jezera, vaří na dříví a ke svícení používají petrolej. Mary je zdravá dívka. Dítě od ledna 2016 nastoupí do školky Ostrova Naděje na Rusinga Island.

Sandra Blessings Odumbe

Dívka
5 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52567
Sandra pochází z polygamní rodiny, kde její matka je druhou ženou jejího otce. Sandra má dva sourozence - Renick Omondi (nar. 2004), Phelishia Reggy Odumbe (nar. 2013). Se svou první ženou má Sandřin otec 4 další děti. Sandřin otec se živí jako drobný farmármář a její matka je v domácnosti. Jejich měsíční příjem okolo 1500 Kshs (cca 375 Kč) je velmi málo na zajištění vzdělaní všem dětem a poskytnutí základních životních potřeb celé rodině. Rodina žije v dvoupokojovém hliněném domě, který jim patří. Vodu získávají z jezera, k vaření používají dřevo či uhlí a svítí petrolejkou a skrz malý solární panel. Sandra je v dobrém zdravotním stavu až na příležitostnou malárii. Dívka by měla v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Vincent Junior Ochieng

Chlapec
5 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52572
Vincent je nejmladším členem rodiny. Má dva sourozence - Alphonce Otieno Ochieng (nar. 2005) a Michael Odhiambo Ochieng (nar. 2010). Otec, jenž je jediným živitelem rodiny, je rybářem, zatímco matka se stará o domácnost. Průměrný měsíční příjem rodiny je okolo 2000 Kshs. (cca 500 Kč), což je velmi málo na zajíštění jídla pro celou rodinu a na zaplaceního školného dětem. Rodina žije v dvoupokojovém hliněném domě, který jim patří. Vodu získávají z jezera, vaří na ohni a svítí petrolejkou. Vincent rád zpívá. Momentálně je v dobré zdravotní kondici. Chlapec by měl v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Bruno Maximillan Opiyo

Chlapec
6 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52588
Bruno pochází z polygamní rodiny. Je nejmladším potomkem z celkem šesti dětí. Otec se snaží příležitostně vydělávat, zatímco matka je v domácnosti. Jejich průměrný měsíční příjem se pohybuje okolo 2000 Kshs., což není dost na poskytnutí základních životních potřem všem členům rodiny. Brunův otec není schopen se postarat o všechny své děti, a tak se o Bruna stará jeho teta, která je v domácnosti a musí se též starat o své vlastní děti. Rodina bydlí v třípokojovém hliněném domě, který jim patří. Vaří na dřevu, svítí petrolejkou a vodu získávají ze studni. Bruno je momentálně v dobrém zdravotním stavu. Chlapec by měl v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Emmanuel Otieno Otieno

Chlapec
6 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52585
Emmanuel je třetím potomkem rodiny. Má tři sourozence - Simon Ochieng Otieno (nar. 2007), Doncarlos Oketch Otieno (nar. 2010), Ashley Ammany Otieno (nar. 2014). Jejich matka je ženou v domácnosti, zatímco otec se snaží příležitostně vydělávat na životbytí. Průměrný měsíčné příjem, který rodina dostává (okolo 1000 Kshs.), je však velmi málo na uživení celé rodiny a zaplacení školného dětem. Rodina žije v třípokojovém hliněném domě, který jim patří. Na vaření používají dřevo či uhlí, svítí petrolejkou a vodu získávají ze studny. Emmanuel je momentálně v dobrém zdravotním stavu s výjimkou příležitostné malárie. Chlapec by měl v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Michael Odhiambo Ondiek

Chlapec
6 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52573
Michael je nejmladším členem rodiny. Má dva sourozence - David Owino Ondiek (nar. 1992), Conslate Akoth Ondiek (nar. 1996). Otec je taxikářem na motorce [Boda boda]. Rodiče nežijí spolu a děti zůstali s otcem, který se díky svému povolání o ně nemůže starat. O děti se tudíž stará babička. Průměrný měsíční příjem rodiny je okolo 2500 Kshs. (cca 625 Kč), což je velmi málo na zaplacení školného všem dětem (2 sourozenci jsou již na vysoké škole) a na uživení rodiny. Rodina bydlí v třípokojovém polo-hliněném domě, který jim patří. Používají dřevo na vaření, petrolejku na svícení a vodu získávají z jezera. Michael je momentálně v dobrém zdravotním stavu. Chlapec by měl v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Penina Achieng Panyako

Dívka
6 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52291
Penina Achieng Panyako se narodila v roce 2011 a pochází z polygamní rodiny, kde její matka je poslední ženou jejího otce. Otec, který byl jediným živitelem rodiny, zemřel a zanechal tak matku samotnou v péči o děti. Dívčina matka je prodavačka ryb, ale její výdělek je příliš malý na zajištění jídla pro děti a na zaplacení školného. Penina má 3 starší sourozence. Žijí v třípokojovém hliněném domku, používají dřevo na vaření, petrolejovou lampu na svícení a vodu berou z jezera. Dívka je zdravá. Od roku 2015 nastoupí Penina do školky v Island of Hope School.

Rayan Junior Ogwella

Chlapec
6 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52574
Rayan je nejmladším členem rodiny. Má dva sourozence - Lilian Achieng Ogwela (nar. 2008), Derick Ochieng Ogwela (nar. 2010). Otec je zedníkem, zatímco matka prodává ryby. Průměrný měsíční příjem rodiny je okolo 2000 Kshs. (cca 500 Kč), což je velmi málo na poskytnutí základních životních potřeb celé rodině. Kromě dětí se rodiče starají ještě o tři další osoby, které na tom nejsou finančně dobře. Rodina žije v dvoupokojovém hliněném domě, který jim patří. Vodu získávají z jezera, k vaření používají dřevo a svítí malým solárním panelem. Ryan moc rád hraje fotbal. Momentálně je v dobrém zdravotním stavu. Chlapec by měl v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Wendy Atieno Otieno

Dívka
7 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52586
Wendy pochází z polygamní rodiny, kde její matka je první ženou otce. Wendy má dva sourozence - Janet (nar. 2006) a Calmax (nar. 2005), a také čtyři sestřenice/bratrance. Průměrný měsíční příjem, který rodina dostává (okolo 6000 Kshs.), je velmi malý na uživení tak velké rodiny. Rodina bydlí v dvoupokojovém hliněném domě, který jim patří. Vodu získávají z jezera, vaří na dřevu a svítí malým solárním panelem. Wendy je momentálně v dobrém zdravotním stavu. Dívka by měla v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Aquilline Awuor Ochieng

Dívka
8 let
Naléhavě hledá rodiče
Číslo dítěte: 52550
Aquilline je poloviční sirotek. Její otec, který byl živitelem rodiny, zemřel a zanechal tak matku, která prodává zeleninu u silnice, aby se postarala o rodinu. Vydělává pouze 2600 Kshs (cca 650 Kč/měsíc) což je velmi málo a nestačí ani na každodenní jídlo pro děti. Děti také často nemohou chodit do školy protože nemají na zaplacení školních poplatků a dalších poplatků. Žijí v polozděném domku, který patří rodině. V domku je 5 lidí. Aquilline má 3 sourozence, kteří jsou v roce 2016 následujícího věku: BostonOchieng - 12 let, Flavian Ruth - 10 let, Naomi Shereza - 8 let. Vaří na dříví, svítí kerosínovou lampou a vodu berou z jezera. Aquilline je zdravá, kromě občasné malárie. Dívka bude umístěna do sirotčince na Ostrově Naděje, potřebuje podpořit částkou 16.800 Kč/rok (1.400 Kč/měsíc) nebo 660 Eur/rok (55 Eur/měsíc).
1 2 3 ... 15 Další

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Základní částka na podporu jednoho dítěte činí 7200 Kč (300 Eur) za rok.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.