Domů

Adopce - Seznam dětí

:


» Naléhavě hledá rodiče

Celkem: 274 dětí
1 2 3 ... 14 Další

Emmaculate Akinyi Asowa

Dívka
4 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52570
Emmaculate je čtvrtým potomkem v rodině o pěti dětech. Její otec je rybář a matka je v domácnosti. Kromě své ženy a pěti dětí se otec stará také o další dvě děti, které jsou sirotci. Průměrný měsíční příjem rodiny je okolo 3200 Kshs (cca 800 Kč), což je opravdu málo k nasycení rodiny a k zaplacení školného dětem. Rodina bydlí v třípokojovém hliněném domku, který jim patří. Vodu získávají z jezera, vaří na dříví či uhlí a svítí petrolejkou. Emmaculate je v současnosti v dobrém zdravotním stavu. Dívka by měla v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

George Otieno Owino

Chlapec
4 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52591
George je druhým nejmladším členem rodiny. Má celkem 8 sourozenců. Jeho otec rybaří, zatímco matka je v domácnosti. Nicméně, průměrný měsíční příjem, který rodina dostává (okolo 2300 Kshs.), je opravdu velmi málo na zajištění základních životních potřeb celé rodině a na zaplacení školného dětem. Rodina žije v třípokojovém hliněném domě, který jim patří. Vaří na dřevu, svítí petrolejkou nebo skrz malý solární panel a vodu získávají z jezera. George je momentálně v dobrém zdravotním stavu. Chlapec by měl v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Gifton Amisi

Chlapec
4 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52563
Gifton pochází z polygamní rodiny, kdy jeho otec má dvě manželky. V jejich domě je Gifton nejmladším členem rodiny. Má dva starší sourozence - Chelsea (nar. 2005), Ursla (nar. 2008). Otec je rybářem a matka prodává ryby. Pětičlenná rodina žije v třípokojovém hliněném domku, který jim patří. Vaří na dříví a uhlí, svítí petrolejkou a vodu získávají z jezera. Druhá manželka žije v odděleném domě s pěti dětmi a otec je jediný, kdo financuje jejich studium. Průměrný čistý měsíční příjem Giftonovy rodiny je 1500 Kshs (cca 375 Kč), což je velmi málo na pokrytí základních životních potřeb rodiny. Gifton si rád hraje se svými kamarády. Je v dobrém zdravotním stavu. Chlapec by měl v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Sharon Achieng Okinyi

Dívka
4 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52569
Sharon je momentálně nejmladší členkou rodiny. Má jednoho sourozence - Joy Purity Atieno Okinyi (nar. 2011). Otec rybaří, zatímco matka je v domácnosti. Jejich průměrný měsíční příjem je okolo 2300 Kshs (cca 575 Kč), což není dost na zajištění jídla a zaplacení školného. Rodina žije v třípokojovém hliněném domku, který jim patří. Vodu získávají z jezera, vaří na dřevu a svítí petrolejkou. Sharon je v dobrém zdravotním stavu, až na občasné problémy s ušima. Sharon ráda tvoří rukama. Dívka by měla v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Christine Caren

Dívka
5 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52587
Christine pochází z polygamní rodiny, kde její matka je první ženou jejího otce. Rodina má pět dětí, z nichž Christine je nejmladším potomkem. V domě druhé ženy pak žijí další dvě děti. Otec si vydělává rybařením, zatímco matka je v domácnosti. Kromě jeho dětí se otec také stará o jiné děti z chudých rodin a dále také o své sourozence, kteří jsou sirotky stejně jako on. Nicméně, měsíční příjem, který otec dostává, není dostatečný na zajištění základních životních potřeb celé rodině. Christinina rodina žije v třípokojovém polohliněném domku, který jim patří. Vaří na dřevu, svítí petrolojekou či skrz malý solární panel a vodu získávají z jezera. Christine je momentálně v dobrém zdravotním stavu s výjimkou příležitostné malárie. Dívka by měla v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Jocinter Atieno Otieno

Dívka
5 let
Naléhavě hledá rodiče
Číslo dítěte: 52601
Jocinter je předposlední narozená v rodině o šesti dětech (starší sourozenci jsou Nancy Achieng –vdaná, Salome Anyango, Elsa Atieno, Richard Aketch, a mladší Hellen Atieno). Matka zemřela a děti zůstaly s otcem, který je rybář a rybaří na sítích jiných rybářů. Stěhuje se z jednoho rybářského místa na jiné a děti nechává jen pod dozorem soused. Jeho průměrný měsíční příjem je 4000 KES (920 Kč). Rodina žije v jednopokojovém hliněném domku, který si pronajímají. Používají dřevo nebo petrolej na vaření, solární panel na svícení, a pro vodu chodí k jezeru. Jocinter je zdravá. Kvůli situaci v rodině bylo dítě vybráno na umístění do sirotčince "Ostrov naděje" na Rusinga Island, kde by mělo najít nový domov a začít chodit do školy. (Adopce tohoto dítka je zvýšena na částku 16.800,- Kč/660 EUR ročně, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo v sirotčinci.)

Mary Stephany Abuya

Dívka
5 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52334
Mary má jednu starší sestru Kate. Otec rybaří, musí si však pronajímat sítě, zatímco matka prodává cereálie, jako např. sušenou kukuřici, podél silnice. Průměrný měsíční příjem rodiny je 3400 Ksh. Celkem čtyři lidé žijí ve dvoupokojovém hliněném domku. Vodu si nosí z jezera, vaří na dříví a ke svícení používají petrolej. Mary je zdravá dívka. Dítě od ledna 2016 nastoupí do školky Ostrova Naděje na Rusinga Island.

Vincent Junior Ochieng

Chlapec
5 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52572
Vincent je nejmladším členem rodiny. Má dva sourozence - Alphonce Otieno Ochieng (nar. 2005) a Michael Odhiambo Ochieng (nar. 2010). Otec, jenž je jediným živitelem rodiny, je rybářem, zatímco matka se stará o domácnost. Průměrný měsíční příjem rodiny je okolo 2000 Kshs. (cca 500 Kč), což je velmi málo na zajíštění jídla pro celou rodinu a na zaplaceního školného dětem. Rodina žije v dvoupokojovém hliněném domě, který jim patří. Vodu získávají z jezera, vaří na ohni a svítí petrolejkou. Vincent rád zpívá. Momentálně je v dobré zdravotní kondici. Chlapec by měl v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Emmanuel Otieno Otieno

Chlapec
6 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52585
Emmanuel je třetím potomkem rodiny. Má tři sourozence - Simon Ochieng Otieno (nar. 2007), Doncarlos Oketch Otieno (nar. 2010), Ashley Ammany Otieno (nar. 2014). Jejich matka je ženou v domácnosti, zatímco otec se snaží příležitostně vydělávat na životbytí. Průměrný měsíčné příjem, který rodina dostává (okolo 1000 Kshs.), je však velmi málo na uživení celé rodiny a zaplacení školného dětem. Rodina žije v třípokojovém hliněném domě, který jim patří. Na vaření používají dřevo či uhlí, svítí petrolejkou a vodu získávají ze studny. Emmanuel je momentálně v dobrém zdravotním stavu s výjimkou příležitostné malárie. Chlapec by měl v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Sharphan Cyril Ocholla

Chlapec
6 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52303
Sharphan Cyril Ocholla se narodil v roce 2011. Chlapec je jedináček, ale rodiče se ještě starají o starou a nemocnou babičku a pečují ještě o 3 lidi, kteří jsou v těžké životní situaci. Otec pracuje jako řidič motorky (převáží lidi a zboží za peníze) a je jediným živitelem rodiny. Matka prodává zeleninu. Průměrný měsíční příjem rodiny je 3000 KES (přibližně 734 Kč). Žijí v jednopokojovém hliněném domku, používají dřevo na vaření, petrolej na svícení a vodu berou z jezera. Chlapec je zdravý. Od roku 2015 nastoupí Sharphan do školky v Island of Hope School.

Felix Sumba Omondi

Chlapec
7 let
Naléhavě hledá rodiče
Číslo dítěte: 52606
Felix má jednoho staršího bratra Dorian Hamisi Omondi, kterému je 15 let a chodí do 8. třídy (rok 2017). Oba rodiče zemřeli a o děti se neměl kdo starat. Proto se jich ujaly staří prarodiče. Kromě Felixe a jeho bratra se starají ještě o jednoho jejich bratrance, který je poloviční sirotek. Rodina je na tom zdravotně dobře, kromě babičky, která pro rodinu připravuje jídlo a má problémy s chozením. Felix je zdráv, kromě občasné malárie. Žijí v polo-hliněném domku o dvou místnostech, který jim patří. Používají dřevo nebo uhlí na vaření, petrolej nebo solární panýlek na svícení, a pro vodu chodí k jezeru. Kvůli velmi obtížné situaci v rodině bylo dítě vybráno na umístění do sirotčince "Ostrov naděje" na Rusinga Island, kde by mělo najít nový domov a začít chodit do školy. (Adopce tohoto dítka je zvýšena na částku 16.800,- Kč/660 EUR ročně, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo v sirotčinci.)

Mitchel Atieno Semekia

Dívka
7 let
Naléhavě hledá rodiče
Číslo dítěte: 52602
Mitchel je nejmladší z rodiny s pěti dětmi. Její starší sourozenci jsou Ntean Aseba, Fancy Anyango, Henry Kamara, Mary Metrine. Tato rodina je ve velmi špatné situaci, protože otec od nich odešel a matka je jediná, kdo děti živí a platí za ně školné. Jejich průměrný měsíčný příjem je 4200 KES (966 Kč). Starší sourozenci chodí do 7., 4. a 3. třídy (v roce 2017), ale někdy ve škole chybí třeba I týden, protože nemají zaplacené školné, protože matka nemá dost peněz. Rodina na je na tom zdravotně dobře až na Mitchel, která má astma a její sestru Fancy, která má srpkovou anémii. ). Rodina žije v trojpokojovém hliněném domku, který jim patří. Používají dřevo na vaření, petrolej na svícení, a pro vodu chodí k jezeru. Kvůli situaci v rodině bylo dítě vybráno na umístění do sirotčince "Ostrov naděje" na Rusinga Island, kde by mělo najít nový domov a začít chodit do školy. (Adopce tohoto dítka je zvýšena na částku 16.800,- Kč/660 EUR ročně, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo v sirotčinci.)

Peter Odedo Otieno

Chlapec
7 let
Naléhavě hledá rodiče
Číslo dítěte: 52600
Peter je čtvrtý v pořadí narozený ze 6 dětí. Starší sourozenci se jmenují Vivian Adhiambo, Purity Akinyi, Nancy Akoth a mladší jsou Judith Aketch, Adrian Omondi. Oba rodiče zemřeli a o děti se neměl kdo starat. Proto byly rozděleny mezi příbuzné. Ostatní sourozenci nemají stálý domov a proto zameškávájí školu. Petera se ujala babička, která prodává ryby, ale její příjem je velmi malý, aby zajistila jídlo i školné. Její měsíční příjem je pouze 3700 KES (851 Kč). Kromě Petera se stará o další dva sirotky. Peter je zdravotně v pořádku. Rodina žije v jednopokojovém polo-hliněném domku, který si pronajímají. Používají dřevo nebo uhlí na vaření, petrolej na svícení, a pro vodu chodí k jezeru. Kvůli situaci v rodině bylo dítě vybráno na umístění do sirotčince "Ostrov naděje" na Rusinga Island, kde by mělo najít nový domov a začít chodit do školy. (Adopce tohoto dítka je zvýšena na částku 16.800,- Kč/660 EUR ročně, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo v sirotčinci.)Kč/660 EUR ročně, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo v sirotčinci.)

Rooney Philip Okongo

Chlapec
7 let
Naléhavě hledá rodiče
Číslo dítěte: 52599
Rooney se narodil jako sedmý z celkem osmi dětí v rodině. Otec, který byl hlavním živitelem rodiny, zemřel a zanechal děti s matkou, která se snaží vydělat nějaké peníze jako pomocná rybářka, protože nemá vlastní sítě. Její příjem je velmi malý – měsíčně vydělá průměrně 3000 KES (690 Kč), což je velmi málo na potřeby celé rodiny. Starší Rooneyho sestra Sophy má epilepsii, maminka je HIV pozitivní a bere léky. Dva nejstarší bratři mají mentální problémy a někdy bijí a pronásledují zbytek rodiny. V těchto obdobích děti nechodí děti do školy. Jedna ze sester – Rose, žije s tetou, ale do školy také nechodí pravidelně, protože teta nemá vždy na zaplacení školného. Rodina žije v dvoupokojovém hliněném domku, který jim patří. Používají dřevo na vaření, solární panel a petrolej na svícení, a pro vodu chodí k jezeru. Kvůli situaci v rodině bylo dítě vybráno na umístění do sirotčince "Ostrov naděje" na Rusinga Island, kde by mělo najít nový domov a začít chodit do školy. (Adopce tohoto dítka je zvýšena na částku 16.800,- Kč/660 EUR ročně, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo v sirotčinci.)

Sharllington Ingaza

Chlapec
7 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52220
Sharllington Ingaza se narodil 19. 2. 2010. Chodí do školky v Exodus Academy. Má 1 sestru Sharon Murengu, která se narodila v roce 2000 a 2 bratry: Renson Vurachi se narodil v roce 2004 a Salvanos Ilaini se narodil v roce 2011. Sharllingtonův otec zemřel v roce 2012. Matka je vdova a její příležitostné práce nestačí, aby vydělala dost peněz pro rodinu. Průměrný měsíční příjem rodiny je 3500 KES (830 Kč). Rodina bydlí v jednopokojovém pronajatém domku. Používají petrolej na vaření, elektřinu na svícené a vodu k pití kupují z vodovou.

Wendy Atieno Otieno

Dívka
7 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52586
Wendy pochází z polygamní rodiny, kde její matka je první ženou otce. Wendy má dva sourozence - Janet (nar. 2006) a Calmax (nar. 2005), a také čtyři sestřenice/bratrance. Průměrný měsíční příjem, který rodina dostává (okolo 6000 Kshs.), je velmi malý na uživení tak velké rodiny. Rodina bydlí v dvoupokojovém hliněném domě, který jim patří. Vodu získávají z jezera, vaří na dřevu a svítí malým solárním panelem. Wendy je momentálně v dobrém zdravotním stavu. Dívka by měla v roce 2017 nastoupit do školky v komunitním centru Ostrov Naděje.

Trovenzia Rovella Otieno

Dívka
8 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52168
Otec, který jediný vydělával, zemřel a nechal Trovenziu a její 3 sourozence pouze s matkou, která je nyní velmi nemocná a upoutaná na lůžko. Rodina je závislá na darech od lidí. Trovenzia musela opustit školku, protože nebyl nikdo, kdo by jí platil školné. Nyní se proto přestěhovala do sirotčince na Ostrově Naděje. Z tohoto důvodu potřebuje podpořit vyšší částkou, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo.

Bencason Argwengs Ouma

Chlapec
9 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52131
Bencason Argwengs Ouma se narodil 26. 7. 2008. Žije v oblasti Kisumu ve vesnici Nyangera s oběma rodiči. Je nejmladší ze 4 sourozenců. Otec rybaří, ale má nepravidelný a vemi nízký příjem kolem asi 2,000 Ksh měsíčně. Další děti jsou: Dave Castro, John Okinyi a Brian Otieno. Všichni bydlí ve 2 místnostech, kde vaří na dříví a svítí petrolejovou lampou. Vodu si nosí přímo z Viktoriina jezera. Chlapec je zdravý.

Bonphace Otieno Ouma

Chlapec
9 let
Naléhavě hledá rodiče
Číslo dítěte: 52604
Bonphace je nejstarší ze 4 dětí. Jeho sourozenci jsou Reinhard Bonke Otieno, Arshavin Onyango Ouma, Winnie Akinyi Ouma. Otec, který byl hlavním živitelem rodiny zemřel a matka, která je v domácnosti a nemocná, se nyní musí o všechny postarat a platit poplatky za školu. Měsíční průměrný příjem rodiny je 4600 KES (1058 Kč). Matka je HIV pozitivní a bere léky. Bonphace je zdravý. Rodina žije v troj-pokojovém hliněném domku, který jim patří. Používají dřevo na vaření, petrolej na svícení, a pro vodu chodí k jezeru. Kvůli situaci v rodině bylo dítě vybráno na umístění do sirotčince "Ostrov naděje" na Rusinga Island, kde by mělo najít nový domov a začít chodit do školy. (Adopce tohoto dítka je zvýšena na částku 16.800,- Kč/660 EUR ročně, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo v sirotčinci.)

Brian Omondi Festo

Chlapec
9 let
Naléhavě hledá rodiče
Číslo dítěte: 52603
Brian se narodil mimo manželství. Poté, co jeho matka zemřela, se o něj neměl kdo starat a platit mu školné. Proto se Briana ujal strýc, který je z polygamní rodiny a má dvě manželky. Strýc má celkem 9 dětí, které musí zaopatřit. Peníze, které vydělá rybařením ale nestačí. Jeho průměrný měsíční příjem je 6000 KES (1380 Kč). Používají dřevo na vaření, petrolej nebo solární panýlek na svícení, a pro vodu chodí k jezeru. Strýcova manželka, u které Brian žije, bydlí v hliněném domku se 3 místnostmi, který patří rodině, má zdravotní problémy s břichem a dýchací potíže. Brian je momentálně zdravotně v pořádku. Kvůli situaci v rodině bylo dítě vybráno na umístění do sirotčince "Ostrov naděje" na Rusinga Island, kde by mělo najít nový domov a začít chodit do školy. (Adopce tohoto dítka je zvýšena na částku 16.800,- Kč/660 EUR ročně, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo v sirotčinci.)
1 2 3 ... 14 Další

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Základní částka na podporu jednoho dítěte činí 7200 Kč (300 Eur) za rok.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.