Domů

Vopred ďakujeme za vaše 2% !

Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z vašich daní, o ktorých rozhodujete len vy, ďakujeme, veľmi ich potrebujeme.
V rámci rozvojovej pomoci Slovenskej republiky sa nám podarilo získať grant na viac ako 280.000 € na výstavbu internátnej strednej školy na ostrove Rusinga na Viktóriinom jazere, v západnej Keni. Naša spoluúčasť je 10%, to znamená že viac ako 30.000 € musíme zabezpečiť z vlastných zdrojov. Škola bude pokračovaním vzdelávania detí v našom komunitnom centre Island of Hope, kde máme okrem 8 ročnej základnej školy, materskej škôlky a sirotinca pre 80 detí aj zdravotné stredisko s 24 prevádzkou. Denne sa v centre stravuje takmer 400 detí.

» Viac informácií o projekte

Údaje potrebné k darovaniu:

názov: názov: Humanistické centrum NAROVINU
právna forma: občianske združenie
sídlo: Kollárová 759/1, Pliešovce 96263
IČO: 37999401

Tlačivá na stiahnutie:
» Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane
» Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane (PDF)
» Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
Všetky dôležité informácie ohľadom venovania 2(3)% nájdete napriklad aj na www.rozhodni.sk

Srdečná vďaka..

UPOZORNENIE PRE FIRMY:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).