Domů

Adopce - Elvis Levis Wandera

Zpět
Číslo dítěte: 41065
Chlapec,
Není adoptován
Město, čtvrť: Nairobi Dandora
Země: Kenya
Matka: Carolyne Anyango, nar. 1977, zemřela
Otec: Antony Wandera, nar. 1973, číšník
Opatrovník: -
Popis situace: Levis je druhorozený v rodině se třemi dětmi. Jeho matka zemřela v roce 2006 a otec Levise se znovu oženil se ženou, se kterou má další dítě. Otec pracuje jako číšník a matka je v domácnosti, rodina bydlí ve slumu v oblasti Nairobi. Otec vydělá 10000 KSH, které jsou jediným zdrojem příjmů rodiny. Chlapec by rád nastoupil na univerzitu (byl na ni přijat), proto je jeho školné 5.600 Kč/220 EUR na jedno školní období.
Kontakt: Markéta Zlá, , tel. +420 724 918 470

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Školné na základní škole činí 7200,- (300 EUR) / rok a na střední škole, vysoké škole a v sirotčinci je to 16800,- Kč (660 EUR). Platbu je možné si rozložit i do více splátek.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.