Domů

Adopce - David Okech Okongo

Zpět
Číslo dítěte: 51338
Chlapec,
Adoptován
David Okech Okongo je v programu adopce od roku 2006 a navštěvuje školu Kisumu Boys High school.
Město, čtvrť: Kisumu Mbita
Země: Kenya
Matka: zemřela, zemřela
Otec: zemřel, zemřel
Opatrovník: Dorice A. Okongo, nar. 1935, učitel
Popis situace: David se narodil 10.3.2001 a je sirotek. Žije u strýce, který je učitel a má vlastní rodinu. Bydlí v cihlovém domku o 5 místnostech, používají vodu z jezera, svítí petrolejkou a vaří na dříví. Strýc má sice stálý plat, ale pro rodinu to sotva stačí a finančně podporovat děti na škole je velmi náročné. David úspěšně dokončil střední školu a byl přijat na Multimedia University of Kenya ke studiu Bachelor of Science (Information Technology). Chlapec chce studovat, a proto potřebuje nového sponzora. Potřebuje podporu, aby mohl bez problémů dokončit univerzitu. Vzhledem k tomu, že náklady na studium jsou na univerzitě vyšší je potřeba platba 5.600 Kč/220 Eur za trimestr.
Kontakt: Lucie Valtová, , tel. +420 607 861 547

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Školné na základní škole činí 7200,- (300 EUR) / rok a na střední škole, vysoké škole a v sirotčinci je to 16800,- Kč (660 EUR). Platbu je možné si rozložit i do více splátek.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.