Domů

Adopce - Regan Otieno

Zpět
Číslo dítěte: 51776
Chlapec,
Adoptován
Regan Otieno je v programu adopce od roku 2008 a dnes navštěvuje školu Island of Hope Humanist Mixed Boarding School.
Město, čtvrť: Kisumu Rusinga
Země: Kenya
Matka: -, zemřela
Otec: -, zemřel
Opatrovník: -, nar. 1958, sbírá dříví na zátop
Popis situace: Regan má 5 sourozenců: Cosmase, Lindu, Johna, Sabian a Thomase. Bydlí v babiččině polohliněném domku ve 2 místnostech. Babička sbírá dříví na zátop, a tak se snaží uživit rodinu. Její manžel již nemůže pracovat. Stěží zajistí základní potřeby, natož aby pravidelně platila školné za všechny děti. Proto Regan nastoupil v roce 2007 do sirotčince v Komunitním centru Ostrov Naděje (projekt Centra Narovinu). V roce 2018 zde začal studovat střední školu. Adopce tohoto dítka je zvýšena na částku 16,800 Kč/660 Eur ročně, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo v sirotčinci.
Kontakt: Markéta Zlá, marketa.zla@adopceafrika.cz, tel. +420 724 918 470

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Základní částka na podporu jednoho dítěte činí 7200 Kč (300 Eur) za rok.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.