Domů

Adopce - Nokris Odhiambo Limumba

Zpět
Číslo dítěte: 51968
Chlapec,
Naléhavě hledá rodiče
Město, čtvrť: Kisumu Rusinga
Země: Kenya
Matka: zemřela, zemřela
Otec: zemřel, zemřel
Opatrovník: Jonsia Miruka, farmář
Popis situace: Nokris má 5 sourozenců: Fogan, Abi, Pamela, Steven a Ayub. Žil u své babičky, která se o něj starala a ostatní děti jsou u ostatních příbuzných. Babička má malý hliněný domek se třemi místnostmi. Živí je malá farma, ale babička vzhledem ke svému stáří na její obdělávání již nestačí. Nyní žije jen z pomoci sousedů a jiných dobrých lidí. Navíc se stará ještě o další tři děti. Protože už nebyla schopna zajistit dostatek peněž na všechny základní potřeby a školné, nastoupil Nokris v roce 2009 do sirotčince v Komunitním centru Ostrov Naděje (projekt Centra Narovinu). Tady dokončil základní vzdělání. V roce 2018 by měl jít do 1. ročníku střední školy a v tomto roce také ztratil adoptivního rodiče. Na adopci tohoto chlapce je potřeba minimálně 14,400 Kč / 600 Eur ročně. Pokud nezíská brzy adoptivního rodiče, bude muset ze školy odejít. Chlapec rád hraje fotbal a poslouchá hudbu. Ve škole má raději přírodní vědy, fyziku, chemii, biologii a matematiku, rád by se stal lékárníkem.
Kontakt: Mirka Mrňáková, mirka.mrnakova@adopceafrika.cz, tel. +420 728 216 230

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Základní částka na podporu jednoho dítěte činí 7200 Kč (300 Eur) za rok.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.