Domů

Adopce - Dona Atieno Odhiambo

Zpět
Číslo dítěte: 52148
Dívka,
Adoptována
Dona Atieno Odhiambo je v programu adopce od roku 2013 a navštěvuje školu Island of Hope Humanist School.
Město, čtvrť: Rusinga Island Kamasengre East/Sienga
Země: Kenya
Matka: Sharon Achieng, nar. 1987, v domácnosti
Otec: George Odhiambo King´oma, nar. 1985, rybář
Popis situace: Dona se narodilav roce 2008. Otec je jediným živitelem rodiny, živí se rybolovem, sítě si půjčuje nebo si je pronajímá. Žije s nimi ovdovělá babička, o kterou se starají. Čtyřčlenná rodina bydlí ve 2 místnostech hliněného domku, kde vaří na ohni, vodu si nosí z jezera a svítí petrolejkou. Dona chodí do 5. třídy základní školy na Ostrově naděje (projekt Centra Narovinu) (stav v roce 2020). Dívka je zdravá. Adopce tohoto dítěte stojí 2400 Kč/100 Eur za trimestr.
Kontakt: Bohunka Dusíková, , tel. +420737862145

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Školné na základní škole činí 7200,- (300 EUR) / rok a na střední škole, vysoké škole a v sirotčinci je to 16800,- Kč (660 EUR). Platbu je možné si rozložit i do více splátek.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.