Domů

Adopce - Collince William Laber

Zpět
Číslo dítěte: 52713
Chlapec,
Adoptován
Collince William Laber je v programu adopce od roku 2018 a navštěvuje školu Toto Bora Academy.
Město, čtvrť: Kisumi Kakumu
Země: Kenya
Matka: Rodah Odbiambo Oyoo, nar. 1983, farmářka
Otec: Bobson Odhiambo Oyoo, nar. 1976, farmář
Popis situace: Collince je nejmladší z šesti sourozenců. Má sestry Chalots (2000), Monah (2003), Velly (2005) a bratry Piuse (2011) a Geogyma (2009). Rodiče pracují na farmě, aby zajistili příjem, který činí pouze 3.000 KES/ 600 Kč na měsíc, což jen těžko pokryje všechny finanční náklady. Rodina žije ve vlastním dvoupokojovém hliněném domku. Vaří na ohni a vodu mají z vrtu. Collince je po zdravotní stránce v pořádku. Rád hraje fotbal. V roce 2018 by měl chodit 2. třídy základní školy. Pro rodinu je velmi těžké zaplatit školné a další nezbytné poplatky. Vzhledem k rodinné finanční situaci jsme se rozhodli, že ho zařadíme do programu adopcí. Collince potřebuje podporu ve výši 2.400 Kč / 100 EUR za trimestr.
Kontakt: Barbora Sladká, , tel. +420736109704

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Základní částka na podporu jednoho dítěte činí 7200 Kč (300 Eur) za rok.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.