Domů

Adopce - Ginell Castro

Zpět
Číslo dítěte: 52789
Chlapec,
Adoptován
Ginell Castro je v programu adopce od roku 2019 a navštěvuje školu Island of Hope Humanist School.
Město, čtvrť: Sindo Ragwe
Země: Kenya
Matka: Brenda Atieno, nar. 1997, stará se o domácnost
Otec: Felix Ouma, nar. 1985, rybář
Popis situace: Ginell je nejstarší ze čtyř dětí (sourozenci Bravin nar. 2014, Present nar. 2016 a Chelsin nar. 2018). Otec je jediným živitelem rodiny, maminka je ženou v domácnosti. Otec se živí rybařením, jejich měsíční příjem je příliš malý na to, aby pokryl běžné výdaje a školní poplatky (2,100 KES, cca 420 Kč). Rodina, která má 6 členů, bydlí ve dvoupokojovém hliněném domku, který jim patří. Vodu berou z vyvrtané díry, vaří na ohni a svítí petrolejovou lampou. V současnou chvíli je Ginell zdravý a daří se mu dobře. V roce 2019 nastoupí do první třídy základní školy. Ve škole má rád matematiku, čtení a sociální vědy, chce se stát učitelem. Jeho koníčky jsou fotbal a modelování. V roce 2019 bude umístěn do sirotčince v Komunitním centru Ostrov Naděje (projekt Centra Narovinu). Adopce tohoto dítka je zvýšena na částku 16,800 Kč/660 Eur ročně, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo v sirotčinci.
Kontakt: Hana Malenová, , tel. +420777469743

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Školné na základní škole činí 7200,- (300 EUR) / rok a na střední škole, vysoké škole a v sirotčinci je to 16800,- Kč (660 EUR). Platbu je možné si rozložit i do více splátek.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.