Domů

Adopce - Eunice Atieno Okoth

Zpět
Číslo dítěte: 52976
Dívka,
Není adoptována
Město, čtvrť: Rusinga East Utajo
Země: Kenya
Otec: Jannes Okoth Okeyo, nar. 1978, mentálně nemocný
Opatrovník: Sophia Ogonga, nar. 1948, prodává dřevo
Popis situace: Eunice se narodila v roce 2010 do rodiny dvou dětí (má starší sestru Grace, narozena v roce 2010, v programu pod ID 52973). Jejich matka utekla z domova a nikdo o ní poté už neslyšel. Eunice otec si našel novou ženu, která se o dívky starala společně se svými dvěma dětmi. Macecha bohužel také později zemřela a otec zůstal sám se všemi dětmi. Brzy na to psychicky onemocněl a o děti už se nebyl schopen starat. Eunice se sestrou se ujala babička, která se živí prodejem dřeva. Měsíční rodinný příjem je okolo 3.200 Ksh (800 Kč), což nestačí k pokrytí všech potřeb, stravy a školného. Rodina žije v dvoupokojovém hliněném domě, vodu berou z jezera, vaří na ohni a používají solární energii nebo petrolejovou lampu na svícení. Eunice je zdravá až na občasnou malárii. Moc ráda plave, čte příběhy a sportuje. Ve škole ji baví věda a matematika, až vyroste ráda by se stala chirurgem. V roce 2021 nastoupí do 7. třídy základní školy a také bude umístěna do sirotčince v Komunitním centru Ostrov Naděje (projekt Centra Narovinu). Adopce tohoto dítka je zvýšena na částku 5.600 Kč/ 220 EUR za školní období, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo v sirotčinci.
Kontakt: Lucie Strnadová, , tel. +420 725 364 361

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Školné na základní škole činí 7200,- (300 EUR) / rok a na střední škole, vysoké škole a v sirotčinci je to 16800,- Kč (660 EUR). Platbu je možné si rozložit i do více splátek.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.