Domů

Adopce - Penina Nzije Odhiambo

Zpět
Číslo dítěte: 52977
Dívka,
Adoptována
Penina Nzije Odhiambo je v programu adopce od roku 2021 a navštěvuje školu Island of Hope Humanist School.
Město, čtvrť: Kamasengre west Ufira
Země: Kenya
Matka: Marry Aoko Obillo, nar. 1987, prodává ryby
Popis situace: Penina se narodila v roce 2009 a má celkem 3 sourozence (Zakayo, Maria a Ishmael). Jejich tatínek, který byl jediným živitelem rodiny zemřel a zanechal je pouze s maminkou, která prodává ryby. Její příjem je bohužel velmi nízký a nestačí k tomu, aby dětem zajistila všechno potřebné, školné a hlavně dostatek stravy. Měsíční příjem činí okolo 3.200 KSH (cca 800 Kč). Rodina žije ve vlastním dvoupokojovém hliněném domě, vodu berou z jezera, vaří na ohni a používají petrolejovou lampu na svícení. Penina je zdravá až na malý problém s jejím okem. V minulosti také párkrát omdlela a to kvůli tomu, že jí chybělo jídlo a energie z něj. Abychom rodině a hlavně Penině pomohli, rozhodli jsme se ji přemístit do sirotčince v Komunitním centru Ostrov Naděje (projekt Centra Narovinu), kde jí bude zajištěna pravidelná strava, ubytování a také zde bude obklopena kamarády. Penina má totiž velmi ráda fotbal. Ve škole ji baví věda, matematika a angličtina, až vyroste ráda by se stala pilotem. V létě 2021 nastoupí do 4. třídy základní školy Island of Hope Humanist School. Adopce tohoto dítka je zvýšena na částku 5.600 Kč/ 220 EUR za školní období, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo v sirotčinci. Pomůžete Penině studovat a získat tak lepší budoucnost?
Kontakt: Juraj Sasko, , tel. 00421904331776

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Školné na základní škole činí 7200,- (300 EUR) / rok a na střední škole, vysoké škole a v sirotčinci je to 16800,- Kč (660 EUR). Platbu je možné si rozložit i do více splátek.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.