Domů

Adopce - Leaky Odhiambo Dede

Zpět
Číslo dítěte: 53006
Chlapec, 20 let
Není adoptován
Naléhavě hledá rodiče
Dítě z Ostrova Naděje
Město, čtvrť: Sindo-Msare Dede
Země: Kenya
Matka: Caroline Akoth, nar. 1974, farmářka
Otec: Michael Dede, nar. 1963, farmář
Popis situace: Leaky se narodil v roce 2004 a má 5 sourozenců (Maselas, Collins, Molenter, Bob a Frankline), narodil se jako třetí v pořadí. Jeho rodiče jsou farmáři, ale je pro ně těžké zajistit rodině všechny životní potřeby a také školné. Rodinný příjem je asi 5.200 Ksh (cca 1300 Kč) měsíčně. Rodina žije ve dvoupokojovém hliněném domě, vodu mají z řeky, k vaření používají dřevo a svítí solární elektřinou. Leaky je zdravý. Moc rád hraje fotbal. Ve škole ho nejvíc baví biologie, chemie a matematika a až dostuduje, rád by se stal lékařem. V roce 2023 studuje 2. ročník naší střední školy Island of Hope Humanist Secondary school. Vzhledem k tomu, že náklady na studium jsou na střední škole vyšší než na základní škole, je nezbytná zvýšená podpora 5.600 Kč/ 220 EUR za školní období (16.800 Kč/ 660 EUR za školní rok). Pomůžete mu získat středoškolské vzdělání?
Kontakt: Hana Malenová, , tel. +420777469743

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Školné na základní škole činí 7200,- (300 EUR) / rok a na střední škole, vysoké škole a v sirotčinci je to 16800,- Kč (660 EUR). Platbu je možné si rozložit i do více splátek.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.