Domů

Adoption - List of Children

:


» Naléhavě hledá rodiče
» Děti z Ostrova Naděje

Celkem: 118 dětí

Dady Denish Oluoch

Chlapec
13 let
Není adoptován
Naléhavě hledá rodiče
Dítě z Ostrova Naděje
Číslo dítěte: 52618
Dady je prostřední z rodiny se třemi dětmi. Má dva sourozence Gift Oyoo (narozen 2009) a Victor Odhiambo (narozen 2011). Otec, který byl hlavním živitelem rodiny a prodával časopisy, je nyní nemocný (trpí na žaludeční bolesti) a je doma. Matka uklízí v jedné škole, ale její příjem je malý, aby uživila rodinu a zaplatilo školné pro všechny děti. Příjem rodiny je okolo 3,000 KES/měsíc (cca 640 Kč). Rodina žije v hliněném domku o dvou místnostech, který jim patří. Vodu získávají z jezera, svítí petrolejkou a vaří na dříví. Dady je na tom zdravotně dobře. V roce 2023 je chlapec ve 4 třídě základní školy Island of Hope. Přišel o svého adoptivního rodiče. Adopce tohoto dítěte stojí 2400 Kč/100 Eur za trimestr.

Ephie Joan Mwaitsi

Dívka
13 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52390
Ephie se narodila v roce 2010. má dva starší bratry: Wagner a Reese. Škola je 1 a půl kilometru daleko od jejich domu. Rodina bydlí ve čtvrti Kawangware v polo-hliněném jednopokojovém pronajatém domku. Otec živí rodinu prodejem oblečení z druhé ruky, ale nedaří se mu zajistit veškeré potřeby rodiny. Průměrný měsíční příjem rodiny je 8000 KES (přibližně 1950 Kč). Na vaření používají kamna, na svícení elektřinu a pro vodu si chodí ke studni. Ephie je zdravá dívka. Najdeme Ephie nového rodiče, který ji pomůže získat potřebné vzdělání? Pro adopci je potřeba 2400,-/100EUR na 1.školní období(7200 Kč/300EUR na rok). V roce 2023 začala studovat 7. třídu ZŠ.

John Ounda Anjago

Chlapec
13 let
Není adoptován
Naléhavě hledá rodiče
Číslo dítěte: 52779
John je druhým dítětem v rodině, ještě má bratra Roye (nar. 2005). Tatínek, který živil rodinu, zemřel, takže nyní tato povinnost přešla na maminku. Ta vydělává na obživu prodejem zeleniny. Měsíční příjem je asi 3,200 KES (cca 640 Kč), což nepostačuje na pokrytí základních potřeb a školních nákladů. Rodina žije ve vlastním hliněném domku ve dvou místnostech. Vodu berou z vrtu, vaří na ohni (používají dřevěné uhlí) a na svícení mají petrolejku. Chlapec je po zdravotní stránce v pořádku, jen občas trpí malárií. Od roku 2019 John chodí do naší základní školy na Ostrově Naděje a během školního roku zde pobývá v sirotčinci, kde má lepší podmínky k životu a studiu než doma. V roce 2023 je již v 8. třídě. Ve škole má nejradši matematiku, přírodní a společenské vědy. Ze všeho nejradši ale hraje fotbal. Adopce tohoto dítka je zvýšena na částku 5 600 Kč/220 EUR na školní období.

Kilian Githiri Nyakio

Chlapec
13 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52740
Kilian má sestru Joy, která je také v programu adopce (ID 52739), jejich maminka je samoživitelkou, žijí spolu s babičkou, prababičkou a strýcem. Matka je nezaměstnaná a vykonává příležitostné práce ve vesnici (péče o zahrady, nošení vody, praní prádla), aby zaplatila jídlo pro rodinu. Domácnost má velmi malý příjem (1.000 ksh / měsíc - asi 220 Kč). Čtyřčlenná rodina žije ve vlastním domě ze dřeva a plechu. Vodu berou ze řeky, vaří na ohni a svítí elektřinou. Kilian je v dobrém zdravotním stavu. Chodí do školy, která je vzdálena 3 km od jejich bydliště. V roce 2022 chlapec nastoupí do sedmé třídy základní školy. Adopce tohoto dítka stojí 7.200 Kč / 300 EUR ročně.

Michael Obama Odira

Chlapec
13 let
Není adoptován
Dítě z Ostrova Naděje
Číslo dítěte: 53162
Michael je druhorozený syn, má bratry, Wilsona a Vincenta. Jeho matka zemřela a jeho otec je psychicky nemocný. Snaží se vydělávat rybolovem. Jelikož Michaeluv otec situaci nezvládal, žijí všechny děti s babičkou, která je nemocná a rodina přežívá pouze na darech od sousedů. Michael by měl nastoupit do sirotčince Ostrova Naděje Rusinga v lednu 2024. Pomůžete Michaelovi splinit jeho sen se stát doktorem? Podpora Michaela stojí 16 800,- Kč/660 EUR za kalendářní rok.

Bildard Oduor

Chlapec
14 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52221
Bildard Oduor se narodil 2. 12. 2009. Chodí do 2. třídy základní školy (stav v roce 2017). Má 2 bratry: Briton Kanyeli se narodil v roce 2006 a Dickson Kisanya se narodil v roce 2013. Průměrný měsíční příjem rodiny je 2000 KES (470 Kč). Bildardova matka není vdaná a spolu s dětmi žije u svých rodičů na venkově (vesnice Vihigia). Rodina žije v dvoupokojovém domku. Bildard chodí do školky, která je 2 km od jejich domu. Používají dřevo na vaření, lampu na svícení a vodu na pití berou v řece. Chlapec je zdravý.

Brighton Onyango Odoyo

Chlapec
14 let
Není adoptován
Naléhavě hledá rodiče
Dítě z Ostrova Naděje
Číslo dítěte: 52852
Brighton je druhorozené dítě, má sestru Christine (2007). Jejich otec, který byl jediným žvititelem rodiny, zemřel a matka po jeho smrti zmizela. Kvůli tomu si Brightona vzala na starost jeho teta, která je instruktorkou v autoškole a její příjem, je tak skromný, že rodina nemůže pokrýt základní životní potřeby. Jejich měsíční příjem činí 5,000 KES, cca 1000 Kč. Tříčlenná rodina žije v pronajatém dvoupokojovém domě ze dřeva a plechu. Vodu berou z jezera, k vaření použivají uhlí nebo parafín a svítí petrolejovou lampou. Brightonovi se zdravotně daří dobře, s výjimkou občasné malárie. V roce 2023 nastoupil do 7. třídy základní školy a potřebuje podporu. Ve škole má rád matematiku, náboženství, přírodní vědy a svahilštinu. Až dostuduje, chtěl by se stát učitelem. Jeho koníčkem je fotbal. V roce 2020 byl umístěn do sirotčince v Komunitním centru Ostrov Naděje (projekt Centra Narovinu). Adopce tohoto dítka je proto zvýšena na částku 16.800 Kč/ 660 EUR ročně, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo v sirotčinci.

Juliet Wairimu

Dívka
14 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52518
Juliet se narodila v roce 2009. Žije se svou matkou a dvěma staršími sourozenci (Chelsea, Josephat). Matka je živitelka rodiny, ale má pouze příležitostnou práci. Další sourozenci chodí také do školy, takže je pro matku těžké zabezpečit jídlo a školní pomůcky pro všechny děti. Žijí v pronajatém hliněném domku, používají dříví na vaření, lampu na svícení. Průměrný měsíční příjem rodiny je 1000 KES (přibližně 250 Kč). V roce 2023 nastoupila do 1.ročníku střední školy, ale bohužel přišla o svého adoptivního rodiče.

Lewis Nyambane

Chlapec
14 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52704
Lewis žije se svými rodiči a mladším bratrem Melvinem (2016). Maminka je v domácnosti a tatínek prodává v malém kiosku. Z jeho příjmu je velmi těžké pokrýt základní potřeby celé rodiny. Příjem rodiny je nízký a to cca 6.000 KES/ 1.200 Kč na měsíc. Rodina žije v pronajatém pokoji, do kterého je zavedená elektřina. Vaří na petrolejových kamínkách a vodu si kupují. Lewis je zdravý a daří se mu dobře. V roce 2018 by měl chodit do 4. třídy základní školy. Pro rodinu je velmi těžké zaplatit všechny školní poplatky. Proto jsme se rozhodli, že rodinu podpoříme a zařadíme Lewise do programu adopcí, aby mohl bez problémů chodit do školy. Chlapec potřebuje podporu ve výši 2.400 Kč / 100 EUR za trimestr.

Nicolas Ochieng

Chlapec
14 let
Není adoptován
Naléhavě hledá rodiče
Číslo dítěte: 52676
Nicolas je nejmladším členem rodiny. Má 3 další sourozence Jupitera (2000), Janet (2002) a Freda (2004). Otec zemřel. Rodinu živí jen maminka, která pracuje jako uklízečka. Rodina má velmi malý příjem cca 2,000 KES/400 Kč na měsíc. Žijí v pronajatém jednopokojovém domku z plechu a dřeva, do kterého je zavedená elektřina. Na vaření používají malá kamínka a vodu získávají z vrtu. Chlapec je na tom zdravotně dobře. Nicolas by měl v lednu 2024 nastoupit na střední školu . Kvůli finanční situaci v rodině chlapec nemůže pravidelně chodit do školy, a proto byl zařazen do adopce. Nicolas potřebuje podporu ve výši 5.600 Kč/220 Eur za trimestr.

Velma Awino Odera

Dívka
14 let
Není adoptována
Naléhavě hledá rodiče
Dítě z Ostrova Naděje
Číslo dítěte: 52561
Velma má tři starší sourozence - Domnic Ochieng Odera, Willington Ongoya Odera, Reagan Onyango Odera. Otec, který byl jediným živitelem rodiny, zemřel a zanechal na matce, aby děti nakrmila a zaplatila jim školné. Matka začala pracovat jako barmanka, ale její příjem je velmi malý na to, aby zajistila základní potřeby rodiny. Vydělává pouze 2000 Kshs (cca 500 Kč) měsíčně. Někdy “prodává své tělo”, aby měla na jídlo pro děti. Celkem šest lidí žije v jednopokojovém domku, který si pronajímají. Vaří na uhlí, svítí petrolejku, vodu mají z řeky. Velma je zdravá. Vzhledem k podmínkám doma byla umístěna do sirotčince na Ostrově Naděje. V roce 2023 nastoupila do 8. třídy ZŠ a potřebuje podpořit částkou 1.400 Kč/měsíc (16.800 Kč/rok) nebo 55 Eur/měsíc (660 Eur/rok).

Wesley Onguche

Chlapec
14 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52693
Wesley má dva další sourozence - bratry Fredericka (2007) a Brandona (2010). Tatínek je podomní prodejce a často pracuje od rána do večera. Jeho výdělky jsou i přesto velmi malé. Maminka je v domácnosti. Příjmy rodiny činí pouze 4.000 KES/ 800Kč na měsíc, což jen těžko pokryje všechny finanční náklady. Rodina žije v jednom pronajatém pokoji, do kterého je zavedena elektřina a vodovod. Vaří na kamnech. V roce 2024 by měl chodit do deváté třídy základní školy. Pro rodinu je velmi těžké zaplatit školné a další nezbytné poplatky. Proto jsme se rozhodli, že Mosese zařadíme do programu adopcí, aby nemusel kvůli nezaplacenému školnému zcela odejít ze školy. Chlapec potřebuje podporu ve výši 2.400 Kč / 100 EUR za trimestr.

Brian Rooney Oluoch

Chlapec
15 let
Není adoptován
Naléhavě hledá rodiče
Dítě z Ostrova Naděje
Číslo dítěte: 52193
Brian je nejmladší z pěti dětí. Otec rybář je jediným živitelem rodiny, matka se stará o děti. Žijí v hliněném domku o dvou pokojích. Vodu používají z jezera, vaří na ohni a svítí petrojelkou. Otcův plat nestačí na zaplacení školného pro děti. V roce 2023 začal chodit do 7. třídy základní školy, ale bohužel ztratil svého sponsora. Chlapec potřebuje podporu 2.400 Kč/100 EUR na trimestr.

Juliet Akinyi Otieno

Dívka
15 let
Není adoptována
Naléhavě hledá rodiče
Dítě z Ostrova Naděje
Číslo dítěte: 53095
Tatínek Juliet zemřel a maminka se nezvládala o dívku a její sestru starat. I když se snažila, pracuje jako uklízečka, vydělávala málo. Bydleli v hliněném pronajatém domku. V současné době je proto Juliet v sirotčinci na Ostrově Naděje. V roce 2023 a chodí do 8. třídy základní školy. Baví jí čtení a angličtina. Chtěla by se stát doktorkou. Juliet potřebuje podpořit částkou 5.600 Kč /220 EURO za školní trimestr.

Justine Kunyiha

Chlapec
15 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52541
Justine se narodil v roce 2008. Justine je sirotek a žije se svým dědečkem, který pro vysoký věk není schopen pořádně pracovat, a proto je pro něj velmi těžké najít práci. Průměrný měsíční příjem rodiny je 5000 KES (přibližně 1135 Kč). Rodina vlastní malý kousek země, který jim poskytuje jídlo jen příležitostně a proto musí často žádat o pomoc lidi z komunity. Žijí v hliněném domě, používají dříví na vaření, petrolejovou lampu na svícení a vodu berou z nedalekého vrtu. Justine je zdravý chlapec. Justine potřebuje podpořit částkou 5600,- Kč/ 220 EUR na jedno školní období (tedy 660 EUR/rok). V roce 2023 začal studovat 2.ročník středník školy, ale potřebuje podporu

Leviticus Onyango

Dívka
15 let
Není adoptována
Naléhavě hledá rodiče
Dítě z Ostrova Naděje
Číslo dítěte: 52147
Leviticus má 2 sourozence a narodila se 20. 10. 2008. Její matka nebyla nikdy vdaná. Děti bydlí u babičky, která se stará jako provozní o hotýlek. Její příjem ale nestačí na vše potřebné včetně školních poplatků pro vnoučata. Babička se také ještě stará o 2 své vlastní děti. Dívka v roce 2023 nastoupila do prváku střední školy Island of Hope a potřebuje tedy podporu 5600,- CZK/školní období, tj. 16800,- CZK ročně.

Michael Reziga Okinyi

Chlapec
15 let
Není adoptován
Naléhavě hledá rodiče
Dítě z Ostrova Naděje
Číslo dítěte: 52104
Michael Reziga Okinyi se narodil v roce 2008. Žije na Rusinga Island s oběma rodiči. Matka je v domácnosti a otec rybaří. Má 3 sourozence: Terry Josphat Okech, Fill Robert Ochieng a Sharon Gladys (všichni jsou ve škole). Měsíčně má rodina příjem asi 6,000 Ksh (cca 1,200 Kč). Bydlí ve 3 místnostech, vaří na ohni a svítí petrolejkou. Vodu si nosí z Viktoriina jezera. Chlapec má anémii. V roce 2023 nastoupil do 2. ročníku střední školy v Komunitním centru Ostrov Naděje (projekt Centra Narovinu). Adopce tohoto dítěte stojí 5600 Kč/220 Eur za trimestr.

Nancy Awino Midiwo

Dívka
15 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52887
Nancy pochází z poměrně velké rodiny, má celkem 6 sourozenců, někteří z nich jsou také v programu adopcí (Godfrey 9 let – ID 52889, Emily 15 let – 52888, Maurine 19 let – 50918, Eunice 23 let – 51611). Jejich otec, který byl jediným živitelem rodiny, nedávno zemřel při tragické nehodě. Maminka je ženou v domácnosti a nyní se o děti musí postarat sama, nakrmit je, zaplatit školné a další základní potřeby. Rodina má velmi nízký příjem (2000 ksh za měsíc - asi 440 Kč), žije ve vlastním dvoupokojovém hliněném domě. V jedné místnosti žije matka s nejmenším sourozencem (necelé dva roky) a v druhé ostatní děti, k vaření používají dřevo, svítí petrolejovou lampou a vodu beru ze studny. Nancy moc ráda čte, hraje fotbal a skáče přes švihadlo. Ve škole ji baví matematika a svahilština, až vyroste ráda by byla pilotkou. Její zdravotní stav je celkově dobrý, jen má astma. V roce 2024 chodí do 8. třídy. Adopce Nancy stojí 7.200 Kč / 300 EUR ročně.

Samuel Mbuvi

Chlapec
15 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52422
Samuel se narodil 8.7.2008. Matka je samoživitelka a stará se nejen o Samuela, ale také o jeho mladší sestru Ruth (ID 52421). Všichni bydlí s chlapcovými prarodiči. Matka a prarodiče farmaří, ale jejich výdělek je přímo závislý na množství srážek, které jsou v poslední době velmi malé. Většinou tedy žijí z milodarů a jídla, co jim dají lidé z komunity. Průměrný měsíční příjem rodiny je 3000 KES (přibližně 720 Kč). Rodina bydlí v dvoupokojovém hliněném domku, na vaření používají dřevěné uhlí, na svícení petrolejovou lampu a vodu berou z řeky. Samuel je zdravý chlapec. Tato adopce stojí 2400 Kč na jedno školní období.

Shevine Akinyi Tom

Dívka
15 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52310
Shevine se narodila v roce 2008 jako prvorozená ze čtyř dětí. Její rodiče zemřeli a zanechali dívku i s jejími sourozenci u babičky, která je vdova a nyní se o děti stará. Babička je farmářka, ale její malý výdělek nestačí na jídlo pro všechny děti a také na zaplacení školného. Její průměrný měsíční příjem je 2500 KES (přibližně 660 Kč). Kromě Shevine a jejích sourozenců se babička stará o další 2 děti. Jedná se o nemanželské děti. Celá rodina žije v třípokojovém domku, vodu berou z jezera, na vaření používají palivové dříví a k svícení používají petrolej. Shevine je zdravá dívka. Kvůli situaci doma bylo dítě vybráno na umístění do sirotčince "Ostrov naděje" na Rusinga Island, kde si našla svůj nový domov a začala chodit do školy. V roce 2023 nastoupila na střední školu, ale bohužel přišla o svého adoptivního rodiče. Hledáme proto nového adoptivního rodiče, který může uhradit čásku 16800 Kč/ rok(600Eur/rok).