Domů

Archiv akcí

5.3.2012 od 18:30 hod. Centrum neziskových aktivit, Tyršova 1, Praha 2
www.adopceafrika.cz

18.3.2012 od 18:30 hod. Klub cestovatelů, Veleslavínova 14, Brno – Královo Pole
www.hedvabnastezka.cz/brno

Peter navštíví také řadu škol a v rámci interaktivních workshopů přiblíží studentům kulturu a každodenní život v nejchudších čtvrtích a slumech. Více informací najdete v tiskové zprávě.

Úterý 13. března 18.30 – Beseda o cestě po Keni s Ing. Ladislavem Kopeckým.

Součásti besedy bude i setkání a povídání s místopředsedkyni občanského sdružení Centrum Narovinu Simonou Heřtusovou. V rámci besedy bude zahájená dobrovolnická sbírka Komunitního centra Kampa k adopci na dálku.

Centrum Narovinu se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Africe.

» Komunitní centrum Kampa

Výstava fotografií Ester Starman
Kulturní centrum „12”
Pobočka - Pertoldova 3346, Praha 4 - Modřany, www.kc12.cz
Výstava je pořádána ve spolupráci s Centrem Narovinu

Dopravní spojení: bus č. 139 nebo 253 do zastávky Pavelkova

 

1

Kulturní centrum „12”
Pobočka - Pertoldova 3346, Praha 4 - Modřany, www.kc12.cz
Program je realizován ve spolupráci s Centrem NAROVINU v rámci projektu „Afrika nevšedníma očima”

Během cca 90minutové dílny Vás čeká povídání o Africe, lidech a maskách, několik aktivit k tématu a samozřejmě výroba masky! Nakonec se můžete těšit na módní přehlídku v maskách a v africkém oblečení, kde budete samy účinkovat.

K vidění a k zakoupení budou výrobky z africké Keni.

S sebou: svačinu, lepidlo, čtvrtku min. velikost A4, pastelky či voskovky, (ne fixy), nůžky, blok, gumu na připevnění masky k obličeji kolem hlavy -např. kloboučnickou nebo dřevěnou tyčku a pevnou lepenku na držení v ruce.

Dílna je určena pro děti, které už umí stříhat a vybarvovat. Je nutné, aby děti přišly v doprovodu dospělé osoby, která má za ně zodpovědnost během celého programu. Mohou přijít předškoláci i děti z 1. stupně ZŠ.

Lektorka: Bc. Veronika Matoušová - speciální pedagog, studentka africké politologie

Rezervace míst do 16.2.
Dopravní spojení: bus č. 139 nebo 253 do zastávky Pavelkova
Vstup zdarma

 

David Švejnoha a Vašek Soukup (www.svejnoha.cz)
Klub cestovatelů BRNO, Veleslavínova 14 Brno – Královo pole (www.klubcestovatelu.cz)

Série působivých fotografií z nejchudších částí Keni.
Fotografie vznikly při fotodokumentaci afrických projektů. Pohled do nešťastného života největších slumů Afriky.
 
Obrazy ze škol a sirotčinců, pohledy na veselé a usměvavé obličeje afrických dětí a nahlédnutí do smutných očí dětských čichačů lepidla na periferii Nairobi. Fotografie jsou prodejné a podporují projekt Voda pro Kauti.

Dokumentární fotografie z Keni Ester Starman
3. ZŠ Neratovice
Výstava podporuje projekt Voda pro Kauti.

TOP Kavárna Neratovice, T.G. Masaryka 404
Výstava dokumentárních fotografií. Fotografie jsou prodejné a podporují právě probíhající projekty Centra Narovinu v Keni.

Zajímá vás Afrika a chcete se o ní dozvědět něco více? Chcete si zabubnovat s konžským bubeníkem a zazpívat se zpěvákem z Angoly?

 
Pokud ano, srdečně Vás zveme na malou studentskou konferenci s workshopy

„Kapka Afriky / Kapka pro Afriku“,

jejímž cílem je blíže představit africký kontinent a jeho kulturu, upozornit na vybrané problémy tamějšího života a pomocí interaktivních workshopů „Afrika nevšedníma očima“ ukázat studentům možnosti zapojení multikulturní výchovy do výuky na základních a středních školách. Konferenci pořádá nezisková organizace Centrum Narovinu ve spolupráci s Katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty UK.
 
KDY: sobota 26. 11. 2011 od 9:00 do 15:30
KDE: Pedagogická fakulta, M. D. Rettigové 4, Praze 1 - Velký sál
 
Předběžný program:
 
Čtyři bloky přednášek s diskusemi a workshopy se zaměřením na témata:
  • Kontinent Afrika = bohatství různorodosti
  • Afrika a rozvojová spolupráce
  • Kultura Afriky - hudba, výtvarné umění, odívání
  • workshopy „Afrika nevšedníma očima“ (poznávání života a kultury v Africe, hudební a výtvarný workshop)
   
Doprovodný program:
  •  výstava fotografií z Keni
  •  výstava zboží a obchůdek Fair Trade
Konference je otevřena široké veřejnosti (tuto pozvánku je tedy možno dále šířit).
 
Budeme se těšit na Vaši účast.
 
Za Centrum Narovinu
a Katedru hudební výchovy PedF UK
 
PhDr. Magdalena Saláková

David Švejnoha a Vašek Soukup (www.svejnoha.cz)
ZOO Jihlava 

Série působivých fotografií z nejchudších částí Keni. Fotografie vznikly při fotodokumentaci afrických projektů. Pohled do nešťastného života největších slumů Afriky.

Obrazy ze škol a sirotčinců, pohledy na veselé a usměvavé obličeje afrických dětí a nahlédnutí do smutných očí dětských čichačů lepidla na periferii Nairobi. Fotografie jsou prodejné a podporují projekt Voda pro Kauti.

ROXY, Dlouhá 33, Praha 1 (od 19 hod).

Vystoupí BENGAS, Ekvator, Jahtec Jammin' Job, BATOC...
taneční vystoupení, výstava fotek a afrických výrobků, promítání...

Srdečně Vás zveme na "Malou africkou konferenci", která se bude konat v pátek 9. září a v sobotu 10. září v jihlavské Zoologické zahradě a v Divadle Na Kopečku.

Přednáškové setkání cestovatelů, fotografů, zoologů a milovníků Afriky doplní zajímavý doprovodný program v podobě zábavných afrických workshopů pro malé i velké. Těšit se můžete například na malování afrických masek, bubnování nebo odívání v africkém stylu. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

S pozdravem a přáním příjemného "babího léta",
Centrum Narovinu

Probíhají prodejní výstavy v Pitomé kavárně  na Smíchově a v Kavárně Vesmírna na Praze 1.

Od 14.5. prodejní výstava fotek z prostředí keňských slumů
Pitomá kavárna, Preslova 3, Praha 5 - Smíchov

Od 10.7. prodejní výstava fotek ze života keňských dětí
Kavárna Vesmírna, Ve Smečkách 5, Praha 1

20.6. 19.00 Afrika nevšedníma očima - beseda s promítáním s Veronikou Matoušovou
Od 14.5. prodejní výstava fotek z prostředí keňských slumů
Pitomá kavárna, Preslova 3, Praha 5 - Smíchov

 

14.6. 19.00 Afrika nevšedníma očima - beseda s promítáním s Veronikou Matoušovou
Od 10.7. prodejní výstava fotek ze života keňských dětí
Kavárna Vesmírna, Ve Smečkách 5, Praha 1

» pozvanka_20110620_pitoma_kavarna.pdf

Japonský mix – Honshu a Shikoku ve fotografii (Radka Lamlová) a Planeta lidí (Miroslav Švejnoha)

20.5. - 25.6. Evropský dům Králíky
26.6.  hudební festival Putování za písničkou - Křížová hora
www.cervenavoda.cz/host/putovani/
 
Putovní výstava, jejíž cílem je zachytit život Japonců v nehektické a neuspěchané podobě v zemi plné kontrastů. Výstava je prodejní a podporuje aktuálně probíhající projekt Maendeleo Learning center v Keni. Více na www.adopceafrika.cz a www.falcopic.com.
 
Miroslav Švejnoha - PLANETA LIDÍ
Střední škola služeb a podnikání
Ostrava Poruba: 20.5. - 27.6.
Fotografie převážně afrických etnik. Výstava podporuje projekty Centra Narovinu.

 

V rámci projektu „Afrika nevšedníma očima“, jehož hlavním smyslem je nejen seznámit děti a mládež s Afrikou a situací, ve které žijí tamní děti, ale také prevence rasismu a xenofobie v naší společnosti, navštíví v nejbližších dnech Českou i Slovenskou republiku jedna z našich keňských spolupracovnic – Rachel Okoko.
Rachel se již dlouhodobě věnuje jako dobrovolník práci s dětmi z nejchudších vrstev společnosti a působí rovněž jako jedna z koordinátorek v projektu „Adopce afrických dětí.

Při příležitosti její návštěvy proběhne řada přednášek, prezentací a workshopů na českých i slovenských školách a dále také několik setkání určených širší veřejnosti, na které bychom Vás rádi nyní pozvali:

31.5.2011, Brno: Karibuni Kenya – setkání nejen pro adoptivní rodiče
(www.adopceafrika.cz, www.klubcestovatelu.cz)
2.6.2011, Praha: Karibuni Kenya – setkání nejen pro adoptivní rodiče
(www.adopceafrika.cz)
12.6.2011, Ostrava: Fotbal pro rozvoj
(www.adopceafrika.cz, www.fotbalprorozvoj.org)
- veškeré podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce, nebo na uvedených web. stránkách
Další setkání proběhne i na Slovensku – přesnější informace budou uveřejněny v nejbližších dnech na našem webu www.adopceafrika.cz


Slovensko
Piatok 10.júna 18.30 – stretnutie s adoptívnymi rodičmi, spojené s prezentáciou projektu Rusinga Island, v zasadačke Ford Centra Zlaté piesky, na Tuhovskej 9 v Bratislave.
www.ford.sk/page.php?url_id=593

1

Rádi bychom Vám opět nabídli možnost zúčastnit se kurzů pro dobrovolníky – kromě již klasického „dvojdílného“ večerního semináře, jsme tentokrát připravili i víkendovou verzi, která by mohla být dostupnější pro všechny mimopražské zájemce.
VEČERNÍ SEMINÁŘ (cyklus 2 na sebe navazujících večerů) proběhne ve ST 20.04. + ČT 21.04.2011 17:00–21:00 hod, v Centru Neziskových aktivit (Tyršova 1, 120 00 Praha 2).

VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ se pak uskuteční v termínu S0 28.05. od 10.00 hod – NE 29.5.2011 do 16.00 hod, v Klubu Lávka Chocerady (www.lavkachocerady.cz)
- cena cca. 700Kč (ubytování, strava), prosíme o přihlášení a rezervaci nejpozději do 30.4.2011
Podrobnější informace včetně kontaktu naleznete v pozvánce.

12. veletrh neziskových organizací NGO Market 2011
Pátek 29. dubna 2011, 10.00 – 19.00 hodin

Dovolte nám pozvat Vás na akci pořádanou Nadací Forum 2000, na které budete mít příležitost zblízka poznat práci téměř 150 neziskových organizací. Hlavním tématem letošního veletrhu je dobrovolnictví. Představíme návštěvníkům pestrou škálu příležitostí, jak je možné pomoci a stát se dobrovolníkem. Novinkou je rozšíření doprovodných aktivit o tvůrčí dílny, obchůdky chráněných dílen, ochutnávky exotických jídel a kulturní program na pódiu. Nezbytnou součástí je bohatý program přednášek a workshopů.

Záštitu nad veletrhem převzal Václav Havel a patrony se stali zpěvačka Tonya Graves a herec Boris Hybner. Vstup na veletrh i všechny doprovodné akce je zdarma.
Těšíme se na Vás!

NGO Market
12. veletrh neziskových organizací
Pátek 29. dubna 2011, 10.00 – 19.00 hodin
Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 (stanice metra Dejvická)

www.ngomarket.cz

 

31. 3. 18.30 hod. Fotky, vzpomínky, postřehy a povídánky z čtyřměsíčního putování Kláry Bednářové (Thajsko, Barma, Laos). 
Pořádá Convergence of Cultures.
Centrum neziskových aktivit, Tyršova 1, Praha 2

 

Miroslav Švejnoha
1.11. 2010 do 31.12. 2010
Restaurace Na Věčnosti
Velká Mikulášská 11
Znojmo

Putovní výstava o životě přírodních etnik v Africe. Výtěžek podporuje projekt KiberaKids4Peace.
Výstava je realizována v rámci projektu, který je financován z prostředků Evropské unie a spolufinancován z prostředků vládního programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a EU.

Echt knihovnu v keňském slumu postavíme zuby nehty!
Vystoupí:
Echt!
Zuby nehty

Předkapela: Sleva

Celý výtěžek z koncertu půjde na stavbu knihovny v Kibeře, největším slumu v Keni. Na místě si můžete koupit fotky a drobné předměty dovezené z Nairobi. Koncert se koná 7.12. od 20.00 v pražském klubu Futurum (Zborovská 7, Praha 5).
www.kiberakids4peace.org
Partnerem akce je Music Bar Futurum.