Domů

Nabídka programů pro školy

 1. Přednáška s promítáním
 • představení Centra Narovinu a jeho práce
 • výstava fotografií z projektů v Keni
 • promítání filmů natočených našimi dobrovolníky – jak žijí děti v Keni, videa ze škol, ostrova Rusinga Island a tamního projektu a další
 • výstava předmětů z Keni

Program obvykle trvá dvě vyučovací hodiny, ale lze jej samozřejmě po dohodě s pedagogy zkrátit, obzvlášť v případě prvního stupně ZŠ. Není potřeba asistence pedagogů.

 

 1. Přednáška s promítáním doplněná o hry a workshopy s rozvojovou a lidsko-právní tématikou
 • program číslo 1) obohacený o zábavné vzdělávací kvízy a hry jako je např. Africká vesnice
 • výběr z workshopů na různá témata podle věku žáků / studentů (odívání v Africe, každodenní činnosti,
 • hudební workshop: africké rytmy a písně, africké hudební nástroje, výtvarné workshopy: omalovánky s africkými tématy, výroba hraček z odpadků, výroba masek, výroba pomůcek pro děti z Keni atd.)

Program trvá min. tři vyučovací hodiny a vyžaduje asistenci pedagogů.

 

 1. Celodenní program pro školu
 • projektové práce pro týmy dětí, které absolvují tématická stanoviště, kde se hravou formou seznámí s životem dětí v Africe, např. každodenní život v chudobě, nemoci (kvíz, dramatické ztvárnění), kultura (africké písně, bubnování, malování na tělo, výroba masek), výroba hraček z odpadků atd.
 • závěčná prezentace jednotlivých týmů "Co se kdo naučil...".

Program je třeba upravit podle počtu žáků a vyžaduje plnou asistenci pedagogů.

 

Vzhledem k tomu, že možnosti a nároky škol jsou různé, jsme připravení flexibilně se přizpůsobit požadavkům škol jak v rozsahu, tak v zaměření témat dle věkové skupiny žáků.

Programy mohou být i úžeji zaměřené, např. střední zdravotnické školy a problematika HIV/AIDS, nemoci, výlet do historie (kolonizace, dekolonizace a současnost), diskriminace žen, bohatství a chudoba Afriky (MMF, SB, WTO) apod.

» Reference
» Napsali o nás

Workshopy

Stáhnout celý archiv
Zobrazit workshopy

» DVD: Výchovou k jednotě a partnerství lidí na celém světě

Související projekty: