Domů

Pravidelné zprávy kanceláře

  • Dopis 21.1. 2015: Potvrzení o daru 2014

Vážení adoptivní rodiče,

ráda bych Vás informovala, že je již možné zažádat naší organizaci o vystavení „Potvrzení o přijetí daru“ za rok 2014.

Potvrzení si můžete sami vystavit na Vaší „Soukromé stránce rodiče“ dle níže uvedeného návodu:

1) Přihlaste se do Vaší „Soukromé stránky rodiče“ (www.adopceafrika.cz/adoptovat)
(informace k použití této stránky naleznete v příloze emailu)

2) Klikněte na odkaz „Zažádat o potvrzení o daru“

3) Zvolte rok, za který si přejete potvrzení vystavit a volbu potvrďte kliknutím na tlačítko „Zvolte rok“.
(Prostřednictvím „Soukromé stránky rodiče je možné žádat i o potvrzení za rok 2009 a 2015 – avšak pouze v případě, že jste o toto potvrzení ještě doposud nežádali a nebylo Vám vystaveno.)

4) Doplňte částku, na kterou si přejete potvrzení vystavit
(Min. částka činí 100,- Kč, max. částka se rovná celkové částce, kterou jsme od Vás v daném kalendářním roce obdrželi - je v ní tedy zahrnuto zdravotní pojištění i případně další platby)

(Máte-li adoptováno více dětí, je možné vystavit jedno potvrzení na celkovou částku dohromady za všechny adopce, nebo si vystavit více potvrzení na částky, jejichž součet se bude rovnat součtu všech vašich plateb za uplynulý rok.)

5) Kliknětě na odkaz „provést“ -> otevře se Vám on-line formulář -> doplňte do něj Vaše údaje (tedy údaje „dárce“, který bude chtít toto potvrzení uplatnit)
!!! Před stiskem tlačítka "Dokončit" si prosím překontrolujte vámi vyplněné údaje. Po vygenerování potvrzeni je již nebude možné opravit ani vystavit potvrzení nové!!!

-> Je-li vše v pořádku, použijte tlačítkoDokončit

6) Nejpozději do týdne Vám Vámi vygenerované „Potvrzení o přijetí daru“ bude doručeno v PDF formátu na Vaši emailovou adresu (použit bude email, pomocí kterého jste se zalogovali na Vaši soukromou stránku)

7) Tento postup můžete opakovat vícekrát a při každém vyplnění je možné obměnit adresu či jméno dárce. V okamžiku, kdy však součet částek na Vámi vygenerovaných potvrzeních dosáhne celkové částky, kterou jsme od Vás za daný rok obdrželi, nebude již možné žádné další potvrzení vystavit!

Rádi bychom Vás ještě upozornili, že pokud uplatňujete potvrzení o přijetí daru jako právnická osoba, výše uvedený formulář nepotřebujete a postačí Vám pouze kopie Vaší smlouvy na dobu neurčitou a doklad o zaplacení částky (to znamená např. výpis z účtu, ústřižek složenky, atd.).

V případě dotazů či komplikací se prosím obracejte na Vašeho koordinátora adopce, nebo na naši kancelář prostřednictvím emailu potvrzeni@adopceafrika.cz. V emailu prosím uveďte ID vašeho dítka, usnadní nám to komunikaci.

Děkujeme Vám za podporu a těšíme se na další spolupráci i v roce 2015!

S pozdravem,
Centrum Narovinu

Přílohy:

» Potvrzení o daru – postup při generování
» Soukromá stránka rodiče