Domů

Školné

3 000 Kč

Školní docházka v Keni znamená v každé škole placení poplatků – školného. Váš příspěvek uhradí jednomu dítěti poplatky na jeden školní rok.