Domů

Školné

1 000 Kč

Školní docházka v Keni znamená v každé škole placení poplatků – školného. Váš příspěvek uhradí jednomu dítěti poplatky na jeden školní trimestr.