Domů

DINO SCHOOL podporuje projekty Centra Narovinu

Naše spolupráce začala 1. listopadu 2017 programem Afrika nevšedníma očima, a to formou besed pro žáky a studenty naší školy. V mateřské školce si děti poslechly africkou pohádku a dozvěděly se  o odlišném způsobu života lidí v Africe. Pro žáky 1. stupně byly podle jejich věku uspořádány dvě besedy, které kombinovaly projekci a besedu o africké Keni a místním komunitním centru na Rusinga Island, kde mají děti mimo jiné možnost získat vzdělání. Pro studenty osmiletého gymnázia byly konány rovněž dvě besedy, kde měli studenti možnost diskutovat a vyptat se na vše, co je o Africe či Keni zajímalo. Protože jsme Africe v minulosti nevěnovali žádnou ze školních akcí, byly zmíněné besedy pro žáky i studenty velmi přínosné. Díky tomu, že přednášející byla sama mnohokrát v Keni a tamější prostředí dobře zná, nemělo povídání jen teoretický ráz, ale obnášelo i spoustu vlastních zážitků, které byly pro žáky nejzajímavější.

Na základě uspořádané besedy byly třídním učitelům nabídnuty různé formy spolupráce, jak podpořit děti v Keni. Protože komunitní centrum na Rusinga Island v Keni sestává z mateřské školky, základní školy a nově i školy střední, odpovídá toto spojení všech tří stupňů také naší škole, kde jsou rovněž všechny stupně zastoupeny. Proto jsme se rozhodli podporovat právě toto komunitní centrum. Z nabízených forem spolupráce si šest tříd základní školy a tři třídy gymnázia vybraly výrobu učebních pomůcek, jedna třída základní školy a jedna třída gymnázia se rozhodly uspořádat materiální sbírku a tři třídy ZŠ a jedna třída gymnázia se rozhodly pro výměnu dopisů se stejně starou třídou. Dále se jedna třída ZŠ a osm tříd gymnázia rozhodly pro adopci na dálku, aby umožnily místním dětem získat vzdělání. Děti ze školky se zase rozhodly namalovat svým keňským spolužákům obrázky s tématem zimy. A konečně jedna třída gymnázia se rozhodla pro partnerství se stejně starou třídou z komunitního centra na Rusinga Island.

Do Vánoc stihly všechny třídy zrealizovat svou formu pomoci, takže se nám ve škole shromáždilo velké množství učebních pomůcek, vzdělávacích hraček i dopisů. Protože jsou na naší škole povinné školní uniformy, rozhodla se naše škola zaslat do komunitního centra na Rusinga Island také větší množství triček a košil s logem školy, které by žáci a studenti komunitního centra v Keni mohli využít.

V současné době domlouváme konkrétní podobu partnerství naší třídy gymnázia a třídy komunitního centra na Rusinga Island, které bude spočívat ve zpracování stejného tématu a následné výměně zpracovaných materiálů, čímž by mělo dojít k vzájemnému poznání a obohacení. Protože jsme etická škola, velmi nám záleží na tom, aby byli naši studenti otevření také jiným kulturám a nepodléhali stereotypům a xenofobnímu strachu z neznámého. Uvedené formy spolupráce jsou k dosažení tohoto cíle výborným prostředkem. Děkujeme za možnost spolupráce Centru Narovinu a přejeme, ať se mu stále tak daří!

Mgr. Ondřej Zaorálek
zástupce ředitele pro gymnázium DINO SCHOOL

» Reference