Domů

Proč spolupracovat právě s námi?

Tento projekt je výjimečný svojí komplexností řešení problémů i širokým záběrem – zdravotnictví, sexuální výchova, osvěta a prevence, zemědělství, řemeslná družstva, udržitelné technologie, vzdělání s inovativními přístupy od mateřské školy až po střední školu, sociální péče, postavení ženy ve společnosti.

Snažíme se o samoudržitelnost projektu a aktivní spolupráci s místní keňskou komunitou. Skutečná partnerská spolupráce mezi místními lidmi a lidmi z Evropy je zárukou vzájemného obohacování, boření mýtů a stereotypů, přinášení nových kreativních pohledů i řešení, posun ke kritickému myšlení, ale zároveň respektování kulturní odlišnosti. Místní komunita nejlépe ví, co potřebuje. S pomocí různých partnerů z neziskové i soukromé sféry si místní lidé velmi aktivním přístupem budují příznivé podmínky a přibližují se ke kompletní soběstačnosti a trvalé udržitelnosti. Projekt podporuje samostatnost místních obyvatel. Spojte s ním své jméno a využijte pozitivní publicitu k podpoře své činnosti. Toto je komplex budov, které jsme již vybudovali.

» Firemní partnerství

PřílohaVelikost
Komunitní centrum Ostrov Naděje (obrázek)956.24 KB
Komunitní centrum Ostrov Naděje1.56 MB