Domů

Klub přátel adopce: V prvním trimestru 2019 podpořeno 49 dětí

Z účtu Klubu přátel adopce, kam lidé mohou přispívat pravidelnou i nepravidelnou částkou pod v. s. 800, a kam jdou i přeplatky, které nám věnovali „adoptivní rodiče“ z ukončených adopcí, jsme v prvním trimestru 2019 (k 31.1. 2019) podpořili celkem 49 dětí (celkem se jedná o částku 197 600,- Kč), které přišly o podporu svého dosavadního „adoptivního rodiče“.

Konkrétně se jedná o tyto děti:

Za věnované částky na Klub přátel adopce velmi děkujeme. Tyto děti nemusí přerušit školní docházku a mohou pokračovat v dalším studiu.

Hana Jodasová