Domů

 Prosinec – výstava: Karibuni Kenya – Afrika nevšedníma očima

Klub cestovatelů, Masarykovo nábřeží 22, Praha 1

Cílem putovních výstav je informovat širokou veřejnost o situaci v Africe, o projektech organizovaných obecně prospěšnou společností Centrum Narovinu, a získat tak nové sponzory či spolupracovníky. Dokumentární fotografie, které jsou v rámci výstav prezentovány, zachytili dobrovolníci Centra Narovinu při svých cestách. Najdete na nich konkrétní rozvojové projekty i život v těch nejchudších čtvrtích a vesnicích.

Více na hedvabnastezka.cz/klub-cestovatelu-praha/program

Související projekty: