» Leták
» Banner
» Centrum Narovinu
Seminář Dobrovolníci
pro rozvojovou spolupráci
www.adopceafrika.cz
Hledáme nové lidi pro náš tým dobrovolní, edevším koordinátory projektu Adopce afrických
dětí“ a“Komunitní centrum Ostrov Naděje, překladatele do AJ, dobrovolníky na zajištění výstav apro-
pagaci projektů, zpracování videí, administrativní výpomoc, specialisty na propagaci na internet…
Dozvíš se zajímavé informace zoblasti rozvojové spolupráce aoprojektech, které kladou důraz na
trvalou udržitelnost aaktivní přístup při práci smístními komunitami, mají citlivý přístup ke kulturním
odlišnostem arespekt krůznorodosti. Seminář probíhá aktivní formou.
Kurz vede Dana Feminová – zakladatelka aředitelka Centra Narovinu
Přihlášky adotazy: dana.feminova@adopceafrika.cz - mobil: 777 711 911
sobota 25. března od 10 do 18 hod.
Centrum Narovinu - Sokolská 32, Praha 2