Domů

Adopce - Fidel Otieno Benard

Zpět
Číslo dítěte: 52610
Chlapec, 19 let
Není adoptován
Naléhavě hledá rodiče
Dítě z Ostrova Naděje
Město, čtvrť: Rusinga East Wakondo
Země: Kenya
Matka: Faith Auma Benard, v domácnosti
Opatrovník: John Ogweno Ongara, nar. 1937
Popis situace: Fidel má dva mladší sourozence. Otec, který byl jediným živitelem rodiny zemřel a matka se nedokáže o děti starat. Kvůli tomu si Fidela vzali jeho prarodiče, kteří jsou velmi staří a přežívají jen díky darům od dobrodinců. Sourozenci Fabian Odhiambo Benard a Jerry Calmax Benard (v roce 2023 jim je 15 a 13 let) žijí u tety, která prodává oděvy z druhé ruky podél ulice v jednom ze slumů v Nairobi. Fidel a jeho prarodiče žili v domku se dvěma místnostmi, domek jim patří. Získávají vodu z jezera, využívají dříví na vaření a petrolejovou lampu / Solární panel na osvětlení. Fidel je v současné době zdravý, kromě příležitostné malárie. Kvůli velmi špatné situaci v rodině byl Fidel přemístěn do sirotčince "Ostrov naděje" na Rusinga Island, kde našel nový domov a začal chodit do školy. V roce 2023 začal chodit již do druháku na střední škole a žije zde na internátu. Potřebuje podpořit částkou 16.800,- Kč/660 EUR ročně, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování.
Kontakt: Lilien Linková, , tel. +420 604 995 683

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Školné na základní škole činí 7200,- (300 EUR) / rok a na střední škole, vysoké škole a v sirotčinci je to 16800,- Kč (660 EUR). Platbu je možné si rozložit i do více splátek.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.