Domů

Základní škola

Základní škola byla otevřena v lednu 2009 a postupně se každý rok rozrůstala o další třídu. V prosinci 2013 skládali naši první osmáci závěrečné státní srovnávací zkoušky a odcházeli na střední školy. Školu navštěvuje asi 300 dětí. V každé třídě je přibližně 35 žáků. Ve škole jsou uplatňovány humanistické principy chování a především nenásilný přístup. Pro Evropana to může znít samozřejmě, ale v Keni jsou dodnes zcela běžné tělesné tresty, např. používání rákosky. Na Rusinga Island jsme první školou, kde fyzické tresty neexistují, a místní komunita se proto vesměs domnívala, že děti při zkouškách neuspějí. Výrazný úspěch žáků naší 8. třídy ve státních srovnávacích testech byl tedy velice důležitý - naboural přesvědčení, že rákoska je nezbytná a správná.

Pořádáním metodologických seminářů se snažíme vzdělávat i učitele. Učíme je, jak odstraňovat motivaci pomocí odměn a trestů, zavádět moderní, prožitkové metody výuky a vytvářet podnětné prostředí důvěry, kde zvídavost je vítána a chyba je pokládána za příležitost něčemu se naučit. Důraz klademe na rozvoj kritického myšlení, spolupráci a výchovu k nenásilí.

Co v současné době pro školu potřebujeme?

  • příspěvek na mzdy, aby kvůli nízkým platům neodcházeli kvalitní, kvalifikovaní učitelé
  • vybavení knihovny a videotéky – dětské knihy, učebnice, výuková DVD apod.
  • nové toalety
  • příspěvek na zlepšení stravování (zajištění pestřejšího jídelníčku)