Domů

Sirotčinec

Vzhledem k tomu, že hlavním impulsem k vytvoření projektu Ostrov naděje byl velký počet sirotků na ostrově, od samého počátku byla patrná snaha vybudovat domov, jenž by těm nejnuznějším poskytl nové místo pro život a uspokojil jejich životní potřeby. V současné době má sirotčinec dvě chlapecké ubytovny s 30 lůžky a jednu dívčí ubytovnu se 40 lůžky. Nezbytné zázemí tvoří kuchyně s jídelnou, hala pro děti, která funguje i jako vzdělávací centrum pro dospělé, úpravna vody a umývárny s toaletami. O děti pěčuje sociální pracovnice a dvě vychovatelky.

Mezi dětmi jsou jak úplní, tak částeční sirotci (děti, o které se jejich příbuzní nestarali nebo nemohli starat), zdraví i nemocní (např. HIV pozitivní), příslušníci různých kmenů. V tom je náš sirotčinec výjimečný, protože na ostrově Rusinga tradičně žije pouze kmen Luo. Přítomnost dětí z jiných kmenů a jejich bezproblémové přijetí a integrace dává projektu multikulturní kontext a je dobrým příkladem pro celou místní komunitu.

Cílem sirotčince je poskytnout dětem nový domov a možnost všestranně se rozvíjet. Všechny děti ze sirotčince chodí do školy, mají zajištěnu základní zdravotní péči a prevenci a v rámci etnoprogramu mimoškolních aktivit se účastní nejrůznějších činností (sportovní klub, dramatický kroužek, tradiční tance apod.). Sociální pracovnice také pomáhá řešit jejich vztahy s příbuznými ve snaze děti postupně začlenit zpět do komunity. Na prázdniny jsou děti umístěny do rodin, např. do rodiny kamaráda ze školy, anebo prázdniny tráví u příbuzných. Pokud některá rodina projeví větší zájem a má na to podmínky, snažíme se, aby se o dítě starala víc a časem si ho vzala k sobě natrvalo.

Co v současné době pro sirotčinec potřebujeme?

  • příspěvek na vylepšení stravování (zajištění pestřejšího jídelníčku)
  • vybavení knihovny a videotéky – dětské knihy, učebnice, výuková DVD apod.
  • sportovní náčiní (míče, švihadla atd.)