Domů

Elektřina ze Slunce pro školy v Keni

Tento projekt byl podpořen jako jeden z projektů oficiální české zahraniční rozvojové spolupráce. Cílem tříletého projektu (2004-2006) bylo zlepšení podmínek výuky ve školách a centrech naděje v chudinských oblastech a podpora využívání obnovitelných zdrojů energie. Cílovou skupinou byly nejenom děti, které navštěvují dané školy, ale i širší komunita, neboť díky možnosti osvětlení mohou být školy využívány i večer pro osvětové aktivity – prevenci AIDS, kurzy řemesel...

Výsledkem je vybavení dvaceti škol fotovoltaickými systémy pro osvětlení a provoz počítačů. V rámci projektu byly školy vybaveny počítači, tiskárnou a výukovými programy.

Důležitou součástí projektu bylo školení o využívání solární energie, instalaci a údržbě fotovoltaických systémů. Celkový rozpočet projektu byl 8,2 mil. Kč, z toho 6,69 mil. Kč bylo poskytnuto v rámci zahraniční rozvojové pomoci ČR.

 
fotogalerie