Domů

Historie a rozvoj projektu

Na samém začátku projektu Ostrova naděje byla návštěva Dany Feminové na ostrově Rusinga Island v roce 2003, sen, který sdílela společně s místními dobrovolníky z Humanistického hnutí, a jeden hliněný domek, poskytnutý komunitou zcela bezplatně. Právě v něm začala fungovat vůbec první humanistická školka pro asi 20 dětí, a to díky dobrovolnické práci, jež byla a je pro celý projekt naprosto nezbytná a neocenitelná. Místní komunita pak v roce 2005 darovala projektu pozemek v jihozápadní části ostrova – v oblasti Kamasengre.

První peníze na projekt Ostrov naděje byly získány od drobných soukromých dárců (z  příspěvků na projekt Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku) a byly použity na nákup potřebného materiálu. Stavělo se svépomocí. Jako první bylo vybudováno vzdělávací centrum s jídelnou a dva ubytovací domy sirotčince pro děti a personál.

Centrum vzdělávání zahájilo provoz začátkem května 2006, kdy se do něj z domku přestěhovala mateřská škola. Na podzim roku 2006 úspěšně proběhla elektrifikace centra fotovoltaickými systémy, a to díky projektu „Elektřina ze Slunce pro školy“, který byl financován v rámci oficiální rozvojové spolupráce ČR. Projekt zajistil také vybavení centra počítači a tiskárnou. Velmi důležitým počinem pro zdraví komunity byla výstavba úpravny vody a septiku, sprch a záchodů. Od ledna 2008 nastoupilo do sirotčince prvních 21 sirotků. Dalších 12 dětí tam našlo svůj nový domov v lednu 2009.

Jako další mělo být postaveno zdravotní středisko, ale po skvělých zkušenostech s učitelkou mateřské školy využívající k výuce metodu Montessori se komunita shodla na tom, že přednost dostane stavba základní školy, tedy návazné kvalitní vzdělávání s nenásilným přístupem k dětem. Základní škola byla otevřena v lednu 2009.

V roce 2009 byl v rámci oficiální humanitární pomoci schválen grant vlády ČR na stavbu a vybavení nemocnice. Tato část projektu musela být dokončena do konce roku 2009, a tak byla v lednu 2010 slavnostně otevřena klinika s laboratoří, ambulancí a lůžkovou částí. O dva měsíce později začala fungovat naplno. Slovenskou vládou byl schválen grant na počáteční provozní náklady kliniky, především na nákup léků, zdravotnického materiálu a platy místního personálu. Pomoc vlády SR stále pokračuje prostřednictvím agentury SlovakAid, schválena je až do října 2015.

V roce 2011 byla postavena nová budova mateřské školy a 3 třídy nejmenších se přestěhovaly do nových prostor s terasou určenou k odpolednímu odpočinku dětí. Uvolněné prostory začala využívat rozšířená základní škola. V rámci projektu kliniky byl rovněž dokončen domek, kde jsou ubytováni lékaři, dobrovolníci a stážisté ze zahraničí. Keňská vláda ocenila náš projekt jako nejlepší rozvojový projekt v regionu a poskytla peníze, z nichž byl založen chovný rybník s tilápiemi (1 000 kusů) a nakoupeno krmení pro ně. Naše farmaření se tak rozrostlo o chov ryb. V roce 2012 nám pak keňské ministerstvo rybolovu darovalo i druhý chovný rybník.

Z prostředků projektu SlovakAid byla v roce 2012 postavena nová ubytovna sirotčince pro dívky s celkovou kapacitou 40 lůžek. Dívky se přestěhovaly do nových pokojů a sirotčinec mohl přijmout nové potřebné děti.

V roce 2013 pokračovalo vylepšování kvality vzdělávání s důrazem na nové prožitkové výukové metody a především nenásilný přístup k dětem – nenásilnou komunikaci, odstraňování trestů a přehnaného důrazu na hodnocení a srovnávání výsledků. Byl uspořádán seminář pro učitele a pozornost se upřela k přípravě na závěrečné zkoušky osmáků. Všichni žáci osmé třídy zkoušky úspěšně složili a dostali se na velmi kvalitní internátní střední školy. Nenásilný přístup slavil velký úspěch. Dalším cílem bylo rozšíření farmaření ve snaze dovést projekt k samostatnosti a trvalé udržitelnosti, tzn. zajistit kvalitní a levné jídlo pro jídelnu, aby děti dostávaly kvalitnější stravu a zároveň byl prodejem přebytků zajištěn vyšší příjem, jenž bude v budoucnosti schopen pokrýt všechny provozní náklady na kvalitní poskytování služeb, aby projekt nebyl závislý na darech a grantech ze zahraničí. Byl proto dokončen zavlažovací systém záhonů se zeleninou, díky sbírce v ČR mohl být pořízen traktor a pronajato 8 ha polí na pěstování kukuřice a fazolí.

V roce 2014 se farma rozrostla o chov slepic. Nejprve se koupilo 200 kuřat a později, když už odchované slepice začaly snášet vajíčka, se přikoupilo dalších 200. Dětem v sirotčinci se tak obohatil jídelníček o oblíbená čerstvá vejce k snídani a prostředky z prodeje zbylých vajec přispěly k dalšímu obohacení stravy. Byl přikoupen vedlejší pozemek, aby mohlo být vybudováno volejbalové a basketbalové hřiště, a díky soukromému dárci získal areál nové sportoviště. Poté, co se zjistilo, že jídelna je staticky narušená, ve zdech jsou rozsáhlé pukliny a není ji už možné opravit, byla celá budova rozmontována a opravena část kuchyně. Pokračovaly přípravy na stavbu počítačové učebny a knihovny a začalo se pracovat na plánech na novou jídelnu.

Ostrov Naděje – postup rozvoje projektu 2003 - 2015

2003 rodí se nápad a společný sen zakladatelů centra, v improvizovaných prostorách hliněného domku poskytnutého místní komunitou zahajuje provoz mateřská škola pro 20 dětí, v níž pracují první dobrovolníci 2005 na darovaném pozemku začínají stavební práce 2006 mateřská školka se stěhuje do nové budovy vzdělávacího centra 2008 v sirotčinci je ubytováno prvních 28 dětí 2009 základní škola začíná s výukou v nových prostorách, v sirotčinci nachází domov dalších 12 dětí 2010 nově otevřená klinika zahajuje provoz 2011 je dokončena stavba nové budovy mateřské školy, domku pro ubytování lékařů a dobrovolníků a založen první chovný rybník 2012 postavena je nová dívčí ubytovna sirotčince s kapacitou 40 lůžek a založen druhý chovný rybník 2013 v sirotčinci je ubytováno 32 nových dětí, je vybudován zavlažovací systém zeleninových záhonů, zakoupen traktor a pronajato 8ha zemědělské půdy mimo areál, uspořádán seminář pro učitele a prvních 17 žáků 8. třídy úspěšně skládá závěrečné zkoušky a přechází na internátní střední školy 2014 uvolněná místa v sirotčinci jsou obsazena 8 novými dětmi, je vysázeno 60 ovocných stromů, založena slepičí farma se 400 slepicemi a přikoupen přilehlý pozemek, na němž je vybudováno hřiště na volejbal a basketbal, je rozebrána poškozená budova jídelny a začíná stavba počítačové učebny a nové budovy knihovny 2015 maximální kapacita sirotčince je naplněna - nyní zde žije 72 sirotků (40 dívek a 30 chlapců), na sousedním nově získaném pozemku začíná výstavba internátní střední školy, je uspořádán odborný seminář pro učitele, zahájen klecový chov ryb a vybudována řemeslná dílna na výrobky z mastku

 • 2003 rodí se nápad a společný sen zakladatelů centra, v improvizovaných prostorách hliněného domku poskytnutého místní komunitou zahajuje provoz mateřská škola pro 20 dětí, v níž pracují první dobrovolníci
 • 2005 na darovaném pozemku začínají stavební práce
 • 2006 mateřská školka se stěhuje do nové budovy vzdělávacího centra
 • 2008 v sirotčinci je ubytováno prvních 28 dětí
 • 2009 základní škola začíná s výukou v nových prostorách, v sirotčinci nachází domov dalších 12 dětí
 • 2010 nově otevřená klinika zahajuje provoz
 • 2011 je dokončena stavba nové budovy mateřské školy, domku pro ubytování lékařů a dobrovolníků a založen první chovný rybník
 • 2012 postavena je nová dívčí ubytovna sirotčince s kapacitou 40 lůžek a založen druhý chovný rybník
 • 2013 v sirotčinci je ubytováno 32 nových dětí, je vybudován zavlažovací systém zeleninových záhonů, zakoupen traktor a pronajato 8ha zemědělské půdy mimo areál, uspořádán seminář pro učitele a prvních 17 žáků 8. třídy úspěšně skládá závěrečné zkoušky a přechází na internátní střední školy
 • 2014 uvolněná místa v sirotčinci jsou obsazena 8 novými dětmi, je vysázeno 60 ovocných stromů, založena slepičí farma se 400 slepicemi a přikoupen přilehlý pozemek, na němž je vybudováno hřiště na volejbal a basketbal, je rozebrána poškozená budova jídelny a začíná stavba počítačové učebny a nové budovy knihovny
 • 2015 maximální kapacita sirotčince je naplněna - nyní zde žije 72 sirotků (40 dívek a 30 chlapců), na sousedním nově získaném pozemku začíná výstavba internátní střední školy, je uspořádán odborný seminář pro učitele, zahájen klecový chov ryb a vybudována řemeslná dílna na výrobky z mastku

Ostrov Naděje v roce 2019 v číslech:

 •  Zaměstnanců celkem: 60
 •  Dětí v sirotčinci: 75
 •  Dětí v Montessori školce: 81
 •  Dětí na základní škole: 225
 •  Studentů na střední škole: 106
 •  V nové IT učebně je studentům k dispozici počítačů: 48
 •  Registrovaných pacientů kliniky: 20 530
 •  Hospitalizovaných pacientů na klinice: 157
 •  Pacientů s HIV v aktivní léčbě: 602
 •  Nově HIV diagnostikovaných pacientů: 102
 •  Nově diagnostikovaných pacientů na tuberkulózu: 17
 •  Nově registrovaných těhotných žen do předporodní ambulance: 427
 •  Narozených dětí: 132
 •  Chovných rybníků na chov tilápií: 6
 •  Chovných klecí na chov tilápií přímo ve Viktoriině jezeře: 6 menších (2x2x2 m) + 9 velkých (6x6x6 m)
 •  Prodaných ryb: 5 tun
 •  Vznikl klub farmářů, do kterého se zapsalo studentů: 48
 •  Uspořádané semináře pro studenty: 6
 •  Uspořádané víkendové semináře pro učitele: 2
 •  Dobrovolníci z Evropy, kteří vycestovali do Keni na pomoc v projektu: 7
 •  Organizace z Keni spolupracující s projektem: 3
 •  Sbírky knih, sportovních potřeb a výukových pomůcek z České republiky: 5