Domů

Farma

Už od roku 2008 se v areálu Ostrova Naděje pěstuje zelenina pro vlastní spotřebu, avšak teprve od roku 2011 je patrná snaha farmu rozvíjet, aby děti, o které se Ostrov Naděje stará, dostávaly bohatší stravu. Farma je nyní navíc vnímána jako klíčová možnost, jak projektu zajistit trvalou udržitelnost. Soběstačné a trvale udržitelné hospodaření by nejen zvýšilo kvalitu stravy na Ostrově Naděje, ale výdělky z prodeje přebytků by v budoucnu pokryly provozní náklady a zajistily nezávislost na pomoci zvenčí.

Aktuálně se na farmě hospodaří na několika zeleninových záhonech. Díky systému kapénkové závlahy, který umožňuje pěstovat zeleninu i v suchém období, máme jednu úrodu navíc. V areálu jsou dále 2 rybníky, kde se chovají ryby (tilápie), které teď už pravidelně obohacují jídelníček dětí v sirotčinci. Připravuje se rozšíření chovu ryb formou klecového chovu přímo v jezeře. V roce 2013 přibyla slepičí farma, která prozatím počítá se 400 slepicemi ve dvou oddělených kurnících. Tím je zajištěn pravidelný přísun vajec pro jídelnu. Zbytek vajec jde na prodej a z utržených peněz se nakupují jiné potřebné suroviny do kuchyně. Od roku 2013 má farma i vlastní traktor, s jehož pomocí se hospodaří i na pronajatých polích mimo areál (celkem 8 ha), kde se ve velkém pěstuje kukuřice a fazole. V areálu farmy je také vysázeno 60 ovocných stromů. Některé už dávají ovoce a jiné jsou zatím pouze příslibem do budoucnosti.

Co v současné době pro farmu potřebujeme?

  • nový sklad potravin pro kvalitní uskladnění produkce
  • pracovní nástroje (rýče, motyky, kolečka…)
  • investice do zřízení chovu králíků a koz