Domů

Ostrov Naděje – komunitní centrum na Rusinga Island v Keni

Rusinga Island je malý ostrůvek na Viktoriině jezeře v západní části Keni, kde žije asi 22 tisíc obyvatel, z nichž téměř polovinu tvoří děti do 15 let. Je to odlehlá, velmi chudá oblast, kde se většina lidí živí pouze drobným zemědělstvím a rybolovem. Choroby jako malárie, TBC, AIDS, břišní tyfus, parazitická onemocnění atd. jsou zde spolu s podvýživou a nedostatečnou zdravotní péčí obrovským problémem, jenž má mimo jiné za následek i narůstající počet sirotků. Kvůli nedostatku pracovních příležitostí žije na ostrově velký počet chudých rodin. Pro jejich děti, stejně jako jako pro úplné sirotky, je přístup ke kvalitnímu stravování a vzdělávání velmi obtížný a omezený. Informace a nové technologie sem pronikají jen pomalu.

Komunitní centrum vybudované na ostrově Centrem Narovinu je komplexní odpovědí na problémy a potřeby tamní komunity, je ale zároveň i vzdělávacím centrem, příkladem komunitní spolupráce, výzvou k překonávání předsudků i ukázkou aplikace udržitelných technologií (fotovoltaika, úpravna vody, zavlažovací systém, větrná elektrárna, kompostovací záchody, rybníky a klece na chov ryb apod.). Projekt se postupně rozvíjí od roku 2005, v současné době tvoří areál 15 staveb a rozsáhlá farma. Sirotčinec poskytuje nový domov 70 sirotkům (40 dívkám a 30 chlapcům), kteří bydlí ve 3 ubytovnách.

  

Mateřská škola, jež používá výukovou metodu Montessori, má k dispozici novou velkou budovu s terasou a její 3 třídy navštěvuje celkem 90 dětí ve věku od 3 do 6 let. Základní škola sestává ze 3 budov - v první jsou třídy 1. stupně (1 - 4), ve druhé třídy 2. stupně (5 – 8) a třetí je administrativní blok se sborovnou, kancelářemi a knihovnou. Dokončuje se basketbalové a volejbalové hřiště a v plánu je počítačová učebna a nová budova knihovny. Vzdělávací centrum s halou slouží dětem k večerním aktivitám, jako kino i jako místo pro setkávání komunity a pořádání seminářů. Je vybaveno počítačovou místností, odkud se administrativně zajišťuje chod celého centra.

Dalšími důležitými součástmi areálu jsou kuchyň se skladem potravin a jídelnou a klinika, jež má k dispozici budovu s laboratoří, lékárnou, sterilizační místností, prádelnou, 3 ambulancemi, porodním sálkem, 8 lůžky a samozřejmě čekárnou s recepcí a registrem pacientů. Důležitým vybavením je terénní auto používané jako sanitka. Součástí kliniky je i domek, kde jsou ubytováni lékaři a dobrovolníci ze zahraničí. Má 2 pokoje, plně vybavenou kuchyň a koupelnu. Technické zázemí areálu tvoří celkem 3 vodní věže s úpravnou vody a umývárnami a záchody (10 splachovacích + 10 suchých). Elektřinu zajišťují fotovoltaické systémy a v případě kliniky rovněž generátor.

Farmu, která zatím poskytuje především potraviny pro potřebu jídelny, tvoří zeleninové záhony se zavlažovacím systémem, 60 ovocných stromů v areálu, 2 rybníky pro chov ryb (tilápií) a slepičí farma se 400 slepicemi. Nákup traktoru umožnil obdělávat větší plochy, a tak bylo pronajato dalších 8 ha polí mimo areál, na kterých se pěstuje kukuřice a fazole.

V rozvoji celého projektu je kladen důraz na komplexní řešení problémů, trvalou udržitelnost, aktivní práci s místní komunitou, nenásilný respektující přístup, všestranný rozvoj a používání moderních, prožitkových metod výuky. Snahou je vytvářet podnětné prostředí podporující tvořivost, samostatné kritické myšlení a schopnost nenásilně vyjadřovat vlastní názory a zároveň naslouchat ostatním a respektovat odlišnosti.

» Mapa Ostrova Naděje


fotogalerie