Domů

Partnerské školy v Keni

Projekt spolupráce českých a keňských škol

V rámci tohoto projektu usilujeme o sblížení českých a keňských žáků prostřednictvím umožnění písemné komunikace doplněné tématickými workshopy a výměny učebních materiálů. České děti - zpravidla pod vedením svých pedagogů - vlastnoručně připravují učební pomůcky, které následně převážíme do konkrétních partnerských škol v Keni. Díky nim mají keňští žáci výrazně lepší možnosti výuky - často se jedná o jediné učební pomůcky, které jsou škole k dispozici. Česká škola na oplátku dostává fotografie dokumentující užívání pomůcek a dopisy od keňských dětí.

Další možnosti zapojení do projektu partnerství: výměna natočených videozpráv o každodenním životě, výroba obrázků k výzdobě tříd pro africké děti, výroba webových stránek o partnerském projektu a další. Dlouhodobým předpokladem projektu je, že se malé partnerské aktivity v budoucnosti alespoň v některých školách rozrostou v rozsáhlejší akce pomoci – například nákup sportovního vybavení, učebních tabulí a dalšího zařízení pro partnerskou školu.

Pokud se i Vaše škola touží zapojit do tohoto projektu, kontaktujte Simonu Heřtusovou, koordinátorku projektu "Afrika nevšedníma očima" (viz složka "Kontakty").

 

Konkrétní partnerské školy v Keni

BELLA Rehabilitation Centre/ School

Druh: neformální základní škola zřízena komunitou
Místo: Nairobi
Počet tříd: 8
Počet žáků: 200
Věk: 1-16 let
 


Popis školy/ centra:

BELLA Rehabilitation Centre je komunitní charitativní organizace, která se snaží zlepšit životní podmínky osiřelým a jinak znevýhodněným dětem, mladistvým a ženám ve slumech Nairobi (zejména z oblastí Kibera a Dagoretti). BELLA zajišťuje mnoho projektů: iniciativy, poradenství, osvětu o AIDS a poskytování vzdělání dětem ze slumů.

Škola se nachází na pozemcích krátkodobě pronajatých Kenya Railway Company – zázemí je tedy provizorní, dokud se nepodaří školu přestěhovat na vlastní pozemek. Ve škole funguje osm tříd a “Baby Care” pro děti od jednoho roku. Už tři roky se uchází o Kenya Certificate of Primary Education (K.C.P.E.) a plánuje se otevření vlastní střední školy.

Cíle:

Zajistit přístup ke vzdělání a jiným nezbytným potřebám osiřelým a zranitelným dětem (OVC - orphaned and vulnerable children) a domoci jim tak k podobným životním podmínkám, jaké mají ty šťastnější děti. Těm nejpotřebnějším se postarat i o ubytování.

Číslo účtu 19-1460510217/0100 KB Praha 5, variabilní symbol 202

Bright Future Learning Centre

Druh: mateřská škola
Místo: Nairobi
Vznik: 2008
Počet tříd: 2
Počet žáků: 30
Věk: 3-6 let
Personál školy: 2 učitelé-dobrovolníci
 

Popis školy:

Bright Future Learning Centre se nachází ve slumu Kiambiu vesnice Kosovo v hlavním městě Nairobi. Fungovat začalo v říjnu 2008 původně jako centrum poskytující poradní služby ženám ze slumu. Postupně se aktivity rozšířily na pomoc nezaměstnaným ženám a vytvoření výživového programu pro děti. Díky němu se do centra, pro nějž byl do krátkodobého pronájmu získán malý nevybavený dům (jedna místnost), dostalo 30 dětí, pro které od ledna 2009 začala fungovat mateřská škola – se dvěma třídami (nursery/baby class a pre-unit)

Cíle:

Chránit děti ze slumů díky spolupráci s místními autoritami a komunitou. Iniciovat ziskové aktivity a zajistit tak zlepšení postavení členů komunity. Zajistit osiřelým dětem ze slumu kvalitní vzdělání. Pomáhat sirotkům a vdovám přímo i nepřímo zasaženým AIDS. Nabízet poradenství pro děti i dospělé v komunitě. Zajistit výživový program pro potřebné děti.

Číslo účtu 19-1460510217/0100 KB Praha 5, variabilní symbol 203

Bukaywa Humanist Primary School

Druh: mateřská a základní škola provozovaná Bukaywa Women Group
Místo: Maragoli
Vznik: 2002
Počet tříd: 3 MŠ a 6 ZŠ
Počet žáků: 280
Věk: 3-12 let
Personál školy: 9 učitelů, dozor, kuchař
 

Popis školy:

Bukaywa Humanist Primary School byla založena kvůli osiřelým a zranitelným dětem (OVC) s cílem zajistit jim kvalitní vzdělání. Škola funguje v rámci venkovské komunity, která se nachází pod hranicí chudoby. Do jejího provozu je aktivně zapojena místní komunita a The Bukaywa women group. Díky této skupině jsou zajištěny určité finanční zdroje umožňující vyplácení mezd učitelům a zajištění stravování pro učitele i žáky. Celá komunita se zapojuje do myšlenkového rozvoje místních dětí.

Cíle:

Zajištění stravování a kvalitního vzdělání pro děti (OVC). Postupné vytvoření plně vybavené školy, zvýšení počtu kvalifikovaných učitelů, otevření střední školy.

Číslo účtu 19-1460510217/0100 KB Praha 5, variabilní symbol 204

Bwagamoyo Primary School

Druh: státní škola
Místo: Mombasa
Počet tříd: 12
Počet žáků: 400
Věk: 4-17


 

Popis školy:

Bwagamoyo Primary School byla založena s cílem zajistit vzdělání sirotkům a potřebným dětem v provincii Mwawesa. Škola zajišťuje dětem vzdělání a znalosti nezbytné pro jejich další vývoj. Některé z dětí jsou podporovány v rámci projektu Adopce na dálku.

Cíle:

Zajistit přístup ke vzdělání dětem a sirotkům z chudé oblasti.

ZŠ Pouchov, Hradec Králové, Česká republika spolupracuje se školou: Bwagamoyo primary school, Mombasa, Keňa.

Forma spolupráce: Žáci s paní učitelkou osobně navštívili školu v Keni. Organizují sbírky a vyrábějí výukové pomůcky. V jejich škole realizujeme projektové dny - Jak se žije v Africe. Žáci také sami organizují přednášky o Africe v okolních školách i pro širokou veřejnost.

Číslo účtu 19-1460510217/0100 KB Praha 5, variabilní symbol 205

Caretakers Orphans Education Centre

Druh: neformální základní škola
Místo: Nairobi
Vznik: 2001
Počet žáků: 300
 

Popis školy:

Caretakers Orphans Education Centre se nachází ve slumu Korogocho. Vzniklo v roce 2001 původně na základě výživového programu pro místní sirotky. Komunitou byla tato iniciativa velice pozitivně přijata a spektrum aktivit se tak rozšířilo. V současné době zajišťuje Centrum kromě stravování a zdravotní péče a poradenství také neformální vzdělání pro děti, které nemají možnost chodit do školy. Díky dobrovolníkům je jim tak zajištěno alespoň nejzákladnější vzdělání.

Cíle:

Zajistit neformální vzdělání sirotkům a dalším znevýhodněným dětem ve slumu Korogocho. Organizovat základní péči o tyto děti, zahrnující stravu a lékařské služby. Nabízet poradenství sirotkům a jejich opatrovníkům.  Zajistit  alternativní zdroje příjmů.

Číslo účtu 19-1460510217/0100 KB Praha 5, variabilní symbol 206

Eucarbet Academy

Druh: základní škola
Místo: Nyeri
Vznik: 1998
Počet tříd: 8
Počet žáků: 320
Věk: 6-15 let
Personál školy: 20 učitelů, 8 dalších zaměstnanců
 

Popis školy:

Eucarbet Academy byla založena kvůli vzrůstajícím potřebě vzdělávání sirotků a znevýhodněných dětí. Na začátku byla malá základní škola s jedním učitelem a čtyřmi žáky. Postupně se škola rozšiřovala a v roce 2004 několik žáků osmé třídy uspělo ve zkouškách na Kenya Certificate of primary Education Exam (K.C.P.E.) a díky tomu se dostalo na kvalitní střední školy jinde v zemi.

Škola se i nadále rozšiřovala, a tak se dnes může pyšnit nejen vysokým počtem žáků, ale také šíří aktivit zahrnující počítačovou výchovu, poradenství v oblasti AIDS a další. To bylo zajištěno i díky velké pomoci českých dobrovolníků a podporovatelů a programu adopce na dálku. Podařilo se zajistit i minibus, který děti dopravuje do školy.

Cíle:

Zajištění kvalitního vzdělání místním dětem. Otevření střední školy. Další podpora komunity, zejména znevýhodněných dětí.

Číslo účtu 19-1460510217/0100 KB Praha 5, variabilní symbol 207

Good Samaritan Preparatory School

Druh: komunitní základní škola
Místo: vesnice Buruburu, Kajiado District
Vznik: 2002
Počet tříd: 5
Počet žáků: 80
Personál školy: 6 učitelů
 

Popis školy:

Škola vznikla v roce 2002 s pomocí členů místní komunity a jednoho učitele, který je dnes ředitelem. Cílem bylo zajistit chudým a zanedbaným dětem ulice základní vzdělání. Škola se postupně rozšířila a z původního provizorního zázemí se přestěhovala do pronajatých prostor nabízejícím dostatek tříd, místa na hraní i toalet.

Cíle:

Podporovat chudé rodiny a umožnit jejich dětem přístup ke vzdělání. Zajistit nejchudším a nejzanedbanějším dětem uspokojení jejich nejzákladnějších potřeb. Chránit dětská a ženská práva ve všech oblastech života. Informovat o AIDS a jiných problémech. Naučit děti zacházet s počítači a umožnit jim tak držet krok s dobou. Rozšířit školu pomocí poboček do všech částí Keni.

Číslo účtu 19-1460510217/0100 KB Praha 5, variabilní symbol 208

Island of Hope Humanist School

Druh: komunitní mateřská a základní škola
Místo: Mbita, Rusina Island
Vznik:
2005
Počet tříd: 3 MŠ a 5 ZŠ
Počet žáků: 244
Personál školy: 9 učitelů, 2 praktikanti
 

Popis školy:

Mateřská a základní škola vznikly v rámci širšího projektu Ostrov naděje na Rusinga Island. Školka zahájila provoz v roce 2006 a nyní má 90 žáků. Při výuce je využívána prožitková metoda Montessori, díky které dosahují žáci znatelných úspěchů. Základní škola byla otevřena v lednu 2009. Nyní funguje 1. až 6. třída, postupně se rozšíří až po osmou třídu. Ve škole jsou uplatňovány humanistické principy jednání a nenásilný přístup.

Cíle:

Zajistit přístup ke vzdělání chudým a zanedbaným dětem. Zajistit vhodné prostředí napomáhající dětem ve studiu. Podporovat všestranný rozvoj dětí, které budou prospěšné komunitě a budou se podílet na jejím dalším rozvoji i rozvoji  celé země. Vychovávat děti k nenásilnému přístupu k životu.

Číslo účtu 19-1460510217/0100 KB Praha 5, variabilní symbol 903

Kauti Primary School

Druh: státní škola
Místo: Kauti
Počet tříd: 12
Počet žáků: 500
Věk: 4 - 17

Popis školy:

Škola byla založena v roce 1971, v roce 2002 se připojila k projektům Centra Narovinu. Školu navštěvují také děti, které jsou zařazeny do projektu Adopce na dálku.

Cíle:

Zajistit přístup ke vzdělání dětem a sirotkům z chudé oblasti.

ZŠ Rozmarýnová, Brno, Česká republika spolupracuje se školou: Kauti primary school, Kauti, Keňa.

Forma spolupráce: třídní učitel školu v Keni osobně navštívil a poté zorganizoval několik přednášek pro děti. Vyrábějí pomůcky, organizují sbírky a v Kauti chtějí vytvořit knihovnu. V jejich škole pořádáme pravidelná setkání s koordinátory z Keni.

Číslo účtu 19-1460510217/0100 KB Praha 5, variabilní symbol 209

The Liberty Community School

Druh: neformální komunitní základní škola
Místo: Nairobi
Vznik: 2002
Počet tříd: 9
Počet žáků: 300
Věk: 4-16 let
Personál školy: učitelé, vedení školy – řídící, hlavní učitel, zdravotní koordinátor, koordinátor programů pro děti

Popis školy:

Liberty Community School se nachází v západním Nairobi a slouží zejména dětem z místních slumů Riruta a Kawangware. Jejím cílem je poskytovat vzdělání místním dětem, i když z důvodů nedostatku prostoru a vybavení pouze neformální. Škola byla založena v roce 2002 místní komunitou, která je sice chudá, ale uvědomuje si význam vzdělání. Školu provozuje díky finančním příspěvkům, dobrovolnictví i sdílení podobných ideálů. Členové komunity se podílejí na zajištění platů pro učitele, stravování i potřebných vyučovacích materiálů. Velmi významná je také podpora v rámci projektu adopce na dálku.

Narozdíl od jiných základních škol je Liberty School řízena ne ředitelem (headmaster), ale řídícím-manažerem (director). Ten je výkonnou hlavou školy a spolu s ostatními vedoucími pracovníky zajišťuje a koordinuje školní programy a projekty. Škola pořádá také sportovní závody a aktivity, literární soutěže a další.

Cíle:

Zajištění kvalitního vzdělání a všestranného rozvoje pro místní děti. Rozšíření, zkvalitnění zázemí.

Číslo účtu 19-1460510217/0100 KB Praha 5, variabilní symbol 220

Lucie-Ken E.C.D. and Nursery School

Druh: mateřská a základní škola
Místo:
Mbita
Vznik: 2007
Počet tříd: 4
Počet žáků: 63
Věk: 3-7 let
Personál školy: 3 učitelé, jedna pomocná síla

Popis školy:

Lucie-Ken byla založena v březnu roku 2007. Na začátku měla 35 žáků mateřské školky a jednoho učitele. Vznikla jako jedna z humanistických školek na ostrově Rusinga. Nyní se počet žáků téměř zdvojnásobil, čtyři třídy (baby class, pre-unit a nursery) navštěvuje celkem 34 chlapců a 29 dívek. Škola je poměrně dobře vybavena, je v ní k dispozici i pitná voda.

Cíle:

Zajistit přístup ke kvalitnímu vzdělání potřebným dětem. Vytvořit co nejpříjemnější studijní prostředí, kde se děti mohou vyvíjet.

Číslo účtu 19-1460510217/0100 KB Praha 5, variabilní symbol 210

Maryland Academy and Community Centre

Druh: komunitní mateřská a základní škola
Místo: Nairobi
Vznik: 2000
Počet tříd: 3 MŠ a 4 ZŠ
Počet žáků: 300
Věk: 3-10 let
Personál školy: 10 učitelů, 2 pomocné síly

Popis školy:

Maryland Academy and Community Centre nabízí základní vzdělání chudým dětem z místní komunity. Bohužel je provozována v pronajatých prostorách, což každoročně ohrožuje její další existenci, protože většina dětí pochází z velmi chudých rodin a jen některé jsou podporovány v rámci projektu adopce na dálku. Řešením by bylo zakoupení vlastního pozemku a stavba školní budovy, díky čemuž by se daly rozvíjet také vzdělávací programy pro místní komunitu.

Škola byla založena v roce 2000 a registrována o tři roky později. Cílem je pozvednout životní podmínky v komunitě Dandora v nairobské divizi Embakasi.

Cíle:

Zajistit vzdělání dětem z místní komunity. V budoucnu zakoupit půdu, postavit vlastní školu a věnovat se větší šíři programu prospěšných celé komunitě.Postavit i další nezbytná zařízení – např. záchody a umývárny.

Číslo účtu 19-1460510217/0100 KB Praha 5, variabilní symbol 212

Ngando Preparatory School

Druh: komunitní mateřská a základní škola
Místo: Dagoretti division, Nairobi
Vznik: 1999
Počet tříd: 2 MŠ a 8 ZŠ
Počet žáků: 365
Věk: 3-15 let
Personál školy: 14 učitelů a 4 pomocné síly

Popis školy:

Ngando Preparatory School nabízí základní vzdělání chudým dětem z místní komunity. Byla založena komunitou Lenana v roce 1999 a v prosinci 2006 byla zaregistrována na Ministerstvu školství. V současné době do školy chodí 365 žáků od nursery a pre-unit až po osmou třídu základní školy. Někteří z nich jsou sice podporování v rámci projektu adopce na dálku, přesto se ale škola neustále potýká s finančními problémy, zejména kvůli vysokému nájmu za používané prostory.

Do budoucna je v plánu zakoupení vlastního pozemku a postavení pně vybavené školy i s hřištěm. Zatím se ale nepodařilo zajistit finanční zdroje na celý projekt, zakoupeno bylo pouze půl akru půdy, který byl oplocen a byly na něm postaveny toalety a malá vodní nádrž.

Cíle:

Rozšířit a vybavit školu tak, aby stačila stávajícímu počtu studentů, který navíc stále narůstá. Zajistit dětem ze slumu Ngando/Lenana přístup k základnímu vzdělání. Vytvořit podmínky pro další programy nejen pro děti, ale pro celou lenanskou komunitu – např. přednášky, osvěta (AIDS apod.), práce s počítačem.

Číslo účtu 19-1460510217/0100 KB Praha 5, variabilní symbol 214

Nyajowi Community Children’s Support Centre

Druh: neformální komunitní mateřská a základní škola
Místo: Kadongo, Nyanza Province
Vznik: 2009
Počet žáků: 257
Věk: od 4 let
Personál školy: 7 učitelů, 3 sociální pracovníci

Popis školy:

Nyajowi Academy byla založena s cílem zajistit vzdělání sirotkům a potřebným dětem v provincii Nyanza. Snaží se poskytovat dětem co nejlepší prostředí k výuce a všestrannému rozvoji. Kromě školy funguje v rámci projektu také centrum pro zneužívané a zanedbané děti poskytující rady a psychosociální podporu. Obecné zaměření těchto a dalších programů realizovaných centrem Nyajowi je celkové zlepšení životních podmínek nejen dětí v místní komunitě.

Nyajowi Academy zajišťuje dětem vzdělání a znalosti nezbytné pro jejich další vývoj. Některé z dětí jsou podporovány v rámci projektu adopce na dálku. Centrum se denně stará o 257 žáků, celková kapacita je nyní zhruba 600 dětí. Pozemky školy jsou poměrně rozlehlé (2 a půl akru) a je na nich k dispozici i dětské hřiště.

Cíle:

Zajistit uspokojení všech základních potřeb dětí z místní komunity: stravu, ubytování (zejména v případě sirotků), zdraví a další. Podporovat děti v rozvoji jejich schopností a začleňovat je zpět do komunity. Poskytovat dětem psychickou a sociální podporu a poradenství. Rozšířit Academy na internátní základní a střední školu.

Číslo účtu 19-1460510217/0100 KB Praha 5, variabilní symbol 215

The Survival and Sustainability of Omugumo Humanist School

Místo: Kisii
Vznik: 2004
Počet žáků: 50
Věk: 3-6 let
Personál školy: 3 učitelé, 1 uklízečka

Popis školy:

Omugumo Humanist School byla založena místními vesničany a nabízí základní vzdělání chudým dětem z komunity. Projekt zatím funguje pod širým nebem, což je zejména v období dešťů velmi komplikované. V současné době se škola stará o 50 dětí předškolního věku. Zatím se nepodařilo získat zdroje pro výstavbu budov a jejich vybavení lavicemi, židlemi, tabulemi a dále hygienickým zařízením. V plánu je zvnik deseti plně vybavených učeben. Do teď se ale podařilo získat (díky daru člena místní komunity) pouze půl akru půdy.

Cíle:

Zajistit osiřelým a zanedbaným dětem z oblasti Marani základní vzdělání. Informovat o AIDS v místní komunitě. Postavit a vybavit třídy, oplocení a toalety; zajistit přístup k pitné vodě.

Číslo účtu 19-1460510217/0100 KB Praha 5, variabilní symbol 221

Shadai Humanist Community School

Druh: komunitní škola
Místo:
Mombasa
Vznik: 2003
Počet tříd: 3 MŠ a 8 ZŠ
Počet žáků: 330
Věk: 3-15 let
Personál školy: 3 učitelé, 2 pomocné síly v MŠ; 89 učitelů ZŠ

Popis školy:

Shadai Humanist Community School zvnikla v roce 2003 s cílem zajistit vzdělání dětem z nejbližších slumů. Nyní zahrnuje třídy mateřské školy a osm tříd základní školy. V budoucnu by měla být rozšířena i o střední školu. Kongowea – Maweni je velký slum na ostrově Mombasa. Většina místních 30 000 obyvatel je velmi chudá. Mezi největší problémy patří nezaměstnanost a špatný zdravotní stav.

Škola Shadai se snaží zajišťovat co nejkvalitnější vzdělání místním dětem, nicméně vzhledem k nedostatku finančních zdrojů není možné vytvořit ideální studijní prostředí. Bylo by potřeba rozšířit prostory školy, nakoupit další vybavení, učební materiály, zaměstnat více kvalifikovaných pracovníků, zajistit dětem stravování. V současné době škola funguje ve dvou budovách, jedna z nich je pouze pronajatá.

Cíle:

Zajistit co nejkvalitnější a zároveň dostupné vzdělání pro děti z místní komunity. Obstarat kvalitní vybavení a personál, rozšířit kapacity školy.

Číslo účtu 19-1460510217/0100 KB Praha 5, variabilní symbol 218

St. Martins pre-school

Druh: komunitní mateřská a základní škola
Místo: Nairobi, Kibera
Vznik: 2007
Počet tříd: 6
Počet žáků: 135
Personál školy: 6 učitelů

Popis školy:

Škola St. Martins pre-school vznikla v roce 2007 zásluhou skupiny žen, které potřebovaly bezpečně opustit své děti, když hledaly příležitostné práce během dne. V jedné místnosti dřevěné a plechové stavby, která sloužila jako kostel v neděli a jako místo setkávání skupině žen během týdne se začala nenápadně rodit malá školička pro děti již od 2 let. Ti nejmenší jsou v denním stacionáři, poté má škola baby class, nursery, pre-unit, 1.třídu a 2.třídu. Ve škole chyběly toalety, jakákoli možnost pitné vody a dostatek učeben. Matky si nemohly dovolit platit ani to nejnižší školné, poplatky či nákup pomůcek, stěží si vydělaly na jídlo pro sebe a své děti, proto se nemohla škola nijak rozvíjet. V roce 2011 našla škola sponzory, kteří financovali výstavbu větší patrové budovy, kde je dostatek míst pro všechny děti. Nová budova St. Martin se nachází ve čtvrti Mashimoni ve slumu Kibera.

Cíle:

Zajistit přístup ke vzdělání chudým dětem. Zajistit vhodné prostředí napomáhající dětem ve studiu. Podporovat všestranný rozvoj dětí, které budou prospěšné komunitě a budou se podílet na jejím dalším rozvoji i rozvoji celé země. Vychovávat děti k nenásilnému přístupu k životu.

Číslo účtu 19-1460510217/0100 KB Praha 5, variabilní symbol 223