Domů

Organizační struktura

Organizační struktura Centra Narovinu

Centrum Narovinu je obecně prospěšná společnost registrovaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedených Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1304. Orgány, které se podílejí na vedení společnosti, jsou správní a dozorčí rada. V čele organizace stojí ředitel.

Orgány Centra Narovinu

Správní rada

 • Simona Heřtusová – předsedkyně správní rady
 • Daniela Cachová – členka správní rady
 • Vlasta Pauke Dobešová – členka správní rady

Dozorčí rada

 • Hana Jodasová - předsedkyně dozorčí rady
 • Martin Mevald - člen dozorčí rady
 • Simona Strakošová - členka dozorčí rady

Zakladatelé

 • Dana Feminová
 • Simona Heřtusová

Zaměstnanci Centra Narovinu

 • Dana Feminová – výkonná ředitelka a hlavní koordinátorka projektů rozvojové spolupráce
 • Simona Heřtusová – koordinátorka projektů v ČR, propagace, fundraising
 • Hana Jodasová – administrativní zajištění projektu adopcí
 • Monika Hubičková – administrativní zajištění projektu adopcí
 • Zdeněk Mocek – administrativní zajištění projektu adopcí