Domů

Semináře Dobrovolníci pro rozvojovou spolupráci v Africe

Semináře jsou určeny všem, kteří chtějí věnovat část svých schopností a volného času něčemu smysluplnému a zajímají se o rozvojovou spolupráci v Africe. V kurzech se doví vše potřebné o dobrovolnictví a práci na trvale udržitelných projektech rozvojové spolupráce, aktivním přístupu k práci s místními komunitami, citlivém postoji ke kulturním odlišnostem a respektu k různorodosti. Seznámí se s náplní práce dobrovolného koordinátora projektu Adopce afrických dětí, s rozvojovou osvětou projektu Afrika nevšedníma očima i s komunitním centrem Ostrov Naděje na ostrově Rusinga v Keni.

Po absolvování kurzu se jeho účastníci mohou aktivně zapojit do projektů Centra Narovinu v ČR, případně i do projektů v Keni, zejména jako dobrovolní koordinátoři projektů Adopce afrických dětí a Ostrov Naděje na ostrově Rusinga, mohou se podílet na zajišťování výstav, benefičních a propagačních akcích, zpracování videí, tvorbě informačních a propagačních materiálů, administrativní výpomoci apod.

Program seminářů:

- představení Centra Narovinu
- téma dobrovolnictví - vnitřní motivace a očekávání
- témata rozvojového světa a především Afriky (rozvojové cíle tisíciletí)
- rozvojová spolupráce x humanitární pomoc - kontext, globální souvislosti, kritické myšlení
- rozvojové projekty v Africe - hlavní chyby a charakteristiky úspěšného projektu
- trvalá udržitelnost projektu
- možnosti zapojení dobrovolníků v ČR, SR a v Keni

Aktivity během kurzu:
promítání fotek a videí, komunitní kruh, brainstorming, globální rozvojové hry, diskuse

Forma kurzů:

  1. Víkendové semináře – v penzionu s vhodnými prostory po celé ČR, zahájení v sobotu v 10 h, zakončení v neděli v 16 h, celodenní i večerní program. Seminář je bezplatný, účastník si hradí výdaje spojené s ubytováním, stravováním a dopravou na místo konání;

  2. Večerní kurzy v Praze – dva na sebe navazující večery během týdne (po oba dny program od 17:30 do 21:30);

  3. Celodenní seminář v Praze – jednodenní seminář s programem od 10 do 18 h.

Seminář je bezplatný, účastník příspívá na náklady spojené s pronájmem prostor a občerstvením.

Semináře vede Dana Feminová, zakladatelka a ředitelka obecně prospěšné společnosti Centrum Narovinu, která již od roku 2000 organizuje projekty globální rozvojové výchovy v ČR, kurzy pro dobrovolníky a rozvojové projekty přímo v africké Keni, především projekt Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku a komplexní rozvojový projekt komunitního centra Ostrov Naděje na ostrově Rusinga v Keni.

Kontakt: Dana Feminová, mobil 777 711 911, e-mail: dana.feminova@adopceafrika.cz