Domů

Prezentační akce pro veřejnost

Pravidelně organizujeme informační a prezentační akce ve veřejných prostorách (galerie, kavárny, kluby, kulturní centra, Domy dětí a mládeže a d.) po celé České republice a v některých částech Slovenska. Programy zpravidla zahrnují výstavy fotografií, komentované promítání (fotografie, videozáznamy pořízené v Keni) či prezentace rozvojových projektů spojené s veřejnou debatou v rámci nejrůznějších happeningů, benefičních akcí atd.

Pravidelně také pořádáme setkání pro stávající i nové "adoptivní rodiče" projektu "Adopce afrických dětí", které jsou otevřené také široké veřejnosti. Účastníci zde najdou odpovědi na své otázky týkající se projektu i širší rozvojové spolupráce a mohou zde najít inspiraci pro účast v těchto aktivitách.

Spolu s prezentacemi problémů rozvojového světa a konkrétních projektů pomoci a spolupráce se na těchto akcích mohou konat finanční a materiální sbírky školního, sportovního a zdravotnického materiálu. Všechny tyto sbírky putují do africké Keni a podporují tam konkrétní projekty Centra Narovinu.

Programy rozvojového vzdělávání pro veřejnost

Máte-li zájem o konání akce pro veřejnost ve Vaší lokalitě, zde si můžete vybrat z konkrétní nabídky programů, které jsme pro Vás schopni uspořádat: 

Programy pro dospělé

Přednáška s promítáním

 • krátké představení Centra Narovinu a jeho činnosti
 • promítání fotografií z projektů v Keni, příp. promítání krátkého filmu natočeného našimi dobrovolníky (život dětí a jejich rodin v Keni a na ostrově Rusinga Island, videa ze škol ad.).
 • součástí může být i výstava, ukázka předmětů z Keni, kvíz, hra s rozvojovou tématikou
 • hudební zpestření – hra na africké hudební nástroje, zpěv afrických písní
 • délka programu: cca 90 min.

Programy mohou být i obecně zaměřené, např. na problematiku HIV/AIDS, nemoci, děti ulice, postavení žen v africké společnosti či kulturu vybraných afrických etnik.

  

Programy pro děti / pro rodiče a děti

Beseda s promítáním doplněná o hry, aktivity a krátké workshopy
 • zkrácený program číslo 1) upravený pro dětského účastníka
 • hry, aktivity a workshopy se zaměřením na:
  • pohádkové příběhy Afriky, dramatické scénky
  • hudbu Afriky
  • malování a výrobu afrických masek, hraček z odpadků, pomůcek pro děti z Keni
  • zkoušku každodenních činností Afričanů (nošení vody na hlavě, oblékání apod.)
 • program je přizpůsoben věku a zájmu účastníků, délka: cca 120 min a více
Projektový den
 • projektové práce pro skupinky dětí – na jednotlivých stanovištích se děti hravou formou seznamují s životem dětí v Africe, např. každodenní život v chudobě, nemoci (kvíz, dramatické ztvárnění), kultura (tance, bubnování, malování na tělo)
 • dále viz program 2)
 • program se upravuje podle vymezeného času a počtu účastníků

Programy lze dle domluvy flexibilně doplnit či upravit.

Pořádání besed a workshopů je z naší strany samozřejmě bezplatné. Co se týče technického zázemí, jsme schopni si přivézt vlastní dataprojektor s plátnem, základní materiály na workshopy samozřejmě také zajistíme. Bohužel však vzhledem k tomu, že jsme nezisková organizace, nemůžeme hradit veškeré náklady na workshopy (např. barvy na tělo apod.), cestovné náklady a na případný pronájem prostor. Proto bychom Vás v případě Vašeho zájmu o konání akce poprosili o spoluúčast a propůjčení Vašich prostor či zajištění jiného bezplatného prostoru.     
fotogalerie