Domů

Klub přátel Adopce

Líbí se vám projekt podpory vzdělání dětí v Keni, ale momentální situace vám nedovoluje adoptovat si na dálku některé z dětí? Přesto byste je rádi finančně podpořili?

Můžete tak učinit prostřednictvím Klubu přátel Adopce afrických dětí. Tento fond, tvořený jednorázovými příspěvky, podporuje děti, které ztratily adoptivního rodiče, a umožňuje jim dokončit si vzdělání - dochodit základní školu nebo pokračovat ve studiu na škole střední. Z fondu jsou také hrazeny náklady spojené s přestupy na školy vyšší a odborné, vzdělání dětí, které již delší dobu čekají v programu na podporu apod. Zkrátka vše, co se týká zdárného průběhu a dokončení vzdělání dětí z našeho projektu Adopce afrických dětí – projektu pomoci na dálku.

V tištěném bulletinu Centra Narovinu pravidelně informujeme o tom, kterým dětem byla pomoc poskytnuta. Jejich jména naleznete také na našich webových stránkách.

Můžete poslat jednorázovou částku, anebo posílat pravidelné či nepravidelné částky během celého roku.

Číslo sbírkového účtu je 107-6829480277/0100, Praha 5. Variabilní symbol Klubu přátel je 800.

Předem děkujeme za vaši podporu a pomoc!

» Poslání jednorázového příspěvku

» Ve čtvrtém školním období 2022 podpořeno 14 dětí
» V třetím školním období 2022 podpořeno 42 dětí
» V druhém školním období 2022 podpořeno 50 dětí
» V prvním školním období 2022 podpořeno 34 dětí

» V třetím školním období 2021 podpořeno 52 dětí
» V druhém školním období 2021 podpořeno 36 dětí
» V prvním trimestru 2021 podpořeno 34 dětí

» V prvním trimestru 2020 podpořeno 32 dětí
» Ve druhém trimestru 2020 podpořeno 31 dětí
» V třetím trimestru 2020 podpořeny 4 děti

» V prvním trimestru 2019 podpořeno 64 dětí
» V druhém trimestru 2019 podpořeno 56 dětí
» V třetím trimestru 2019 podpořeno 57 dětí