Domů

Směřování k samostatnosti a trvalé udržitelnosti

Ostrov Naděje vznikal pomalu, postupně a především díky nadšení pro věc, dobrovolnické práci a štědrosti drobných dárců ze soukromého sektoru. Od samého počátku byl celý projekt vytvářen, rozvíjen a veden ve spolupráci s místními lidmi. Široká místní komunita ho vzala za vlastní a aktivně se na něm podílí. Způsob financování je zajištěn z různých zdrojů: z příspěvků mnoha drobných dárců („adoptivní rodiče“ projektu Adopce afrických dětí, sbírky, dary, výtěžky benefičních akcí, sponzoři), z grantů evropských institucí (agentura SlovakAid, humanitární pomoc ČR) a místních donorů (státní instituce a soukromý sektor v Keni). To vše vnímáme jako podmínky dobrého, trvale udržitelného rozvojového projektu.

Protože je však náš projekt zaměřen na zajištění kvalitního vzdělání a lékařské péče pro sirotky a velmi chudé rodiny neschopné hradit ani základní provozní náklady poskytovaných služeb, je dosažení samostatnosti a trvalé udržitelnosti náročnou záležitostí. Je třeba zároveň investovat do aktivit, které budou přinášet pravidelné příjmy do rozpočtu projektu. Jedním ze způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout, je postupné rozšíření farmy tak, aby byla nejen schopna zajistit dětem kompletní stravovací program, ale aby z prodeje přebytků plynuly peníze, které by pokrývaly ostatní náklady. Další cestou k soběstačnosti je pronajímání techniky (auta, čerpadla), pořádání placených kurzů počítačů, poskytování placené lékařské péče soukromým firmám (zaměstnancům a hostům hotelů pro zahraniční turisty, firmám zabývajícím se výstavbou silnic atd.), zřízení řemeslných dílen a drobných družstev, které nabídnou pracovní příležitostí místním lidem, přičemž část výdělku bude podporovat Ostrov Naděje a rozvoj dalších aktivit zajišťujících příjmy do rozpočtu.

Plány do budoucnosti

  • farma na klecový chov ryb s dostatečným finančním výnosem na provozní náklady: 1) zajištění léků, zdravotního materiálu a personálu kliniky Ostrova Naděje pro 20 000 registrovaných pacientů z oblasti a 2) zajištění provozních nákladů mateřské, základní a střední školy Ostrova Naděje

  • všechny toalety s kompostováním, případně s využitím bioplynu

  • zřízení řemeslných dílen a drobných družstev