Domů

Směřování k samostatnosti a trvalé udržitelnosti

Ostrov Naděje vznikal pomalu, postupně a především díky nadšení pro věc, dobrovolnické práci a štědrosti drobných dárců ze soukromého sektoru. Od samého počátku byl celý projekt vytvářen, rozvíjen a veden ve spolupráci s místními lidmi. Široká místní komunita ho vzala za vlastní a aktivně se na něm podílí. Způsob financování je zajištěn z různých zdrojů: z příspěvků mnoha drobných dárců („adoptivní rodiče“ projektu Adopce afrických dětí, sbírky, dary, výtěžky benefičních akcí, sponzoři), z grantů evropských institucí (agentura SlovakAid, humanitární pomoc ČR) a místních donorů (státní instituce a soukromý sektor v Keni). To vše vnímáme jako podmínky dobrého, trvale udržitelného rozvojového projektu.

Protože je však náš projekt zaměřen na zajištění kvalitního vzdělání a lékařské péče pro sirotky a velmi chudé rodiny neschopné hradit ani základní provozní náklady poskytovaných služeb, je dosažení samostatnosti a trvalé udržitelnosti náročnou záležitostí. Je třeba zároveň investovat do aktivit, které budou přinášet pravidelné příjmy do rozpočtu projektu. Jedním ze způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout, je postupné rozšíření farmy tak, aby byla nejen schopna zajistit dětem kompletní stravovací program, ale aby z prodeje přebytků plynuly peníze, které by pokrývaly ostatní náklady. Další cestou k soběstačnosti je pronajímání techniky (traktoru, auta, čerpadla), pořádání placených kurzů počítačů, poskytování placené lékařské péče soukromým firmám (zaměstnancům a hostům hotelů pro zahraniční turisty, firmám zabývajícím se výstavbou silnic atd.), zřízení řemeslných dílen a drobných družstev, které nabídnou pracovní příležitostí místním lidem, přičemž část výdělku bude podporovat Ostrov Naděje a rozvoj dalších aktivit zajišťujících příjmy do rozpočtu.

Plány do budoucnosti

  •  počítačová učebna – zahájení výuky práce s počítačem, další vzdělávání učitelů, používání moderních technologií a multimédií ve výuce
  • nová budova knihovny – příjemný čtenářský prostor vybavený knihami pro děti i dospělé, půjčování knih pro veřejnost, rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro děti ze sirotčince a ze školy
  • toalety s kompostováním, případně s využitím bioplynu
  • nová jídelna a rozšíření skladu potravin
  • dětské hřiště pro nejmenší děti z mateřské školy
  • farma na klecový chov ryb přímo v jezeře
  • řemeslná dílna na výrobu a zdobení sošek z mastku
  • internátní střední škola pro 120 studentů na novém přilehlém pozemku