Domů

Klub přátel Ostrova Naděje – jak se aktivně zapojit

Klub přátel Ostrova Naděje hledá další dobrovolníky, sponzory a přátele, kteří by se chtěli aktivně podílet na vytváření konkrétního rozvojového projektu a napomoci jeho dalšímu rozvoji a směřování k samostatnosti a trvalé udržitelnosti. Před námi je ještě dlouhá cesta a potřebujeme spoustu nadšení, kreativity, nových nápadů i finanční pomoc. Nabízíme možnost věnovat se něčemu smysluplnému, proniknout do zajímavé tematiky a pomoci pozitivně ovlivnit životy stovek lidí z těch nejchudších poměrů na této planetě.

Každý se může zapojit do toho, čemu rozumí a co ho zajímá. Potřebujeme také odborné znalosti – pomoc sociální pracovnici sirotčince, zemědělské poradenství, lektory pro metodické semináře pro učitele atd.

Velmi důležitá je pro nás propagace. Čím více lidí se o projektu a klubu dozví, tím větší má projekt šanci posunout se dál. Pomůže nám, když o nás někdo napíše článek, osloví např. kavárny a zorganizuje výstavu fotografií (materiály zapůjčíme) nebo benefiční akci, rádi přijedeme udělat přednášku, pokud nám pomůžete s organizací a zajištěním prostor.

Pracovní týmy Klubu Ostrova Naděje

 1. Výchova, vzdělávání a sociální práce – výukové metody a pomůcky, vybavení knihovny, semináře pro učitele, volnočasové aktivity, program sociální práce s dětmi v sirotčinci
  koordinuje: Dana Feminová

 2. Zdravotnictví – pomoc s projektem kliniky - kontakt s místním personálem, odborné konzultace, pomoc s vedením přehledů a výkazů, shánění dalšího vybavení koordinuje: Marie Langová

 3. Zemědělství a farmaření - shánění informací o dalších vhodných plodinách, řešení problémů při farmaření, shánění vybavení a informací k dalším možnostem rozšíření farmy
  koordinuje: Dana Feminová

 4. Rozvoj výdělečných projektů – řemeslné dílny a družstva koordinuje: Dana Feminová

 5. Propagace projektu Ostrov Naděje - příprava propagačních materiálů, shánění kontaktů na novináře, publikování článků, možnost rozhovorů v rádiích a TV, organizace různých prezentačních a benefičních akcí, umístění bannerů na weby a sociální sítě apod. koordinuje: Simona Heřtusová

 6. Fundraising pro Ostrov Naděje- oslovování potenciálních dárců a sponzorů, příprava projektů pro dotační řízení různých institucí a nadací
  koordinuje: Dana Feminová

Pošli to dál! Jak přispět?

 1. zasláním finančního daru pro projekt Ostrov Naděje
  číslo sbírkového účtu: 107-6829480277/0100
  variabilní symbol projektu: 900
  konstantní symbol: 0558

 2. nákupem dárkového certifikátu „Pošli to dál – daruj naději“

  číslo sbírkového účtu: 107-6829480277/0100

  variabilní symbol projektu: 740

 3. navázáním sponzorské spolupráce mezi námi a vaší firmou

  jednorázová darovací smlouva za přesně domluveným účelem

  dlouhodobá darovací smlouva na % z prodeje

  poskytnutí bezplatných služeb nebo zboží pro projekt

 4. adopcí dítěte z Rusinga Island zařazeného v projektu Adopce afrických dětí

 5. dobrovolnickou prací – členstvím v Klubu přátel Ostrova Naděje

 6. nákupem „dárků s příběhem“ z našeho Férového obchůdku