Domů

Zdravotní pojištění dětí

Dlouholeté zkušenosti získané prací na projektu adopcí ukázaly, že kvůli úrazům ve škole a běžným onemocněním musejí děti často přerušovat školní docházku. Náklady na zdravotní péči jsou v Keni vysoké, rodiny nemají prostředky na návštěvu lékaře, a tak se dětem nedostane kvalitního ošetření a léčby.

V roce 2009 jsme proto rozjeli projekt Zdravotní pojištění, z něhož jsou dětem hrazeny náklady na ošetření a zdravotní péči. Projekt zároveň zajišťuje informovanost o nejčastěji se vyskytujících nemocech a jejich prevenci. Částka pokrývající roční pojištění není nikterak vysoká, pokud ji srovnáte např. s náklady na poslání balíčku do Keni, a je to ten nejlepší dárek, jaký můžete dítěti poskytnout!

Pojistit dítě je možné vždy na období od června do května, a to zasláním částky 1 500 Kč (60 EUR) na náš účet do 30. 5.

Nabízíme možnost pojistit dítko v „druhé vlně" zdravotního pojištění na období od srpna do května, pokud máte zájem prosíme o zaslání částky 1 500 Kč (60 EUR) na náš účet do 27. 7. 2023.

Účet v ČR: 19-1460510217/0100 (účet ČR v EUR: 35-3076360217/0100, IBAN: CZ50 0100 0000 3530 7636 0217, BIC: KOMBCZPP, účet na Slovensku v EUR: 4001055909/7500, IBAN: SK1375000000004001055909, BIC/SWIFT: CEKOSKBX).

Jako variabilní symbol uveďte číslo 6 + číslo „vašeho“ dítka, pod nímž je vedené v databázi „adoptovaných dětí“ (tj. např. 641023). „Adoptivní rodiče“ jsou vždy včas o možnosti pojistit „své“ dítko informování emailem.

Jako u všech druhů pojištění je částka po vypršení doby trvání pojištění nevratná, a to i v případě, že pojištěné dítě nebylo v průběhu roku nemocné a pojistné plnění nečerpalo.

Pojištění dětem zajišťuje:

1) kompletní preventivní prohlídku včetně krevních testů na HIV (za předpokladu, že s testy bude rodina souhlasit);

2) sledování HIV pozitivního pacienta (zajištění léků a všech potřebných informací);

3) informace o prevenci obvyklých onemocnění;

4) úhradu nákladů na ošetření a léky v případě hospitalizace (na zajištění lékařské péče u závažnějších stavů, které vyžadují pobyt v nemocnici, a to i v případě úrazů a nehod, do maximální částky 50 000 KES (keňských šilinků za rok);

5) úhradu nákladů na ošetření a léky v případě ambulantního ošetření u lékaře Do maximální částky 12 000 KES za rok (týká se také specializovaných vyšetření, například zubní a oční vyšetření).

Zmíněné preventivní prohlídky budou probíhat průběžně ve zdravotnických zařízeních poblíž bydliště dítěte a všechny pojištěné děti vyšetření absolvují během období trvání pojištění. Adoptivní rodiče dostanou výslednou lékařskou zprávu spolu s materiály od dítěte.

.