Domů

Zdravotní pojištění dětí

Dlouholeté zkušenosti získané prací na projektu adopcí ukázaly, že kvůli úrazům ve škole a běžným onemocněním musejí děti často přerušovat školní docházku. Náklady na zdravotní péči jsou v Keni vysoké, rodiny nemají prostředky na návštěvu lékaře, a tak se dětem nedostane kvalitního ošetření a léčby.

V roce 2009 jsme proto rozjeli projekt Zdravotní pojištění, z něhož jsou dětem hrazeny náklady na ošetření a zdravotní péči. Projekt zároveň zajišťuje informovanost o nejčastěji se vyskytujících nemocech a jejich prevenci. Částka pokrývající roční pojištění není nikterak vysoká, pokud ji srovnáte např. s náklady na poslání balíčku do Keni, a je to ten nejlepší dárek, jaký můžete dítěti poskytnout!

Pojistit dítě je možné vždy na období od června do května, a to zasláním částky 1 500 Kč (60 EUR) na náš účet do 15.5. Jako variabilní symbol uveďte číslo 6 + číslo „vašeho“ dítka, pod nímž je vedené v databázi „adoptovaných dětí“ (tj. např. 641023). „Adoptivní rodiče“ jsou vždy včas o možnosti pojistit „své“ dítko informování emailem.

Jako u všech druhů pojištění je částka po vypršení doby trvání pojištění nevratná, a to i v případě, že pojištěné dítě nebylo v průběhu roku nemocné a pojistné plnění nečerpalo.

Pojištění dětem zajišťuje:

1) kompletní preventivní prohlídku včetně krevních testů na HIV (za předpokladu, že s testy bude rodina souhlasit);

2) sledování HIV pozitivního pacienta, léky a všechny potřebné informace;

3) informace o prevenci obvyklých onemocnění;

4) úhradu nákladů na ošetření a léky v případě hospitalizace, tzn. i na lékařskou péči u závažnějších stavů vyžadujích pobyt v nemocnici, a to včetně úrazů a nehod (až do částky 200 000 KSh za rok);

5) úhradu nákladů na ošetření a léky v případě ambulantního ošetření u lékaře (až do částky 8 000 KSh za rok).

Preventivní prohlídky probíhají průběžně ve zdravotnických zařízeních poblíž bydliště dětí a všechny pojištěné děti je absolvují do konce léta. Výslednou lékařskou zprávu dostanou „adoptivní rodiče“ společně s materiály za 2. školní období.