Domů

Klinika

Díky oficiální humanitární pomoci ČR se podařilo postavit na ostrově zdravotní středisko s ambulantní a lůžkovou částí, vybavit je přístroji, nábytkem a zdravotnickým materiálem a vyškolit základní personál. Místní komunita má tak zajištěnu základní zdravotní péči. Pořádáme rovněž programy zdravotní osvěty a prevence.

Klinika byla slavnostně otevřena v lednu 2010, a to nejen díky výborné spolupráci s místními autoritami a partnerskými organizacemi, ale také velkému zájmu celé místní komunity, kterou trápila špatně dostupná zdravotní péče v oblasti.

Ostrov Naděje byl dlouhodobě významně podporován z  oficiální rozvojové pomoci Slovenské republiky v rámci projektů SlovakAid. V září 2019 skončil poslední projekt.

Díky finanční podpoře dárců z České republiky i Slovenska a také rozvojové agentury SlovakAid bylo

v lednu 2019 pořízeno multifunkční auto pro potřeby Ostrova Naděje. Sloužit bude jako sanitka pro 

urgentní případy, pro potřeby farmy a na nákupy. Studenty bude bezpečně převážet na školní akce, například na sportovní hry, soutěže a konference, kde studenti reprezentují školu.

Personál nemocnice tvoří místní zaměstnanci a od září 2010 přijíždějí na kliniku také stážisté - lékaři a studenti medicíny z České republiky a Slovenska. Pro obě strany je to příležitost něčemu se naučit. Klinika má licenci na testování a léčbu TBC, malárie, HIV-AIDS a vakcinaci dětí. Vedle léčby nemocí a úrazů zde probíhají také porody a funguje prenatální poradna. Klinika rovněž provádí preventivní prohlídky dětí zařazených do programu Adopce afrických dětí a šíří zdravotnickou osvětu mezi místními obyvateli. V rámci prevence jsou také ve školách pořádány přednášky o hygieně, první pomoci, sexuální výchově a HIV.

Celkový počet registrovaných pacientů je cca 20 000.

Co v současné době pro zdravotní kliniku potřebujeme?

  • přístroje pro laboratoř, ultrazvuk atd.
  • lavičky a jednoduchý přístřešek do zahrady pro čekající pacienty
  • finanční příspěvek na výzkum schistosomózy a prevenci v oblasti Rusinga Island