Domů

Klinika

Díky oficiální humanitární pomoci ČR se podařilo postavit na ostrově zdravotní středisko s ambulantní a lůžkovou částí, vybavit je přístroji, nábytkem a zdravotnickým materiálem a vyškolit základní personál. Místní komunita má tak zajištěnu základní zdravotní péči. Pořádáme rovněž programy zdravotní osvěty a prevence.

Klinika byla slavnostně otevřena v lednu 2010, a to nejen díky výborné spolupráci s místními autoritami a partnerskými organizacemi, ale také velkému zájmu celé místní komunity, kterou trápila špatně dostupná zdravotní péče v oblasti.

Klinika funguje především zásluhou agentury SlovakAid (zahraniční rozvojová pomoc vlády SR), se kterou dlouhodobě spolupracujeme a která už 6 let zajišťuje finanční prostředky, z nichž jsou hrazeny provozní náklady kliniky (platy místního personálu, nákup léků apod.).

Personál nemocnice tvoří čtyři místní zaměstnanci: dvě zdravotní sestry, „clinical officer“ a laborantka. Od září 2010 přijíždějí na kliniku také stážisté - lékaři a studenti medicíny z České republiky a Slovenska. Pro obě strany je to příležitost něčemu se naučit. Klinika má licenci na testování a léčbu TBC, malárie, HIV-AIDS a vakcinaci dětí. Vedle léčby nemocí a úrazů zde probíhají také porody a funguje prenatální poradna. Klinika rovněž provádí preventivní prohlídky dětí zařazených do programu Adopce afrických dětí a šíří zdravotnickou osvětu mezi místními obyvateli. V rámci prevence jsou také ve školách pořádány přednášky o hygieně, první pomoci, sexuální výchově a HIV.

Celkový počet potencionálních pacientů v oblasti je kolem 10 000 (zhruba 50 % populace na ostrově). Zdravotní středisko je schopné ošetřit přibližně 6 000 pacientů ročně.

Co v současné době pro zdravotní kliniku potřebujeme?

  • přístroje pro laboratoř, ultrazvuk atd.
  • notebook a externí hard disk pro registraci pacientů
  • lavičky a jednoduchý přístřešek do zahrady pro čekající pacienty
  • finanční příspěvek na výzkum schistosomózy a prevenci v oblasti Rusinga Island