Domů

O nás – Základní informace

Obecně prospěšná společnost Centrum Narovinu se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Keni. Mezi další priority sdružení patří přispívání k vytváření tolerantní multikulturní společnosti, zvyšování veřejného povědomí o situaci v rozvojových zemích a prevence diskriminace a rasismu v naší společnosti. Centrum Narovinu podporuje kampaň Česko proti chudobě a cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

Počátky činnosti Centra Narovinu sahají do roku 1995. V současné době představují hlavní náplň aktivit Centra Narovinu projekty zahraniční rozvojové spolupráce v Keni a globální výchovy v České republice.

AKTUÁLNÍ PROJEKTY CENTRA NAROVINU  

PROJEKTY REALIZOVANÉ V KENI

Rozvojové projekty jsou vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou udržitelnost, podporu soběstačnosti, přechod od pasivního přístupu k aktivnímu převzetí zodpovědnosti a využívání vlastních možností. Věříme, že jen takto lze dosáhnout skutečné pomoci potřebným komunitám v Africe i jinde.

„Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku“ a zajištění zdravotní péče

 • projekt pomoci dětem, které v různých oblastech Keni žijí pod hranicí chudoby
 • cíl: zprostředkovat chudým dětem přístup ke vzdělání a k základní zdravotní péči

Komunitní centrum „Ostrov Naděje“ na Rusinga Island na Viktoriině jezeře

 • projekt výstavby a zajištění provozu centra, v jehož rámci funguje sirotčinec, mateřská školka, základní a střední škola, zdravotní centrum, vzdělávací centrum a farma
 • cíl: přispívat k řešení problémů života komunity na ostrově Rusinga

PROJEKTY REALIZOVANÉ v ČR

„Afrika nevšedníma očima“

 • organizace besed, promítání, workshopů, výstav a dalších osvětových akcí určených dětem i dospělým
 • pořádání kurzů pro dobrovolníky
 • cíl: seznámit veřejnost a děti ve školách se situací v Africe, prevence rasismu, diskriminace a xenofobie, multikulturní výchova

PROJEKTY REALIZOVANÉ v ČR i v KENI

„Partnerství českých a keňských škol“

 • projekt písemné komunikace mezi školami doplněný workshopy, ze strany české rovněž příprava učebních pomůcek a dalších materiálů pro školy v Keni   
 • cíl: navázat kontakt mezi žáky a učiteli škol v ČR a v Keni, multikulturní výchova, snaha o vytvoření pocitu partnerství lidí na celém světě

  

Dobrovolnictví a Centrum Narovinu

Centrum Narovinu je z velké části založeno na dobrovolnické práci. Na celý úvazek organizace zaměstnává pouze pět lidí. Další nutné administrativní činnosti, bez nichž by realizace projektů nebyla možná, zajišťují dobrovolníci. Na shodném principu stojí i partnerská organizace Centra Narovinu v Keni s ůěti zaměstnanci. Desítky koordinátorů projektů a jejich pomocníků se aktivitám v rámci obou sdružení věnují výhradně ve svém volném čase.

Zaměstnance i dobrovolníky Centra Narovinu spojují společné ideály a hodnoty jako jsou pravda, spravedlnost, láska, soucit, tolerance, solidarita, zodpovědnost a poctivost. Společnými silami se takto snaží dosahovat vytyčených cílů Centra. Jedním z nich je i rozvoj dobrovolnické práce a širší uplatnění dobrovolníků v oblasti rozvojové spolupráce, výchovy a osvěty.

Máte zájem o pravidelné informace o naší činnosti?

Můžete využít možnosti být pravidelně informováni formou bulletinu.  » Přihlásit se k odběru bulletinu.

Jak se můžete zapojit? 

Konkrétní pomoc potřebujeme v těchto oblastech:

 • administrativa spojená s projektem Adopcí
 • koordinace projektu Adopcí
 • propagační aktivity
 • shánění zájemců o programy ve školách či pro veřejnost
 • zajištění prostor pro výstavy, benefice a propagační stánky
 • grafika, úprava webových stránek
 • překlady a korektury
 • fundraising
 • aktivní podpora projektu Ostrov Naděje na ostrově Rusinga Island v Keni

» Kontaktní formulář Přidej se k nám

» Využívání informací o návštěvníkovi stránek Centra Narovinu

» Informace o zpracování osobních údajů adoptivních rodičů Centra Narovinu

Kontakt

CENTRUM NAROVINU

 • Oldřichova 21, 128 00 Praha 2; mapa
  Tel.: 777 831 836 
  e-mail: info@centrumnarovinu.cz
 • Registrace v rejstříku obecně prospěšných společností vedených Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1304.
  IČ: 63109948, DIČ: CZ63109948
 • Bankovní spojení:
  Česká Republika: KB-Praha 5, číslo účtu: 19-1460510217/0100
  , číslo sbírkového účtu: 107-6829480277/0100, účet v ČR v EUR (příspěvky ze zahraničí, SEPA platba v EUR): 35-3076360217/0100 (IBAN: CZ5001000000353076360217, BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX). Slovensko: ČSOB-Zvolen, č.ú. 4001055909/7500 (IBAN: SK1375000000004001055909, BIC/SWIFT: CEKOSKBX)