Domů

Metodický seminář pro učitele v Keni

V srpnu 2009 proběhl v Keni první seminář moderních vzdělávacích metod uplatňujících humanistický přístup k dětem a životu. Koordinátorkou kurzu, jehož se zúčastnilo zhruba 70 učitelů místních základních škol, byla Daniela Cachová a vedly jej lektorky Hana Dvořáková, Simona Panýrková a Kateřina Svobodová. První týden seminář probíhal v komunitním komplexu Ostrov naděje na ostrově Rusinga, druhý týden v prostorách internátní školy v Nyeri poblíž Nairobi. Cílem bylo předat učitelům metodické „know-how“ a povzbudit je ke spolupráci a sdílení poznatků ve školách i mezi sebou navzájem. Výstupy z tohoto pilotního kola semináře rovněž odhalily nedostatky a pomohly tak zkvalitnit materiály pro kolo příští.

Druhý metodický seminář se konal v srpnu 2011 pod vedením Daniely Cachové a Hany Dvořákové. Byl rozdělen do dvou týdenních bloků a v jeho rámci byl prostřednictvím jednodenního kurzu keňským učitelům představen i projekt Výchova k nenásilí. Seminář probíhal v komunitním centru Ostrov Naděje na ostrově Rusinga a zúčastnilo se jej 61 učitelů z celé Keni. Zaměřen byl na vyučovací metody, efektivní komunikační dovednosti a nenásilný přístup. Cílem bylo předat keňským učitelům co největší škálu univerzálně využitelných vyučovacích metod a aktivit. Za pomoci připraveného manuálu si zúčastnění mohli některé z nich vyzkoušet v praxi a dostali rovněž prostor ke sdílení zkušeností a postřehů z vlastní praxe. V závěru semináře učitelé vytvořili aktivní skupinu, která si dala za úkol rozšiřovat (s naší podporou na dálku) nově získané dovednosti ve svém okolí. Do konce roku 2011 se pak konaly ještě další tři metodické semináře.

Další seminář uspořádala v říjnu 2013 Dana Feminová. Byl dvoudenní a konal se v komunitním centru Ostrov Naděje na ostrově Rusinga. Zúčastnilo se ho 16 učitelů a vychovatelů. Tentokrát bylo cílem prohloubit znalost témat, se kterými se učitelé obeznámili v průběhu předchozích seminářů a které se pak snažili uvést do každodenní praxe, tj. nenásilný přístup k dětem, nenásilná komunikace, prožitkové výukové metody a pozitivní motivace žáků. Náplní semináře bylo také objasnit, jakými schopnostmi a znalostmi má disponovat dítě, které opouští školu, a jaké mají být jeho vlastnosti a hodnoty.

V současné době probíhají přípravy dalšího metodického semináře pro učitele, který je naplánován na konec roku 2015.

Cíle semináře:

 • pomoci učitelům naučit se nové progresivní vyučovací metody
 • motivovat učitele, aby změnili svůj přístup k dětem tak, aby z nich vytvořili individuální, samostatně uvažující lidské bytosti s vlastním názorem a způsoby vyjadřování a s nenásilným přístupem k životu
 • podpořit učitele ve vyhledávání materiálů a inspirace
 • vyzvat učitele ke spolupráci – nejen během semináře, ale hlavně později během učebního procesu
 • být ve spojení s učiteli trvale, v případě potřeby je podporovat, ale dát jim najevo, že právě oni se musejí podílet nejvíce
 • vyzvat ty z učitelů, kteří budou účastni na semináři s českými lektory, aby rozšířili získané znalosti a dovednosti dál mezi všechny zainteresované učitele a tím vytvořili širokou síť nového vzdělávacího přístupu
 • zabránit učitelům používat fyzické a mentální tresty, ukázat jim jiné způsoby řešení problémů a nekázně
 • zůstat ve spojení celou dobu (nejen v průběhu semináře), připravovat každoročně jeden nový prohlubující seminář do té doby, než budou keňští učitelé schopni pokračovat sami
 • zahrnutí nezbytnosti společenské změny a nenásilí do vzdělávacího procesu

Forma semináře:

 • aktivní učení se moderním vzdělávacím metodám
 • vlastní objevování (nejen skrze vysvětlení) studovaných metod
 • především praktický a tvůrčí přístup během semináře
 • vlastní vytvoření metodické příručky
 • aktivní spolupráce s ostatními účastníky
 • okamžité využití v praxi
 • humanistický přístup motivující učitele chovat se stejným způsobem v jejich zaměstnání a v životě

Hlavní témata semináře (v abecedním pořádku, ne dle skutečné chronologie průběhu):

 • „brainstorming"“
 • demonstrace (ukázka)
 • dialogická metoda
 • diskusní skupiny
 • hry
 • chování, nekázeň, řešení problémů, tresty
 • chvála a kritika
 • motivace
 • potřeby žáků (EDUCARE)
 • procvičování, dril
 • projektová metoda
 • simulace, role
 • skupinová/párová práce, spolupráce
 • testování, kompozice, známkování, hodnocení
 • vysvětlování
 • vyučování/učení se „pro život“ – ne jen abstraktně
 • využití a tvorba příruček, učebních pomůcek, nástrojů
 • vztah učitel – žák
 • zapamatovávání si, trénink paměti, opakování
 • zážitková metoda
 • způsoby učení (učení se a paměť, aktivní proces, využití smyslů)
Koordinátorka projektu:
Daniela Cachová
bedy.ns@seznam.cz
tel. 724 785 876
 
» Fotogalerie: Metodické semináře pro učitele