Domů

12. příběh podporovaného dítěte a adoptivní rodiny: Představujeme Preslyne a moc děkujeme adoptivní mamince za sdílený příběh

Dnes je Preslyne mladou, hezkou, ambiciózní dívkou s pokrokovými názory na postavení žen ve společnosti, na problematiku praktikování obřízky nebo nucených sňatků nezletilých nevěst. Studuje univerzitu Kennyatta university obor pedagogika a její ambicí je být příkladem pro svou komunitu. Jako budoucí učitelka chce vzdělávat děti, které Keňu v budoucnu pozvednou na vyšší úroveň. Svou příkladnou pílí dělá nám, adoptivním rodičům, velikou radost, neboť mohu-li citovat její vlastní slova: „Vzdělání je klíčem k našemu životnímu úspěchu".

Připojíte se také? www.AdopceAfrika.cz

 

Vzdělání je klíčem k našemu životnímu úspěchu

Centrum Narovinu. Co jsou pro jednoho pouhá dvě slova, prodruhého synonymum solidarity, lásky, porozumění a přátelství. Projekt adopce na dálku je jedna z lidsky nejčistších pomocí, kterou může člověk člověku z pohledu solidarity nabídnout. Právo na vzdělání by mělo mít každé dítě bez ohledu na barvu pleti, náboženské vyznání nebo sociální postavení. Bohužel dosud tomu tak na naší planetě není a pro mnohé děti představuje vzdělání luxus, který si jejich rodiče nemohou dovolit. Každý konkrétní člověk,který z tohoto projektu vyjde se středním nebo i s vysokoškolským vzděláním, se stává nadějí na lepší život celé rodiny, komunity, vesnice nebo i celé společnosti. Každý vzdělaný člověk je nadějí na rychlejší odbourání přežitků, na lepší postavení žen ve společnosti,odstranění mýtů, strachu a tradic, které nemají v 21. století místo. Každý vzdělaný člověk je nadějí, že nebudou na světěděti, které zažijí hlad, neboť vzdělaný člověk častěji přebírá odpovědnost za svůj život a svou budoucnost. Budoucnost, se kterou v prvopočátku pomohou lidé, již měli pouze to štěstí,že se narodili na bohatší straně zeměkoule. Jsem ráda, že se najde v dnešní době stále hodně lidí, kterým není osud druhé polokoule lhostejný.

Motivací naší adopce v roce 2004, tehdy šestileté Preslyny Luyai Bwonya, bylo přání pokusit se změnit budoucnost jednomu konkrétnímu člověku a umožnit mu vyšší vzdělání.Vzdělání, kterého by jinak nemohl dosáhnout kvůli nedostatku finančních prostředků v rodině. Důvod, proč jsem si se svými přáteli adoptovala zrovna Preslynu, byl však prozaicky jednodušší. Dívenka na fotografii měla na nohou boty, které byly minimálně o čtyři čísla větší.Tyto boty ji pak prakticky provázely po celou základní školu.

Dnes je Preslyne mladou, hezkou, ambiciózní dívkou s pokrokovými názory na postavení žen ve společnosti, na problematiku praktikování obřízky nebo nucených sňatků nezletilých nevěst. Studuje univerzitu KENNYATTA UNIVERSITY obor pedagogika a její ambicí je být příkladem pro svou komunitu.Jako budoucí učitelka chce vzdělávat děti, které Keňu v budoucnu pozvednout na vyšší úroveň. Svou příkladnou pílí dělá nám, adoptivním rodičům, velikou radost, neboť mohu-li citovat její vlastní slova: „Vzdělání je klíčem k našemu životnímu úspěchu“.

Pavla Pudilová