Domů

Adopce - Trovenzia Rovella Otieno

Zpět
Číslo dítěte: 52168
Dívka, 15 let
Adoptována
Dítě z Ostrova Naděje
Trovenzia Rovella Otieno je v programu adopce od roku 2013 a navštěvuje školu Island of Hope Humanist School.
Město, čtvrť: Kisumu Ufira
Země: Kenya
Matka: Pamella Atieno Otieno, nar. 1979, nemocná
Otec: -, zemřel
Popis situace: Otec, který jediný pracoval, zemřel a nechal Trovenziu a její 3 sourozence pouze s matkou, která byla velmi nemocná a upoutaná na lůžko. Rodina je závislá na darech od lidí. Trovenzie neměl kdo platit školné a starat se o ní, proto se přestěhovala do sirotčince na Ostrově Naděje. V roce 2023 nastoupila již do 8. třídy ZŠ. Z tohoto důvodu potřebuje podpořit vyšší částkou 5600 Kč/220 Eur/trimestr, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo.
Kontakt: Marta Vašíčková, , tel. +420 602 743 003

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Školné na základní škole činí 7200,- (300 EUR) / rok a na střední škole, vysoké škole a v sirotčinci je to 16800,- Kč (660 EUR). Platbu je možné si rozložit i do více splátek.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.