Domů

Adopce - Manas Okomo Otieno

Zpět
Číslo dítěte: 52655
Chlapec,
Adoptován
Manas Okomo Otieno je v programu adopce od roku 2018 a dnes navštěvuje školu Island of Hope Humanist School.
Město, čtvrť: Rusinga Island Rusinga west [Wanyama Wamwayi]
Země: Kenya
Opatrovník: Magret Samson, nar. 1953, žena v domácnosti
Popis situace: Manas je prostřední ze tří sourozenců. Má staršího bratra Austina a mladšího bratra Steva. Oba rodiče zemřeli a chlapci zůstali se svojí starou babičkou. Babička je plně závislá na darech dobrodinců, sousedů a příbuzných. Všichni jsou na tom zdravotně dobře. Žijí v hliněném domku se dvěmi místnostmi. Vaří na ohni, ke svícení používají petrolejku a světlo čerpají i z malého solárního panelu. Pro vodu chodí k jezeru. Kvůli situaci v rodině bylo dítě vybráno na umístění do sirotčince "Ostrov naděje" na Rusinga Island, kde by mělo najít nový domov a začít chodit do školy. Chlapec půjde v roce 2018 do 5. třídy základní školy. Adopce tohoto dítka je zvýšena na částku 16.800,- Kč/660 EUR ročně, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo v sirotčinci.
Kontakt: Lenka Čumpelíková, lenka.cumpelikova@adopceafrika.cz, tel. +420 732 203 196

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Základní částka na podporu jednoho dítěte činí 7200 Kč (300 Eur) za rok.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.