Domů

Adopce - Benjamin Baraka

Zpět
Číslo dítěte: 52991
Chlapec,
Adoptován
Benjamin Baraka je v programu adopce od roku 2021 a navštěvuje školu Island of Hope Humanist School.
Město, čtvrť: Kamasengre West Nyangera
Země: Kenya
Matka: Mercy Achola, nar. 1984, v domácnosti
Otec: Ezekiel Abondo, nar. 1980, ochranka
Popis situace: Benjamin je poslední narozený v rodině pěti dětí, otec je hlídač, zatímco matka je žena v domácnosti. Příjem rodiny je skromný na to, aby zajistil základní životní potřeby rodiny. Příjem, který rodina dostává, je malý na to, aby uživil a také zajistil základní životní potřeby rodině. Čistý měsíční příjem rodiny je asi 2000 Ksh (30 EUR). Rodina žije ve svém vlastním hliněném domě. Ke svícení používají svíčky, získávají vodu z jezera a používají dříví na vaření. Benjamin je zdravý a opravdu rád hraje fotbal. Vzhledem k nízkým příjmům je pro rodinu obtížné uspokojit základní potřeby a také platit školné. Proto jsme se rozhodli zařadit chlapce do našeho programu, aby mohl chodit do školy. V roce 2021 navštěvuje mateřskou školu. Jeho adopce stojí 2.400 Kč/ 100 EUR za semestr. Pomůžete Benjaminovi získat vzdělání?
Kontakt: Bohunka Dusíková, , tel. +420737862145

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Školné na základní škole činí 7200,- (300 EUR) / rok a na střední škole, vysoké škole a v sirotčinci je to 16800,- Kč (660 EUR). Platbu je možné si rozložit i do více splátek.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.